Level2 C-G Flashcards Preview

PAVEL > Level2 C-G > Flashcards

Flashcards in Level2 C-G Deck (200)
Loading flashcards...
1
Q

chalupa

A

cottage

2
Q

bavlník; bavlna; bavlnka

A

cotton

3
Q

tyčinky na čištění uší

A

cotton buds

4
Q

vystačit s

A

could do with (phrase)

5
Q

rada (městská)

A

council

6
Q

venkov; krajina

A

countryside

7
Q

cuketa, cukina (brit.)

A

courgette

8
Q

kurz, směr; průběh

A

course

9
Q

dvůr; soud; soudní budova; kurt; dvorec

A

court

10
Q

přikrytý; pokrývající

A

covered

11
Q

plazit se; plížit se; vléci se (čas); podlézat (šéfovi)

A

crawl

12
Q

tvořit, vytvářet

A

create

13
Q

tvora; výtvor; stvoření

A

creation

14
Q

tvůrčí; tvořivý

A

creative

15
Q

tvůrce

A

creator

16
Q

brambůrky, bramborové lupínky

A

crisps

17
Q

okružní plavba

A

cruise

18
Q

léčba; lék

A

cure

19
Q

kudrnatý, vlnitý

A

curly

20
Q

zákaznický servis

A

customer service

21
Q

tanečník

A

dancer

22
Q

nebezpečí, ohrožení; riziko

A

danger

23
Q

tma, temnota

A

darkness

24
Q

snít s otevřenýma očima

A

daydream

25
Q

poslední termín, krajní lhůta

A

deadline

26
Q

vyřešit (problém); poradit si (s problémem);

A

deal (with)

27
Q

dekorace, ozdoba; malování (pokojů); vyznamenání (medaile)

A

decoration

28
Q

dedukce; odečtení; odpočet

A

deduction

29
Q

hluboký; tmavý (barva); tvrdý (spánek); vážný (problém)

A

deep

30
Q

obrana (proti nemoci)

A

defence (against illness)

31
Q

vyškrtnout; vymazat

A

delete

32
Q

(be d. at/with sth) mít radost (z čeho), být potěšen (čím)

A

delighted

33
Q

náročný

A

demanding

34
Q

demonstrace; předvedení, ukázka; důkaz

A

demonstration

35
Q

nehledě na (co), navzdory (čemu)

A

despite (prep)

36
Q

zničit; utratit (zvíře); zmařit (naděje)

A

destroy

37
Q

oddělený; na samotě stojící; nezaujatý (člověk)

A

detached

38
Q

detektiv

A

detective

39
Q

rozhodný, odhodlaný

A

determined

40
Q

diagram, graf, schéma

A

diagram

41
Q

diamant; kosočtverec (tvar); baseballové hřiště

A

diamond

42
Q

průjem

A

diarrhoea

43
Q

strava, výživa

A

diet

44
Q

potíž, nesnáz; obtížnost

A

difficulty

45
Q

strávit (jídlo); vstřebat (informace)

A

digest

46
Q

zažívací ústrojí

A

digestive (system)

47
Q

jídelna (místnost)

A

dining room

48
Q

špína; bláto

A

dirt

49
Q

nevýhoda

A

disadvantage

50
Q

zmizet; ztratit se; vymizet (zvyk)

A

disappear

51
Q

zklamat

A

disappoint

52
Q

zklamaný

A

disappointed

53
Q

rozčarující; udělat zklamaným

A

disappointing

54
Q

zklamání

A

disappointment

55
Q

katastrofa, pohroma; neštěstí (let., žel.)

