Lecon 45 Flashcards Preview

mon Chinois Ecrit (yinting) > Lecon 45 > Flashcards

Flashcards in Lecon 45 Deck (14):
1

亲属

qīn shǔ

(parents)

2(toucher)

3

海豚

hǎi tún

(dauphin)

4

海滩

hǎi tān

(plage)

5

hǎi

(mer)

6

自己的xxx

zìjǐde xxx

(son propre xxx)

7

排球

pái qiú

(volley)

8

排球场

pái qiú chǎng

(terrain de volley)

9

如果 XXX 的话,就

rú guǒ XXX de huà, jiù

(si XXX alors)

10

要是 XXX 的话, 就

yào shì XXX de huà, jiù

(si XXX alors)

11

大概

dà gài

(idee generale, apercu)

12(degre)

13

弄错

nòng cuò

(se tromper)

14

几乎

jī hū

(presque, environ)