Lekce-2-CZ-DE Flashcards Preview

Moderni ucebnice nemciny > Lekce-2-CZ-DE > Flashcards

Flashcards in Lekce-2-CZ-DE Deck (107)
1

zahnout, zabočit

abbiegen

2

všechno

alles

3

tak, tedy

also

4

(3. a 4.p.) na

an

5

začátek

r Anfang, (e)s

6

na začátku

am Anfang

7

zavolat

anrufen j-n

8

Volám ti z hotelu Jalta.

I rufe dich vom Hotel Jalta an.

9

přístroj

r Apparat, (e)s

10

u telefonu

am Apparat

11

dávat pozor

aufpassen

12

východ

r Ausgang, (e)s

13

vystoupit

aussteigen

14

dálnice

e Autobahn, -

15

bis

16

Brzy na shledanou!

Bis bald!

17

most

e Brücke, -

18

potom

dann

19

trval

dauern

20

tam

dort

21

skrz

durch

22

jednoduchý

einfach

23

nastoupit

einsteigen

24

konec

s Ende, s

25

jet podél něčeho

entlangfahren etwas

26

první

r, e, s erste

27

asi

etwa

28

jet

fahren

29

cesta, jízda

e Fahrt, -

30

najít

finden

31

řeka

r Fluss, es

32

paní

e Frau, -

33

p2t

fünf

34

docela, úplně, celý

ganz

35

hostinec

s Gasthaus, es

36

u hostince

am Gasthaus

37

rovně

geradeaus

38

mít

haben

39

zastávka, stanice

e Haltestelle, -

40

dům

s Hause, es

41

světle hnědý

hellbraun

42

nahoru

hinauf

43

(3. a 4.p.) za

hinter

44

váš

Ihr

45

stále, vždy

immer

46

(3. a 4.p) do, v

in

47

jasný

klar

48

přijet

kommen

49

Přijedu po dálnici.

Ich komme auf der Autobahn.

50

Jak se dostanu ... ?

Wie komme ich ...?

51

krátký

kurz

52

dlouho

lange

53

vlevo, doleva

links

54

Jděte doleva.

Gehen Sie nach links.

55

střed

e Mitte, -

56

uprostřed

in der Mitte

57

samozřejmě

natürlich

58

že?

nich wahr?

59

číslo

e Nummer, -

60

jen, jenom

nur

61

nebo

oder

62

příčná ulice

e Questraße, -

63

okraj

r Rand

64

na okraji

am Rande

65

vpravo, doprava

rechts

66

směr

e Richtung, -

67

říci

sagen

68

řekni mi, pověz mi

sag mal

69

vidět

sehen

70

strana

e Seite, -

71

na pravé straně

auf der rechten Seite

72

město

e Stadt, -

73

městská čtvrt

s Stadtviertel, s

74

stát

stehen

75

ulice

e Straße, -

76

tramvaj

e Straßebahn, -

77

trasa metra

e U-Bahn-Linie, -

78

(3. a 4. p) nad, přes

über

79

(3. p) od, o, z

von

80

odsud

von hier

81

(3. a 4. p) před

vor

82

čekat, počkat

warten

83

počkej

warte mal

84

Václavské náměstí

r Wenzelsplats, es

85

Půjdeš po Václavském náměstí nahoru.

Du gehts den Wenzelsplats hinauf.

86

zas, znovu

wieder

87

kolik

wie viel

88

Kolik je to stanic?

Wie viele Stationen sind es?

89

(3. p) k

zu

90

k tobě

zu dir

91

dvacet

zwanzig

92

1. der Platz
2. des Platzes
3. dem Platz
4. den Platz

der Platz (skloňování)

93

1. die Straße
2. der Straße
3. der Straße
4. die Straße

die Straße (skloňování)

94

1. das Haus
2. des Hauses
3. dem Haus
4. das Haus

das Haus (skloňování)

95

(3. p) z

aus

96

(3. p) u, při

bei

97

(3. p) naproti

gegenüber

98

(3. p) s (nebo jen 7. pád)

mit

99

(3. p) do, po, podle

nach

100

(3. p) od (časově)

seit

101

Jutto, jeď!

Jutta, fahr(e)!

102

Klausi a Gerde, jeďte!

Klaus und Gerd, fahrt!

103

Jeďme také!

Fahren wir auch!

104

Pane Müllere, jeďte prosím!

Herr Müller, fahren Sie bitte!

105

(3. a 4. p) pod

unter

106

(3. a 4. p) vedle

neben

107

(3. a 4. p) mezi

zwischen