A

disaster

56
Q

mísa; chod (při jídle); pokrm

A

dish

57
Q

myčka nádobí

A

dishwasher

58
Q

disk

A

disk

59
Q

neloajální

A

disloyal

60
Q

dezorganizovaný

A

disorganized

61
Q

nepodobný, rozdílný, odlišný

A

dissimilar

62
Q

odlišný, rozdílný, nestejný; zřetelný

A

distinct

63
Q

dělit; rozdělit

A

divide

64
Q

rozdělit

A

divide something up

65
Q

dokument, listina, doklad

A

document

66
Q

stahování (z internetu), přijímat

A

download

67
Q

zdřímnout si

A

doze off

68
Q

dramatický; divadelní

A

dramatic

69
Q

zásuvka, šuplík

A

drawer

70
Q

připínáček

A

drawing pin

71
Q

sen; přání; zdát se; snít

A

dream

72
Q

šatna

A

dressing room

73
Q

lék; droga

A

drug

74
Q

nevýrazný, matný (barva); mdlý (víno); pochmurný (počasí); nudný (událost)

A

dull

75
Q

prachovka

A

duster

76
Q

nizozemský, holandský

A

Dutch

77
Q

obarvený (vlasy)

A

dyed (hair)

78
Q

tampón do uší

A

ear plug

79
Q

ekonomická třída, nejlevnější třída ( v letadle)

A

economy class

80
Q

účinný; skutečný; platný

A

effective

81
Q

baklažán, lilek jedlý

A

eggplant

82
Q

egyptský

A

Egyptian

83
Q

loket; koleno (trubky)

A

elbow

84
Q

elektrický (přístroj,energie); elektrotechnický (průmysl)

A

electrical

85
Q

elektřina; dodávka elektřiny

A

electricity

86
Q

slon

A

elephant

87
Q

uvést do rozpaků

A

embarrass

88
Q

mimořádná situace; případ nouze

A

emergency

89
Q

zdůraznit

A

emphasize

90
Q

říše, impérium

A

empire

91
Q

zaměstnávat; použít, uplatnit, aplikovat (metodu); využívat (čas)

A

employ

92
Q

příjemný, radostný

A

enjoyable

93
Q

potěšení, požitek; užívání (práv)

A

enjoyment

94
Q

koupelna přímo spojená s ložnicí

A

en-suite

95
Q

bavit; hostit; vzít v úvahu

A

entertain

96
Q

zábavný

A

entertaining

97
Q

nadšený, zanícený

A

enthusiastic

98
Q

celý

A

entire

99
Q

týkající se životního prostředí; ekologický

A

environmental

100
Q

realitní agent

A

estate agent

101
Q

odhadnout

A

estimate

102
Q

důkaz; svědectví; náznak

A

evidence

103
Q

omluva; výmluva

A

excuse

104
Q

vyčerpaný, vysílený

A

exhausted

105
Q

vyčerpávající, úmorný

A

exhausting

106
Q

výstava; ukázka

A

exhibition

107
Q

zkušený

A

experienced

108
Q

vyjádřit (názor); vyjádřit se

A

express

109
Q

prodloužení; protažení; přístavba; prodlužovací šňůra

A

extension

110
Q

nejzazší, mezní (bod); krajní (případ); extrémní (zima); radikální (názor)

A

extreme

111
Q

kontakt očima

A

eye contact

112
Q

obočí

A

eyebrow

113
Q

pohádkový; neuvěřitelný

A

fabulous

114
Q

úprava vzhledu (obličeje, budovy, …)

A

facelift

115
Q

čelní

A

facing

116
Q

spravedlivě; dost, docela

A

fairly

117
Q

nepravý, falešný, padělaný

A

fake

118
Q

pád; srážky; pokles

A

fall

119
Q

usnout

A

fall asleep

120
Q

fanoušek; vějíř, větrák

A

fan

121
Q

často kladené otázky

A

FAQs (=Frequently Asked Questions)

122
Q

zemědělská usedlost; hospodářské stavení

A

farmhouse

123
Q

zemědělství

A

farming

124
Q

okouzlený, uchvácený

A

fascinated

125
Q

postit se

A

fast (=go without food)

126
Q

půst

A

fast (=period without food)

127
Q

tvrdě spící

A

fast asleep

128
Q

přízeň, náklonnost; laskavost, služba

A

favour

129
Q

obava, strach

A

fear

130
Q

cítit se na (být schopen/připraven na)

A

feel up to

131
Q

úrodnost, plodnost

A

fertility

132
Q

ten, který chodí na festivaly

A

festival-goer

133
Q

horečka

A

fever

134
Q

beletristický, románový; neskutečný, fiktivní

A

fictional

135
Q

číslice, číslo; částka, suma; obrázek, ilustrace; obrazec; postava

A

figure

136
Q

šanon, pořadač; soubor; pilník

A

file

137
Q

špinavý, zamazaný; sprostý; hnusný (počasí)

