Level2 O-S Flashcards Preview

PETR > Level2 O-S > Flashcards

Flashcards in Level2 O-S Deck (199)
Loading flashcards...
1
How would you say this in English?

důstojní; policista, strážník; funkcionář

officer

2
How would you say this in English?

připojený k síti

online

3
How would you say this in English?

na jevišti

onstage

4
How would you say this in English?

na, do

onto (prep)

5
How would you say this in English?

operační sál

operating theatre

6
How would you say this in English?

optimista

optimist

7
How would you say this in English?

organický

organic

8
How would you say this in English?

organizátor

organiser

9
How would you say this in English?

měl by

ought

10
How would you say this in English?

se, sebe, sobě, si; sami, my osobně

ourselves

11
How would you say this in English?

vnitrozemí

outback

12
How would you say this in English?

venku, v přírodě

outdoors

13
How would you say this in English?

pobouřený

outraged

14
How would you say this in English?

trouba, pec

oven

15
How would you say this in English?

(předp.) pře -

over-

16
How would you say this in English?

celkově, celkem, vcelku

overall

17
How would you say this in English?

žádat příliš vysokou cenu, předražit

overcharge

18
How would you say this in English?

přečerpaný, překročený (účet)

overdrawn

19
How would you say this in English?

přehlížející

overlooking

20
How would you say this in English?

přehnaně optimistický

over-optimistic

21
How would you say this in English?

přeplacený

overpaid

22
How would you say this in English?

práce přes čas, přesčas

overtime

23
How would you say this in English?

příliš těžký (zavazadlo); tlustý, otylý (člověk)

overweight

24
How would you say this in English?

osobní tajemník

PA (=personal assistant)

25
How would you say this in English?

turistický zájezd, zájezd s cestovní kanceláří

package holiday

26
How would you say this in English?

balíček, zásilka; krabička (cigaret)

packet

27
How would you say this in English?

bolest; žal, zármutek

pain

28
How would you say this in English?

bolestivý, bolavý; nepříjemný, bolestný (pohled); trpký (zkušenost)

painful

29
How would you say this in English?

lék proti bolesti

painkiller

30
How would you say this in English?

bezbolestný

painless