Level1 A-C Flashcards Preview

Tereza > Level1 A-C > Flashcards

Flashcards in Level1 A-C Deck (200)
Loading flashcards...
91

Beatles

Beatles

92

krása; kráska

beauty

93

znaménko krásy

beauty spot

94

chovat se

behave

95

chování (člověka); fungování (stroje)

behavior

96

věřit; důvěřovat; domnívat se

believe

97

zvon; zvonek

bell

98

pod; dolů

below

99

bilion (brit.); miliarda (amer.)

billion

100

biologie

biology

101

kousek; trochu; udidlo

bit

102

bez chuti; neslaný nemastný

bland

103

slepý; nevidomý; roleta

blind

104

úder; rána; šok;vanout; zatroubit; zapískat

blow

105

blues

blues

106

kniha; svazeček; rezervovat; objednat

book

107

unuděný; znuděný

bored

108

půjčit si; vypůjčit si

borrow

109

příď; smyčec; luk; mašle; poklona; uklonit se

bow

110

chlapec; syn

boy

111

větev; odvětví

branch

112

statečnost; odvaha

bravery

113

vloupat se

break into

114

rozejít se s

break up with

115

jasný; živý; zářivý; chytrý; bystrý

bright

116

zářivý; třpytivý; znamenitý; skvělý

brilliant

117

hnědý

brown

118

postava; stavět; postavit; sestrojit; vybudovat (podnik)

build

119

budova; stavba; výstavba

building

120

kulka; střela

bullet