Les 5 Flashcards Preview

Motivatie en Gedrag > Les 5 > Flashcards

Flashcards in Les 5 Deck (12):
1

stimulus -> black box -> respons =

het subject is geconditioneerd (verklaring buiten het subject)

2

stimulus -> white box -> respons =

het subject verricht mentale processen (verklaring in de persoon zelf)

3

cognitief schema =

een innerlijke representatie van een stukje kennis

4

2 vormen van geheugen

- langetermijngeheugen
- werkgeheugen

5

hoe werkt het geheugen?

associatief -> de ene herinnering roept de andere op

6

intelligentie =

het vermogen om voordeel te halen uit ervaringen

7

de cognitieve psychologie leert ons dat (3)

- innerlijke factoren een invloed hebben op de associaties die we leren
- in onze hersenen cognitieve schema's die zijn aangemaakt die leren kunnen blokkeren of vergemakkelijken
- het leren van associaties ook een gevolg is van een actieve verwerking in onze hersenen

8

S-O-R-C =

stimulus - organisme - respons - consequenties

9

innerlijke spraak =

hoe iemand een situatie waarneemt

10

labeling =

toevoegen van labels aan cognitieve schema's

11

attributie =

toevoegen van labels + een oorzakelijke verklaring voor gebeurtenissen of gedrag toe voegen

12

4 stappen van het leren

- aandacht (waarnemen)
- onthouden (weten)
- reproductie (kunnen)
- motivatie (willen)