Kreyol CSV Open Office14 Flashcards Preview

Kreyòl > Kreyol CSV Open Office14 > Flashcards

Flashcards in Kreyol CSV Open Office14 Deck (201):
1

en, yon, yonn

un, uno

2

youn, yon, en

uno

3

san

cien

4

zongnon, zonyon

cebolla

5

sèlman, annik

solamente

6

ayayay, way

onomatopeya

7

ouvè

abierto

8

louvri

abrir

9

ouvri

abrir

10

debouche

abrir; destaponar

11

trou, twou

agujero, boquete, hoyo

12

operasyon

operación

12

chwa

opción

13

oubyen

bien, sino

14

zoranj

naranja

15

lòd, zòd

orden

16

konmande

mandar

17

odinèman

oridinariamente

18

òdinè

ordinario

19

òganizazyon

organización

20

òganize

organizar

21

organize

organizar

22

pengwen

planta ornamental

23

òdelen

huérfano

24

òtograf

ortografía

25

lòt

otro

26

lèzòt

otros

27

Wanament

Juanamende (ciudad noreste en Haiti, en la frontera con la República Dominicana

28

vironnen, viwonnen

contorno

29

deyò

afueras, fuera

30

ovè

ovario

31

fou

horno

32

debòde

desbordar

33

dechoukay

derrocamiento

34

bòs

amo

35

mèt

amo, dueño, jefe; maestro; metro

36

mètrès, mèt

dueña

37

bèf, toro

buey

38

zuit, zwit

ostiones

39

bibon, bibwon

biberón

40

pak

paquete

41

pak

paquete

42

paj

página

43

farizyen

fariseo

44

mal

dolor

45

doulè, soufrans, tray

dolor

46

penti

pintura

47

pentire

pintar

48

pent

pintor

49

palè

palacio

50

planmen

palma de la mano

51

palmis

palma

52

mamit

paila

53

Panama

Panamá

54

pantalon

pantalón

55

papay

lechosa

56

papye

papel

57

parabòl

parábola

58

parabòl

parábola

59

defile

desfilar

60

paradi

paraíso

61

paralize

paralizar

62

parásitos

63

padon

perdón

64

padonnen

perdonar

65

paran

padres

66

pawas

parroquia

67

laplas

parque

68

paleman

parlamento

69

jako

cotorra

70

pyès

pieza

71

bout

parte

72

patisipe

participar

73

sos

socio

74

sware, fèt

fiesta, velada

75

fete

fiestar

76

tren

paso

77

pase

pasar; planchar

78

pasab

pasable

79

pasaje

pasajero

80

paspò

pasaporte

81

rasi

pasado

82

pat

pasta

83

pat

pasta

84

pastè

pastor

85

patiraj

pasto

86

patant

patente

87

pasyans

paciencia

88

lakou

patio

89

patwouj

patrulla

90

preman

pago

91

peye

pagar

92

paz

93

lapè

paz

94

pistach

maní

95

manba

dulce de maní, mantequilla de maní

96

pedagojik

pedagógico

97

pedan

pedante

98

pedan

pedante

99

kal

cáscara, escama

100

kale

mondar, pelar

101

plim

pluma, bolígrafo

102

lapèn, lapenn, pèn

pena

103

kreyon

lápiz

104

pant

pendiente

105

penetre

penetrar

106

penisilin

penicilina

107

penitans

penitencia

108

pansyon

pensión

109

pèp, moun

pueblo, gente

110

pousan

por ciento

111

pafen

perfume

112

anka, petèt

acaso, quizás

113

peri

perecer

114

pemanant

permanente

115

pèmisyon

permiso

116

pèmèt

permitir

117

moun

gente, persona

118

pèsonèl

personal

119

pèsonèl

personal

120

trouble

perturbar

121

twouble

perturbar

122

famasyen

farmaceútico

123

famasi

farmacia

124

filozòf

filósofo

125

filozofi

filosofía

126

foto

foto, fotografía

127

fraz

frase

128

pikwa

pico

129

degrape

coger frutos

130

kamyonèt

camioneta

131

pyès

pieza

132

bout

pedazo

133

moso

pedazo

134

rimay

pedazos

135

waf, resò

muelle

136

pitye

piedad

137

kochon

cerdo, puerco

138

pijon

paloma

139

dal

montón

140

peleren

peregrino

141

pelerinaj

peregrinaje

142

pilil

píldora; tableta

143

piyaj

pillaje

144

zòreye, kouzen

almohada

145

zepeng

alfiler

146

zannana/zannanna

piña

147

pip

pipa

148

krich

cántaro

149

plas

lugar

150

pichon

plaga

151

laplenn, plato

llanura

152

plan

plan

153

planin

planificar

154

plant

planta

155

plante

plantar

156

simen

plantar, sembrar

157

bannann

plátano

158

enpèmeyab

plástico

159

plastik

plástico

160

asyèt, plat

plato

161

plak

placa

162

plato

meseta

163

estand

tarima

164

jwe

jugar

165

jiyè

jugar; Julio

166

agreyab, agreabl

agradable

167

silvouplè, souple, tanpri

por favor

168

goute

gustar; probar, saborear

169

gou, plezi

gusto, placer

170

pens

alicate

171

konplo

complot

172

chari

arado

173

laboure

arar

174

raboure

arar

175

charite

arar; caridad, limosna

176

deplimen

plumar

177

plòg

enchufe

178

taponnen

taponar

179

piyaj

pillaje

180

plonje

sumergir

181

plizyè

plural

182

nemoni

neumonía

183

pòch

bolsillo

184

powèm

poema

185

pwezi

poesía

186

pwent

punta; punto

187

anpwazonnen

envenenar

188

pokè

póker

189

jandam, jandanm, lapòlis, polis

policía

190

poli

pulir

191

politik

política

192

basen

estanque

193

biya

billar

194

pòv, rapya

pobre

195

pap

Papa

196

Lepap

Papa

197

popilè

popular

198

kochon

cerdo, puerco

200

opere

operar

201

opere

operar