Level3 I-P Flashcards Preview

PAVEL > Level3 I-P > Flashcards

Flashcards in Level3 I-P Deck (200):
1

udělat dojem

impress

2

událost, nehoda

incidents

3

jednotlivý

individual

4

nevyhnutelný, neodvratný

inevitable

5

inflace

inflation

6

vliv

influence

7

vynalézavý, geniální

ingenious

8

přísady

ingredients

9

inkoust

ink

10

dotazy

inquiries

11

prostředek na hubení hmyzu, insekticid

insecticide

12

vnitřek

insides

13

trvat na něčm

insist

14

namontovat, nainstalovat

install

15

případ, příklad

instance

16

chatovací progarmy

instant messaging programmes

17

urazit

insult

18

intenzivní, silný

intense

19

zachytit (zprávu), zadržet

intercept

20

bytový architekt

interior designer

21

přerušit

interrupt

22

vtrhnout (do země), napadnout

invade

23

útočník, nájezdník

invaders

24

vpád, nájezd, invaze

invasion

25

vynalézt

invent

26

investovat, vložit peníze

invest

27

vyšetřovat

investigates

28

investice

investment

29

investor

investor

30

dohlížet na

invigilate

31

zahrnovat, jít o

involve

32

izolovaný

isolated

33

problémy, otázky

issues

34

věci, předměty

items

35

žárlivý, závistivý

jealous

36

šperky, drahokamy

jewels

37

soudce

judge (n)

38

mladší, podřízený

junior

39

spam

junk mail

40

porota

jury

41

omluvitelný, ospravedllnitelný

justifiable

42

ošetřovatel, majitel

keepers

43

zabít

kill

44

omráčit, vyřadit

knock out

45

druh ryby

koi

46

etikety, nálepky

labels

47

práce

labour

48

klidný

laid-back

49

pevná linka

landline

50

statkář

landowner

51

uvést, spustit

launch

52

trávník

lawn

53

setkání klienta s právníkem

lawyer-client meeting

54

klást, snášet vejce

lay

55

olovo

lead

56

vést

lead

57

směřovat k, vést k

lead up to

58

leták

leaflet

59

kapat

leak

60

listy

leaves

61

levý, levotočivý,levák

left-handed

62

zdlouhavý

lengthy

63

leopard

leopard

64

vyrovnaný, klidný

level-headed

65

zrovnoprávnění, osvobození

liberation

66

knihovník

librarian

67

životní styl

lifestyles

68

žárovka

light bulb

69

spojení, souvislost

links

70

lvi

lions

71

seznamy

lists

72

literární

literary

73

lokálně, místně

locally

74

zámek

lock

75

přihlásit se

login

76

logo

logo

77

WC

loo

78

ohlédnout se, pohlížet nazpět

look back on

79

drancovat, loupit

loot

80

ztráta, prodělat

loss

81

nízkonákladový, levný

low-cost

82

šílenství

madness

83

časopisy, magazíny

magazines

84

magický

magical

85

snažit se něco si zapamatovat

make a mental note

86

zvládnout

manage

87

lisdstvo

mankind

88

způsoby, chování

manners

89

vyrábět

manufacture

90

Marťan

Martian

91

magisterský titul

Master's

92

přátelé, kamarási

mates

93

matematik

mathematician

94

prozatím, mezitím

meanwhile

95

zdravotní pjištění

medical insurance

96

členové

members

97

pozoruhodný

memorable

98

vzpomínky

memories

99

duševně, v duchu

mentally

100

zmínit

mention

101

zkazit

mess up

102

vzkazy

messages

103

meteorit

meteorite

104

metody

methods

105

mírný, vlahý (o počasí)

mild

106

zmeškat

miss

107

zneužít

misuse

108

směs

mix

109

smíšená reakce

mixed reaction

110

máma

mom

111

výdělečný

money-making

112

morální

moral

113

hypotéka

mortgage

114

komár, moskyt

mosquito

115

automobilové závody

motor-racing

116

přepadnout

mug

117

lupiči

muggers

118

zvnládání více činností najednou

multi tasking

119

má angličtina potřebuje oprášit

my English is a bit rusty

120

záhadně

mysteriously

121

zmást, oklamat

mystify

122

nehty

nails

123

vyprávěcí

narrative

124

omezený, přízemní

narrow-minded

125

rodný, mateřský (jazyk) rodilý (mluvčí)

native

126

hnízdo

nest

127

neutrální

neutral

128

nicméně, přesto

nevertheless

129

nominovat, jmenovat, navrhnout

nominate

130

nepodstatný

non-essential

131

literatura faktu

non-fiction

132

nerodilý (mluvčí)

non-native

133

nevědecký

non-scientific

134

autor

novelist

135

romány

novels

136

vživa

nutrition

137

nylonová punčocha

nylon stocking

138

řídit se čím, poslouchat

obey

139

povinný, nezbytný

obligatory

140

pozorovat

observe

141

objevit se

occur

142

urážka, pohoršení

offence

143

uražený

offended

144

v pořádku

OK

145

jednorázový, speciální

one-off

146

leberální

open-minded

147

velký a otevřený

open-plan

148

sad

orchard

149

normálně, obyčejně vypadající

ordinary-looking

150

původ

origin

151

ceny americké filmové akademie

Oscars

152

jiní, další

others

153

jinak

otherwise

154

poprask, protest

outcry

155

venkovní

outdoor

156

převýšit (co do počtu)

outnumber

157

nezasvěcenec

outsider

158

roztažený, rozpřáhnutý

outstretched

159

přecenit, nadhodnotit

overestimate

160

přetopený

overheated

161

přeceněný

overrated

162

vlastnictví

ownership

163

tempo

pace

164

balení, obaly

packaging

165

panika, zmatek, zděšení

panic

166

brožura, kniha v měkkých deskách

paperback

167

brožury, brožované knihy

paperbacks

168

papírování

paperwork

169

balíček

parcel

170

parkovací místo

parking space

171

papoušek

parrot

172

partneři, společníci

partners

173

cestující, pasažér

passengers

174

vzory, vzorce

patterns

175

mobilní tel. bez paušálu, s dobíjením kreditu

pay-as-you-go

176

chodec

pedestrian

177

pozorování lidí

people-watch

178

procenta

percentages

179

dokonalost

perfection

180

představení

performances

181

parfumér

perfumer

182

možná, asi

perhaps

183

doba, období

periods

184

osobně

personally

185

přesvědčit

persuade

186

okvětní lístky

petals

187

doktorský titul

PhD

188

filozof

philosopher

189

telefonovat

phone up

190

fráze, spojení

phrases

191

pochytit (o jazyce)

pick up

192

pirát

pirate

193

planety

planets

194

autor divadelní hry, dramatik

playwright

195

radosti, potěšení

pleasures

196

zásuvka

plug

197

“rádiový pořad”, který je volně dostupný a stažitelný na internetu

podcast

198

otrávit

poison

199

koncepce, politika

policy

200

politika

politics