Level2 C-G Flashcards Preview

PAVEL > Level2 C-G > Flashcards

Flashcards in Level2 C-G Deck (200):
1

chalupa

cottage

2

bavlník; bavlna; bavlnka

cotton

3

tyčinky na čištění uší

cotton buds

4

vystačit s

could do with (phrase)

5

rada (městská)

council

6

venkov; krajina

countryside

7

cuketa, cukina (brit.)

courgette

8

kurz, směr; průběh

course

9

dvůr; soud; soudní budova; kurt; dvorec

court

10

přikrytý; pokrývající

covered

11

plazit se; plížit se; vléci se (čas); podlézat (šéfovi)

crawl

12

tvořit, vytvářet

create

13

tvora; výtvor; stvoření

creation

14

tvůrčí; tvořivý

creative

15

tvůrce

creator

16

brambůrky, bramborové lupínky

crisps

17

okružní plavba

cruise

18

léčba; lék

cure

19

kudrnatý, vlnitý

curly

20

zákaznický servis

customer service

21

tanečník

dancer

22

nebezpečí, ohrožení; riziko

danger

23

tma, temnota

darkness

24

snít s otevřenýma očima

daydream

25

poslední termín, krajní lhůta

deadline

26

vyřešit (problém); poradit si (s problémem);

deal (with)

27

dekorace, ozdoba; malování (pokojů); vyznamenání (medaile)

decoration

28

dedukce; odečtení; odpočet

deduction

29

hluboký; tmavý (barva); tvrdý (spánek); vážný (problém)

deep

30

obrana (proti nemoci)

defence (against illness)

31

vyškrtnout; vymazat

delete

32

(be d. at/with sth) mít radost (z čeho), být potěšen (čím)

delighted

33

náročný

demanding

34

demonstrace; předvedení, ukázka; důkaz

demonstration

35

nehledě na (co), navzdory (čemu)

despite (prep)

36

zničit; utratit (zvíře); zmařit (naděje)

destroy

37

oddělený; na samotě stojící; nezaujatý (člověk)

detached

38

detektiv

detective

39

rozhodný, odhodlaný

determined

40

diagram, graf, schéma

diagram

41

diamant; kosočtverec (tvar); baseballové hřiště

diamond

42

průjem

diarrhoea

43

strava, výživa

diet

44

potíž, nesnáz; obtížnost

difficulty

45

strávit (jídlo); vstřebat (informace)

digest

46

zažívací ústrojí

digestive (system)

47

jídelna (místnost)

dining room

48

špína; bláto

dirt

49

nevýhoda

disadvantage

50

zmizet; ztratit se; vymizet (zvyk)

disappear

51

zklamat

disappoint

52

zklamaný

disappointed

53

rozčarující; udělat zklamaným

disappointing

54

zklamání

disappointment

55

katastrofa, pohroma; neštěstí (let., žel.)

disaster

56

mísa; chod (při jídle); pokrm

dish

57

myčka nádobí

dishwasher

58

disk

disk

59

neloajální

disloyal

60

dezorganizovaný

disorganized

61

nepodobný, rozdílný, odlišný

dissimilar

62

odlišný, rozdílný, nestejný; zřetelný

distinct

63

dělit; rozdělit

divide

64

rozdělit

divide something up

65

dokument, listina, doklad

document

66

stahování (z internetu), přijímat

download

67

zdřímnout si

doze off

68

dramatický; divadelní

dramatic

69

zásuvka, šuplík

drawer

70

připínáček

drawing pin

71

sen; přání; zdát se; snít

dream

72

šatna

dressing room

73

lék; droga

drug

74

nevýrazný, matný (barva); mdlý (víno); pochmurný (počasí); nudný (událost)

dull

75

prachovka

duster

76

nizozemský, holandský

Dutch

77

obarvený (vlasy)

dyed (hair)

78

tampón do uší

ear plug

79

ekonomická třída, nejlevnější třída ( v letadle)

economy class

80

účinný; skutečný; platný

effective

81

baklažán, lilek jedlý

eggplant

82

egyptský

Egyptian

83

loket; koleno (trubky)

elbow

84

elektrický (přístroj,energie); elektrotechnický (průmysl)

electrical

85

elektřina; dodávka elektřiny

electricity

86

slon

elephant

87

uvést do rozpaků

embarrass

88

mimořádná situace; případ nouze

emergency

89

zdůraznit

emphasize

90

říše, impérium

empire

91

zaměstnávat; použít, uplatnit, aplikovat (metodu); využívat (čas)

employ

92

příjemný, radostný

enjoyable

93

potěšení, požitek; užívání (práv)

