Lekce 13 CZ-DE Flashcards Preview

Moderni ucebnice nemciny > Lekce 13 CZ-DE > Flashcards

Flashcards in Lekce 13 CZ-DE Deck (44)
1

maturant

r Abiturient, en, en

2

strach

e Angst, -, ä-e

3

jít na vojnu

zur Armee gehen

4

mimo

außerhalb (2.p.)

5

nadšení

e Begeisterung, -, 0

6

chovat se ke komu, jednat s kým

behandeln j-n

7

opravňovat

berechtigen

8

povolání

r Beruf, (e)s, e

9

profesní šance

e Berufschance, -, n

10

určitý

bestimmt

11

zůstat

bleiben

12

blbý

blöd

13

šance

e Chance, -, n

14

angažovanost

s Engagement, s, s

15

rozhodnout se

sich entscheiden (ie, ie)

16

vzpomenout si, pamatovat si na koho, co

sich erinnern an j-n

17

dospělý

r Erwachsene, n, n

18

odborné znalosti

s Fachwissen, s, 0

19

otázka

e Frage, -, n

20

položit otázku

eine Frage stellen

21

paměť

s Gerdächtnis, ses, se

22

jde o koho, co

es geht um j-n, etwas

23

společný

gemeinsam

24

školní výlet

e Klassenfahrt, -, en

25

ošetřovatel (nemocných)

r Krankenpfleger, s, -

26

mínění, názor

e Meinung, -, en

27

podle mého názoru

meiner Meinung nach

28

většinou

meistens

29

lidský

menschlich

30

známka

e Note, -, n

31

zda, jestli

ob

32

ekonomie

e Ökonomie, -, n

33

(studentská praxe)

s Praktikum, s, Praktika

34

zvládnout, stihnout

schaffen

35

škola

e Schule, -, n

36

pozdní, pozdě

spät

37

místo

e Stelle, -, n

38

týmová práce

e Teamarbeit, -, en

39

vyúčtování

r Unterrich, (e)s, 0

40

požadovat, žádat, chtít

verlangen

41

spíše

viel mehr

42

vysvědčení

s Zeugnis, ses, se

43

cíl

(s) Ziel, (e)s, e

44

Jeho cílem je ...

Sein Ziel ist es ...