Level1 A-C Flashcards Preview

PETR > Level1 A-C > Flashcards

Flashcards in Level1 A-C Deck (199)
Loading flashcards...
1
How would you say this in English?

schopnost; talent; nadání

ability

2
How would you say this in English?

schopný

able

3
How would you say this in English?

nahoře; nahoru; výše

above

4
How would you say this in English?

v zahraničí; do zahraničí

abroad

5
How would you say this in English?

naprosto; úplně

absolutely

6
How would you say this in English?

přízvuk; důraz

accent

7
How would you say this in English?

přijmout; uznat; smířit se

accept

8
How would you say this in English?

konto; účet; zpráva

account

9
How would you say this in English?

dosáhnout; docílit (úspěchu)

achieve

10
How would you say this in English?

napříč; přes; na druhé straně

across

11
How would you say this in English?

čin; skutek; dějství; zákon; jednat; působit

act

12
How would you say this in English?

činnost; akce; bitva; žaloba

action

13
How would you say this in English?

ve skutečnosti; vlastně

actually

14
How would you say this in English?

přizpůsobený; adaptovaný; upravený

adapted

15
How would you say this in English?

narkoman; nadšenec

addict

16
How would you say this in English?

přídavné jméno

adjective

17
How would you say this in English?

obdivovat; chválit

admire

18
How would you say this in English?

vpustit; přijmout; uznat; přiznat se

admit

19
How would you say this in English?

postup; pokrok; záloha; předběžný

advance

20
How would you say this in English?

dobrodružství

adventure

21
How would you say this in English?

příslovce

adverb

22
How would you say this in English?

reklama; inzerát

advertisement

23
How would you say this in English?

poradce; rádce

adviser

24
How would you say this in English?

aerobik

aerobics

25
How would you say this in English?

polekaný; bázlivý

afraid

26
How would you say this in English?

Afričan; africký

African

27
How would you say this in English?

později; potom

afterwards

28
How would you say this in English?

letitý; starý

aged

29
How would you say this in English?

agentura; kancelář; vládní organizace

agency

30
How would you say this in English?

agresivní; útočný; průbojný

aggressive