Level2 G-O Flashcards Preview

PAVEL > Level2 G-O > Flashcards

Flashcards in Level2 G-O Deck (200):
1

děda

granddad

2

Řecko

Greece

3

řecký; řečtina

Greek

4

plyn, který způsobuje skleníkový efekt

greenhouse gas

5

Greenpeace

Greenpeace

6

gril; grilovat, opékat; podrobit výslechu (hovorově)

grill

7

čeledín; ženich

groom

8

záruka; záruční list; zástava, kauce; ručitel

guarantee

9

průvodce (kniha)

guidebook

10

prohlídka s průvodcem

guided tour

11

žehlička na vlasy

hair straightener

12

fén

hairdryer

13

ruční, přenosný; kapesní

hand-held

14

zařízení (většinou telefon), které je použitelné, aniž bychom ho museli držet v rukou

hands-free

15

potloukat se, okounět, poflakovat se;

hang around (phrasal v irreg)

16

počkat, vydržet

hang on

17

pevný disk (u počítače)

hard disk

18

pracovitý, pilný, snaživý

hard-working

19

poškození, škoda; ublížení, zranění

harm

20

škodlivý, zhoubný

harmful

21

neškodný (člověk); nevinný (dotaz)

harmless

22

zkusit; slovně napadnout; pokusit se o

have a go at

23

senná rýma

hay fever

24

hlavou napřed, střemhlav; skok po hlavě

headfirst

25

vyléčit; hojit se, zacelovat se (rána)

heal

26

přihřát, ohřát

heat something up

27

horká vlna

heat wave

28

pomocník

helper

29

bylinný, rostlinný

herbal

30

zvýrazňovač

highlighter

31

díra; jáma; jamka (golf); nora, doupě

hole

32

rekreant

holidaymaker

33

bez domova

homeless

34

doma vyrobený

home-made

35

domovská stránka (na internetu)

homepage

36

poctivost, čestnost, upřímnost

honesty

37

svatební cesta, líbánky

honeymoon

38

doufající (člověk); slibný, nadějný (situace)

hopeful

39

beznadějný, zoufalý (situace); nenapravitelný (lhář)

hopeless

40

párek v rohlíku

hot dog

41

jakkoliv

however

42

ohromný, obrovský

huge

43

vlhký

humid

44

hlad, hladovění; touha, prahnutí

hunger

45

hurikán

hurricane

46

hypnóza

hypnosis

47

ledová čepička, sněhová čepička

ice cap

48

ikona; idol

icon

49

poznat, určit; rozeznat, rozlišit

identify

50

idiot, blbec

idiot

51

představivost, fantazie

imagination

52

přistěhovalectví, imigrace; imigrační kontrola

immigration

53

důležitost, význam

importance

54

v případě že

in case

55

pověřený

in charge

56

navzdory čemu, nehledě na co

in spite of (prep)

57

ve spojení, spojit se

in touch

58

příjem, výdělek; renta; důchod

income

59

přírůstek, nárůst (čeho)

increase

60

zvýšit se, narůst; rozšířit (znalosti); pozvednout životní úroveň)

increase

61

neuvěřitelně, úžasně

incredibly

62

skutečně, opravdu, věru; vskutku; vlastně, dokonce

indeed

63

nezávislý; samostatný

independent

64

nezávisle, samostatně

independently

65

nepřímý

indirect

66

vevnitř, uvnitř

indoors

67

infikovat, nakazit; kontaminovat

infect

68

infikovaný, nakažený

infected

69

nákaza, infekce; infekční choroba; kontaminace

infection

70

neformální, neoficiální; nenucený; hovorový (jazyk)

informal

71

necitlivý (k bolesti); lhostejný, apatický; necitlivý

insensitive

72

nespavost

insomnia

73

instinktivní, pudový

instinctive

74

inteligence, chápavost, rozum; informace; zpravodajská služba

intelligence

75

záměr, plán, úmysl

intention

76

přerušit

interrupt

77

intuice, tušení

intuition

78

otázka, záležitost, problém; hlavní bod; číslo (časopisu); vydání (knihy)

issue

79

sklenice, baňka; hliněná nádobka; zavařovací sklenice

jar

80

džíp

jeep

81

šperky, klenotnické zboží

jewellery

82

(zkratka) ml., mladší

Jr. (=US abbreviation for Junior)