A

filthy

138
Q

finance,peněžní prostředky

A

finances

139
Q

finanční, peněžní

A

financial

140
Q

zjisti; odhalit, prohlédnout

A

find out

141
Q

prst

A

finger

142
Q

hasič

A

firefighter

143
Q

podnik, firma

A

firm

144
Q

prvotřídní, vynikající; expresní (pošta); první třída (jízdenka)

A

first class

145
Q

úplně poprvé

A

first-ever

146
Q

zařízená kuchyně (kuchyně již vybavená)

A

fitted kitchen

147
Q

stanovit, určit; zařídit; opravit; zmanipulovat

A

fix

148
Q

část nábytku k samostatnému složení

A

flatpack

149
Q

zaplavený

A

flooded

150
Q

květovaný (vzor); květnatý (mluva)

A

flowery

151
Q

chřipka

A

flu

152
Q

mlha

A

fog

153
Q

šanon, pořadač, desky

A

folder

154
Q

fotbalista

A

footballer

155
Q

předpověď, prognóza

A

forecast

156
Q

cizinec

A

foreigner

157
Q

tvoření, formování; vznik, ustavení; formace, útvar

A

formation

158
Q

pevnost, tvrz

A

fort

159
Q

šťastný; mající štěstí

A

fortunate

160
Q

naštěstí

A

fortunately

161
Q

poslat za adresátem, odeslat, poslat

A

forward

162
Q

náprstník (bot.)

A

foxglove

163
Q

podvod; podvodník

A

fraud

164
Q

svoboda, volnost

A

freedom

165
Q

mraznička

A

freezer

166
Q

často; opakovaně

A

frequently

167
Q

omrzlina

A

frostbite

168
Q

zklamaný, znechucený; frustrovaný

A

frustrated

169
Q

pánev (na smažení)

A

frying pan

170
Q

v plné velikosti, nezmenšený; v životní velikosti

A

full-size

171
Q

fond; zásoba

A

fund

172
Q

rozzlobený, rozzuřený; šílený (tempo)

A

furious

173
Q

vybavit, zařídit (nábytkem); dodat (informaci)

A

furnish

174
Q

zařízený (nábytkem)

A

furnished

175
Q

zmatek, rozruch, poprask

A

fuss

176
Q

vichřice

A

gale

177
Q

garáž; servis, opravna; čerpací stanice

A

garage

178
Q

zahradní centrum

A

garden centre

179
Q

zahradničení, zahrádkářství; zahradnictví (obor)

A

gardening

180
Q

česnek

A

garlic

181
Q

zevšeobecňování, generalizování

A

generalization

182
Q

generace; výroba (el, energie)

A

generation

183
Q

vyrazit, vydat se na cestu; pohybovat se; chodit po návštěvách

A

get around

184
Q

vrátit se; získat zpět

A

get back

185
Q

dostat se do styku, mít spojení s (být ve styku s)

A

get in touch (with)

186
Q

jít někomu na nervy

A

get on (someone’s) nerves

187
Q

překonat (problém, nemoc)

A

get over

188
Q

zbavit se čeho

A

get rid of

189
Q

kočár, bryčka, lehký dvoukolový kočár; štace

A

gig

190
Q

darovat; prozradit; odhalit

A

give something away

191
Q

okouzlující, překrásný

A

glamorous

192
Q

celosvětový

A

global

193
Q

globální oteplování

A

global warming

194
Q

projít (knihu); projít, podstoupit

A

go through

195
Q

jít nahoru

A

go up (=increase)

196
Q

úžasný, skvělý, překrásný

A

gorgeous

197
Q

(zvolání k vyjádření překvapení či silných emocí) Sakra! Hrome!

A

gosh! (excl)

198
Q

praktický lékař

A

GP (=General Practitioner/doctor)

199
Q

systém GPS, systém globální navigace

A

GPS (=Global Positioning System)

200
Q

“stupňující” přídavné jméno nebo příslovce je takové, které může být stupňováno

A

gradable