les 9: Het italiaans toneel Flashcards Preview

theatergeschiedenis > les 9: Het italiaans toneel > Flashcards

Flashcards in les 9: Het italiaans toneel Deck (12)
Loading flashcards...
0
Q

Er komt een nieuw genre in het Italiaans toneel en ze is de basis voor een nieuw genre. Welk?

A

De tragikomedie: tragedia de lito fin = een tragedie met een goede afloop. Is de basis voor het pastorale toneel (Giambattista).
De aanleiding was het boek over komedie en tragedie van Cintho.
Er zijn hooggeplaatste en laaggeplaatste personages, waarbij een hooggeplaatst personage de hoofdrol mag spelen.
Liefde met een goede afloop = thema

1
Q

Hoe zien de nieuwe theatergebouwen er in het Italiaans toneel in de 16de en 17de eeuw uit?

A

Ze inspireerden zich op de Romeinse tijd.

 • Architectura van Vitruvius: hoe een Romeins theater is gebouwd.
 • Perspectief in het decor: Serlio en Peruzzi
 • Comedia Erudita: geleerde komedies: La Cassaria van Aristo
 • Andrea Palladio: eerste schouwburg Teatro Olimpico is de basis voor latere Europese theatergebouwen
2
Q

Wie is de grondlegger van het pastorale toneel?

A

De grondlegger is Sannazaro, met zijn ‘Arcadia’.
Het is een soort van droomwereld waarin je aan het geld en de drukte van de stad kunt ontvluchten. Er komen gedramatiseerde eclogen in voor, dat zijn dialogen tussen herders

3
Q

Wat is de evolutie van gedramatiseerde eclogen?

A

Ze zijn ontstaan uit gedichten waarin herders dialogiseren= eclogen.
In de 16de eeuw zullen ze gedramatiseerd worden en evolueren naar toneelstukken met 5 bedrijven = °gedramatiseerde eclogen.
- onderscheid tussen rustiek toneel en pastoraal toneel
Het is vooral toneel voor het hof, er zitten ook allusies over het hof in verwerkt.

4
Q

Verklaar de vergelijking tussen het hof en arcadia.

A

Het hof identificeert zich met arcadia en de herders. Het is ook een decadente wereld.Het spektakeltoneel was een voorbeeld van de macht van het hof.
Vooral de muziek met de dansjes is belangrijk.
De thema’s zijn liefde en seks

5
Q

Welke schrijvers vinden we in het pastorale Italiaanse toneel in de 16de eeuw?

A
 • Sannazarro, Arcadia
 • Guarini, Il pastor fido
 • Tasso, Aminta,
6
Q

Omschrijf commedia Dell arte

A
 • ontstaan uit rondtrekkende acteurs, professionele acteurs die de retorica kennen.
 • Maskerkomedie: visueel theater
 • veel,improvisatie
 • vaste types
 • reizen door Europa vanaf 1570
 • vanaf 18de eeuw is er de term Commedia Dell arte
7
Q

Welke vaste personages kent de commedia Dell arte

A
 1. Innamorati: petrarcaans taalgebruik zonder maskers
 2. Tegengewerkt door pantalone, Dottore, Capitano
 3. 2 zani: leiden de actie, acrobatisch, weing tekst, lossen de zaken , lomen per twee voor (buffonetraditie),
  - arlequino (arlequin): zwart masker en geleurd pak
  - Brighella
8
Q

Hoe komt commedia Dell arte in de Nederlanden voor?

A
 • teatro italien
 • een harlekijn speelt een satirische figuur die maatschappijkritiek levert. Hij komt later ook los van de commedia Dell arte voor (pantomine en zangspelletjes)
 • pierrot: brave knecht in wit gewaad
 • gespeeld na de tragedie
9
Q

Hoe ontwikkeld de commedia Dell arte zich in Frankrjkk?

A
 • vanaf eind 17e eeuw wordt er in het Frans gespeeld

- verbod door Louis XIV

10
Q

Hoe ontwikkelt de Commedia dell Arte in de 18e eeuw?

A

Met Goldini is ze op zijn hoogtepunt > de knecht van twee meesters
Ze wordt door nieuwe,genres zoals de Opera Buffa verdrongen

11
Q

What about the opera?

A

It comes from the idea that they were Singing the Greek tragedies, that theys were recitatief. So, Favola di dafne was brought by Rinuccini for rich people. It kinda reflects itselfs on the pastoral play.
Later, they began to come operaschouwburgen, so it came to the city and it was for everybody