83

džungle

jungle

84

krámy, veteš, harampádí; levné zboží

junk

85

nadšený pro; poblázněný do

keen on

86

nevpustit dovnitř, nedovolit vstup

keep out

87

kečup

ketchup

88

konvice (na vaření vody)

kettle

89

klávesnice; klaviatura

keyboard

90

kopnout; nakopnout (míč)

kick

91

unést (člověka)

kidnap

92

laskavost, dobrota, vlídnost

kindness

93

umělé dýchání, dýchání z úst do úst

kiss of life

94

obeznámený, informovaný

knowledgeable

95

žebřík; oko na punčoše

ladder

96

jehně, beránek; jehněčí (maso)

lamb

97

laptop, notebook

laptop

98

trvat; vydržet; vystačit (o penězích)

last

99

poslední dobou, nedávno

lately

100

smích

laughter

101

levandule

lavender

102

právní firma

law firm

103

lenost

laziness

104

hlavní herečka (primadona)

lead actress

105

list; stránka

leaf

106

přednáška; kárání

lecture

107

přednášející, lektor; odborný asistent, vysokoškolský učitel

lecturer

108

zákonný, legální, právoplatný; právní; soudní

legal

109

limonáda, citronáda

lemonade

110

úroveň; hladina; podlaží

level

111

lhář

liar

112

ležet; lhát

lie

113

ležet; lhát

lie

114

pospat si

lie-in

115

plavčík

lifeguard

116

blesk

lightning

117

lev

lion

118

gramotný

literate

119

živý; nabitý (el.); ostrý (nábojnice); přímý (vysílání)

live

120

mnoho

loads (of)

121

místo, poloha; umístění; lokalizace

location

122

zamčený; blokovaný

locked

123

půda

loft

124

nalogovat se, přihlásit se do systému

log on

125

hledat

look for

126

těšit se na

look forward to

127

vyhledat si (informaci)

look something up

128

poražený; smolař

loser

129

Luisiana

Louisiana

130

mít se rádi jako oheň a voda

love-hate relationship

131

loajální

loyal

132

veselý vzhled

lucky charm

133

přepych, luxus

luxury

134

šíleně, bláznivě

madly

135

hlavně, především

mainly

136

rozhodnout se; udělat si svůj názor

make up one's mind

137

malárie

malaria

138

vedení, řízení, management

management

139

umělý, syntetický

man-made

140

margarín

margarine

141

značkovací fix, zvýrazňovač

marker pen

142

průzkum trhu

market research

143

citrusový džem

marmalade

144

močál, bažina, mokřina

marsh

145

úžasný, nádherný, báječný

marvellous

146

Massachusetts

Massachusetts

147

masáž

massage

148

kamarád, přítel; kolega; spolužák; lodní důstojník

mate

149

hmota, materiál; látka, tkanina; prameny (informace)

material

150

matika, matematika

maths

151

dospělý (člověk); zralý (sýr)

mature

152

médium

media

153

přemýšlet, uvažovat, hloubat, meditovat

meditate

154

meditace; přemýšlení, hloubání

meditation

155

splnit (požadavek)

meet up with

156

paměť; vzpomínka

memory

157

externí paměť

memory stick

158

spravit, opravit; zašít

mend

159

nepořádek

mess

160

kov

metal

161

mikrovlnná trouba

microwave

162

(předpona) uprostřed

mid-

163

padesátník (věk)

mid-fifties

164

uprostřed týdne

midweek

165

migréna

migraine

166

zrcadlo; zpětné zrcátko (v autě)

mirror

167

smutný, sklíčený, velmi nešťastný; ubohý, bídný (podmínky, nabídka, dar)

miserable

168

bída; trápení; smutek, sklíčenost

misery

169

směs

mixture

170

modem

modem

171

skromnost, nenáročnost

modesty

172

obrazovka, monitor

monitor

173

náladový; rozladěný, mrzutý

moody

174

mešita

mosque

175

odpuzovače komárů

mosquito coils

176

prostředek odpuzující komáry

mosquito repellent

177

myš

mouse

178

ústa; tlama (zvířecí); ústí (řeky); hrdlo (láhve)

mouth

179

MP3 přehrávač

MP3 player

180

Mumbai

Mumbai

181

sval

muscle

182

šlofík, odpočinek

nap

183

nepříjemný, ošklivý, odporný (počasí, nálada, chuť, pach); protivný, neslušný (člověk); vážný (zranění)

nasty

184

národ

nation

185

přírodní; přirozený, normální (chování); vrozený (talent)

natural

186

přirozeně, normálně; pochopitelně, ovšem

naturally

187

příroda; přirozená vlastnost; povaha, charakter (člověka)

nature

188

jehla; pletací jehlice

needle

189

úzkost

nerves

190

síť (silniční); řetězec (obchodní); rozhlasová společnost

network

191

státní zdravotní péče

NHS (=National Health Service [UK])

192

noční můra, zlý sen

nightmare

193

žádný, nic, nikdo

none (quantifier)

194

poznámkový blok

notepad

195

zdravotní sestra; chůva

nurse

196

závazek, povinnost

obligation

197

dostat, obdržet, získat

obtain

198

patrný, zřejmý, zřetelný

obvious

199

oceán, moře

ocean

200

urážlivý (poznámka); hrubý (chování); odporný (zápach); útočný (zbraň)

offensive