Les 6 Flashcards Preview

Motivatie en Gedrag > Les 6 > Flashcards

Flashcards in Les 6 Deck (18):
1

emotie =

een intense en kortdurende reactie op iets of iemand in je omgeving

2

functie van je emotie =

beschermen

3

4 v's (emotie)

- vluchten
- vechten
- voortplanten
- voedsel innemen

4

3 negatieve gevolgen als de emotie langer aanhoudt

- stemmingen
- stoornissen
- chronische stress

5

met wat gaan emoties samen?

autonome reacties

6

james lange theorie =

lichamelijke reactie, interpretatie leidt tot emotie
bv iemand ziet een spin, begint te roepen, en is angstig omdat ze roept

7

canon bard theorie =

emotie leidt tot lichamelijke veranderingen
- beer - hersenen - gillen - rennen

8

functie expessiviteit =

contact met de omgeving tot stand brengen of afbreken

9

gedrag =

de buitenkant van de emotie

10

is expressief gedrag aangeboren of aangeleerd?

aangeboren

11

4 elementen emotioneel gevoel

- gewaarwording van lichamelijke veranderingen
- inschatting vd situatie
- actiebereidheid
- evaluatief aspect: leuk of niet leuk

12

geprepareerdheid =

sommige associaties worden heel makkelijk geleerd

13

transactioneel model van stress (Lazarus en Folkman)

- primary appraisal
= is dit bedreigend? hoe voel ik me erbij?
- secondary appraisel
= kan ik er iets aan doen?
= coping

14

coping =

manier om stressvolle/bedreigende situaties te hanteren

15

4 aspecten bevorderen emotionele intelligentie

- intrapersoonlijke intelligentie
- interpersoonlijke intelligentie
- omgang met stres
- vaardigheid om je succesvol aan te passen aan de eisen uit de omgeving

16

hoe emoties helpen beheersbaar te maken? (4)

- alles bespreekbaar maken
- geruststellen
- info en voorlichting
- interventies volgens leerprincipes

17

4 voorbeelden van interventies volgens leerprincipes

- blootstellen aan context of ruimte of afdeling
- gradueel blootstellen
- ontspannen
- aandachtsafleiding

18

3 aspecten van sociale steun

- emotionele steun
- concrete steun
- informatieve steun