Les 10: Spaanse Toneel In De 17e En 18e Eeuw Flashcards Preview

theatergeschiedenis > Les 10: Spaanse Toneel In De 17e En 18e Eeuw > Flashcards

Flashcards in Les 10: Spaanse Toneel In De 17e En 18e Eeuw Deck (15)
Loading flashcards...
0
Q

Welk Spaans stuk valt op wereldlijk vlak heel hard op?

A

La Celestina, deels geschreven door De Rojas. Het is een tragikomedie. Het is een heel bekend stuk, maar staat los van de rest van het Spaanse toneel.

1
Q

In Spanje in de 16de-17e eeuw vinden we voortzetting van het geestelijke toneel. In welke vorm? Wat zijn de kenmerken?

A

De voortzetting van het geestelijk toneel in Spanje is de AUTO SACRAMENTAL.
Het werd buiten, in een soort wagenspel gespeeld.
- 1 bedrijf
- op Sacramentsdag: de betekenis van de bijbel uitleggen
- stukken toegevoegd aan de bijbelse stukken: loa, entremés en mojiganga

2
Q

Hoe manifesteert het pastorale toneel zich in Spanje?

A

Een stuk van Juan del Encina, waarin de herders dom zijn en ruw spreken. Er komen komische figuren in voor, dus niet echt meer gelinkt aan het hof, maar eerder in een carnavalssfeer.

3
Q

In Spanje vinden we een belangrijk genre naast het pastorale toneel en de auto-sacramental. Welk?

A

De comedia= tragedies en comedies. Hebben veel invloed gehad van de commedia del arte

4
Q

Wat zijn de kenmerken van de Comedia in Spanje?

A
 • blij of droef einde
 • 3 bedrijven
 • aristoteles
 • vaste types
 • geloof/eer vs vriendschap en liefde
 • een spiegel voor de hele maatschappij. De conflicten die worden gepresenteerd komen uit de Spaanse maatschappij.
5
Q

Hoe noemen we de heiliglevens in de comedia?

A

Comedia de santo

6
Q

wat zijn ‘comedia de capa y espada’?

A

een stuk over liefde, gevecht, actie, spektakel en de koning die als deus ex machina de boel oplost.
Het wordt in adelijke kringen gespeeld, en eer is een belangrijk motief. De liefde overwint!

7
Q

Wie is de ‘Grazioso’ in de Spaanse Comedia? Pas deze toe op La Vida es Sueno

A

Het is een komische knecht, die zorgt voor een komische noot.

 • ander taalregister
 • doorbreekt de vierdewandfunctie met terzijdes
 • Aristoteles waarschijnlijkheid
 • zorgt voor relativering
8
Q

Hoe zat zo een opvoering van een Comedia in elkaar?

A

Auteur verkocht stukken aan autore van een compania.

vaste programma van de stukken:

1) loa met capito benevolentia = l’argumentio
2) eerste bedrijf
3) Entremés = komisch tussenspel
4) tweede bedrijf
5) Baile/jacara
6) derde bedrijf
7) Mojiganga

9
Q

Hoe noemen we een gedrukte Comedia?

A

Sueltas

10
Q

Omschrijf de plaats waar de comedia worden gespeeld (en de correcte benaming)

A

= Corrales

 • binnenplaats
 • niet elitair
 • mannelijke en vrouwelijke acteurs
 • vanaf 17de eeuw: toneelmachines

theater aan het hof = teatro cortesano

11
Q

beschrijf Lope de Vega

A

Hij is tegen Aristotelische opvattingen, en schrijft een eigen werk waarin hij de kunst om comedias te schrijven omschrijft.

 • wel mimesis> komedie en tragedie vermengen
 • doel: ontspannen en boeien
 • Fuenteovejuna
12
Q

Wie vinden we in de school van Lope de Vega?

A
 • De castro

- de molina: introduceert de figuur van Don Juan

13
Q

Wie is Pedro Calderon de la Barca?

A

Het is een Spaans schrijver van Comedie.

 • gestilleerde stukken met komische scènes
 • barokke idee van de schijn: ware leven na de dood
 • El grand teatro del mundo : theatrum mundi metafoor
14
Q

naast de comedia vinden we het hoftoneel. Wat was dit?

A
 • Italiaanse podium en decorbouwers
 • buen ritro
 • zarzuelas
 • mythologische stukken met specktakel, verlichting, decors, toneelmachines, decorwissel, dans en muziek