enjoyment

94

koupelna přímo spojená s ložnicí

en-suite

95

bavit; hostit; vzít v úvahu

entertain

96

zábavný

entertaining

97

nadšený, zanícený

enthusiastic

98

celý

entire

99

týkající se životního prostředí; ekologický

environmental

100

realitní agent

estate agent

101

odhadnout

estimate

102

důkaz; svědectví; náznak

evidence

103

omluva; výmluva

excuse

104

vyčerpaný, vysílený

exhausted

105

vyčerpávající, úmorný

exhausting

106

výstava; ukázka

exhibition

107

zkušený

experienced

108

vyjádřit (názor); vyjádřit se

express

109

prodloužení; protažení; přístavba; prodlužovací šňůra

extension

110

nejzazší, mezní (bod); krajní (případ); extrémní (zima); radikální (názor)

extreme

111

kontakt očima

eye contact

112

obočí

eyebrow

113

pohádkový; neuvěřitelný

fabulous

114

úprava vzhledu (obličeje, budovy, …)

facelift

115

čelní

facing

116

spravedlivě; dost, docela

fairly

117

nepravý, falešný, padělaný

fake

118

pád; srážky; pokles

fall

119

usnout

fall asleep

120

fanoušek; vějíř, větrák

fan

121

často kladené otázky

FAQs (=Frequently Asked Questions)

122

zemědělská usedlost; hospodářské stavení

farmhouse

123

zemědělství

farming

124

okouzlený, uchvácený

fascinated

125

postit se

fast (=go without food)

126

půst

fast (=period without food)

127

tvrdě spící

fast asleep

128

přízeň, náklonnost; laskavost, služba

favour

129

obava, strach

fear

130

cítit se na (být schopen/připraven na)

feel up to

131

úrodnost, plodnost

fertility

132

ten, který chodí na festivaly

festival-goer

133

horečka

fever

134

beletristický, románový; neskutečný, fiktivní

fictional

135

číslice, číslo; částka, suma; obrázek, ilustrace; obrazec; postava

figure

136

šanon, pořadač; soubor; pilník

file

137

špinavý, zamazaný; sprostý; hnusný (počasí)

filthy

138

finance,peněžní prostředky

finances

139

finanční, peněžní

financial

140

zjisti; odhalit, prohlédnout

find out

141

prst

finger

142

hasič

firefighter

143

podnik, firma

firm

144

prvotřídní, vynikající; expresní (pošta); první třída (jízdenka)

first class

145

úplně poprvé

first-ever

146

zařízená kuchyně (kuchyně již vybavená)

fitted kitchen

147

stanovit, určit; zařídit; opravit; zmanipulovat

fix

148

část nábytku k samostatnému složení

flatpack

149

zaplavený

flooded

150

květovaný (vzor); květnatý (mluva)

flowery

151

chřipka

flu

152

mlha

fog

153

šanon, pořadač, desky

folder

154

fotbalista

footballer

155

předpověď, prognóza

forecast

156

cizinec

foreigner

157

tvoření, formování; vznik, ustavení; formace, útvar

formation

158

pevnost, tvrz

fort

159

šťastný; mající štěstí

fortunate

160

naštěstí

fortunately

161

poslat za adresátem, odeslat, poslat

forward

162

náprstník (bot.)

foxglove

163

podvod; podvodník

fraud

164

svoboda, volnost

freedom

165

mraznička

freezer

166

často; opakovaně

frequently

167

omrzlina

frostbite

168

zklamaný, znechucený; frustrovaný

frustrated

169

pánev (na smažení)

frying pan

170

v plné velikosti, nezmenšený; v životní velikosti

full-size

171

fond; zásoba

fund

172

rozzlobený, rozzuřený; šílený (tempo)

furious

173

vybavit, zařídit (nábytkem); dodat (informaci)

furnish

174

zařízený (nábytkem)

furnished

175

zmatek, rozruch, poprask

fuss

176

vichřice

gale

177

garáž; servis, opravna; čerpací stanice

garage

178

zahradní centrum

garden centre

179

zahradničení, zahrádkářství; zahradnictví (obor)

gardening

180

česnek

garlic

181

zevšeobecňování, generalizování

generalization

182

generace; výroba (el, energie)

generation

183

vyrazit, vydat se na cestu; pohybovat se; chodit po návštěvách

get around

184

vrátit se; získat zpět

get back

185

dostat se do styku, mít spojení s (být ve styku s)

get in touch (with)

186

jít někomu na nervy

get on (someone’s) nerves

187

překonat (problém, nemoc)

get over

188

zbavit se čeho

get rid of

189

kočár, bryčka, lehký dvoukolový kočár; štace

gig

190

darovat; prozradit; odhalit

give something away

191

okouzlující, překrásný

glamorous

192

celosvětový

global

193

globální oteplování

global warming

194

projít (knihu); projít, podstoupit

go through

195

jít nahoru

go up (=increase)

196

úžasný, skvělý, překrásný

gorgeous

197

(zvolání k vyjádření překvapení či silných emocí) Sakra! Hrome!

gosh! (excl)

198

praktický lékař

GP (=General Practitioner/doctor)

199

systém GPS, systém globální navigace

GPS (=Global Positioning System)

200

"stupňující" přídavné jméno nebo příslovce je takové, které může být stupňováno

gradable