Level2 A-C Flashcards Preview

PETR > Level2 A-C > Flashcards

Flashcards in Level2 A-C Deck (199)
Loading flashcards...
1
How would you say this in English?

břemeno, náklad; nosnost, kapacita

a load of

2
How would you say this in English?

přístup

access

3
How would you say this in English?

náhodně, náhodou; neúmyslně

accidentally

4
How would you say this in English?

ubytování

accommodation

5
How would you say this in English?

podle

according (to)

6
How would you say this in English?

dosáhnout, docílit

achieve

7
How would you say this in English?

adaptér; rozdvojka

adapter

8
How would you say this in English?

závislý

addicted

9
How would you say this in English?

výhoda; prospěch; přednost

advantage

10
How would you say this in English?

dobrodruh

adventurer

11
How would you say this in English?

dobrodružný; podnikavý

adventurous

12
How would you say this in English?

reklama, inzerce; reklamní služby

advertising

13
How would you say this in English?

radit, doporučit

advise

14
How would you say this in English?

ovlivnit;postihnout; týkat se; dojmout, zapůsobit

affect

15
How would you say this in English?

dovolit si; poskytovat

afford

16
How would you say this in English?

dohoda, domluva; smlouva; souhlas

agreement

17
How would you say this in English?

vpředu; dopředu

ahead (adj,adv)

18
How would you say this in English?

cíl; snaha; zamíření

aim

19
How would you say this in English?

osvěžovač vzduchu

air freshener

20
How would you say this in English?

bdělý, ostražitý; vědomý si

alert

21
How would you say this in English?

alergický

allergic

22
How would you say this in English?

alergie

allergy

23
How would you say this in English?

připustit, uznat; dovolit, povolit

allow

24
How would you say this in English?

dovolený, přípustný

allowed

25
How would you say this in English?

téměř, skoro

almost

26
How would you say this in English?

aloe vera

aloe vera

27
How would you say this in English?

Alpy

Alps

28
How would you say this in English?

ačkoliv

although

29
How would you say this in English?

udivený

amazed

30
How would you say this in English?

báječně; překvapivě

amazingly