Level2 G-O Flashcards Preview

PAVEL > Level2 G-O > Flashcards

Flashcards in Level2 G-O Deck (200)
Loading flashcards...
1
Q
děda
A
granddad
2
Q
Řecko
A
Greece
3
Q
řecký; řečtina
A
Greek
4
Q
plyn, který způsobuje skleníkový efekt
A
greenhouse gas
5
Q
Greenpeace
A
Greenpeace
6
Q
gril; grilovat, opékat; podrobit výslechu (hovorově)
A
grill
7
Q
čeledín; ženich
A
groom
8
Q
záruka; záruční list; zástava, kauce; ručitel
A
guarantee
9
Q
průvodce (kniha)
A
guidebook
10
Q
prohlídka s průvodcem
A
guided tour
11
Q
žehlička na vlasy
A
hair straightener
12
Q
fén
A
hairdryer
13
Q
ruční, přenosný; kapesní
A
hand-held
14
Q
zařízení (většinou telefon), které je použitelné, aniž bychom ho museli držet v rukou
A
hands-free
15
Q
potloukat se, okounět, poflakovat se;
A
hang around (phrasal v irreg)
16
Q
počkat, vydržet
A
hang on
17
Q
pevný disk (u počítače)
A
hard disk
18
Q
pracovitý, pilný, snaživý
A
hard-working
19
Q
poškození, škoda; ublížení, zranění
A
harm
20
Q
škodlivý, zhoubný
A
harmful
21
Q
neškodný (člověk); nevinný (dotaz)
A
harmless
22
Q
zkusit; slovně napadnout; pokusit se o
A
have a go at
23
Q
senná rýma
A
hay fever
24
Q
hlavou napřed, střemhlav; skok po hlavě
A
headfirst
25
Q
vyléčit; hojit se, zacelovat se (rána)
A
heal
26
Q
přihřát, ohřát
A
heat something up
27
Q
horká vlna
A
heat wave
28
Q
pomocník
A
helper
29
Q
bylinný, rostlinný
A
herbal
30
Q
zvýrazňovač
A
highlighter
31
Q
díra; jáma; jamka (golf); nora, doupě
A
hole
32
Q
rekreant
A
holidaymaker
33
Q
bez domova
A
homeless
34
Q
doma vyrobený
A
home-made
35
Q
domovská stránka (na internetu)
A
homepage
36
Q
poctivost, čestnost, upřímnost
A
honesty
37
Q
svatební cesta, líbánky
A
honeymoon
38
Q
doufající (člověk); slibný, nadějný (situace)
A
hopeful
39
Q
beznadějný, zoufalý (situace); nenapravitelný (lhář)
A
hopeless
40
Q
párek v rohlíku
A
hot dog
41
Q
jakkoliv
A
however
42
Q
ohromný, obrovský
A
huge
43
Q
vlhký
A
humid
44
Q
hlad, hladovění; touha, prahnutí
A
hunger
45
Q
hurikán
A
hurricane
46
Q
hypnóza
A
hypnosis
47
Q
ledová čepička, sněhová čepička
A
ice cap
48
Q
ikona; idol
A
icon
49
Q
poznat, určit; rozeznat, rozlišit
A
identify
50
Q
idiot, blbec
A
idiot
51
Q
představivost, fantazie
A
imagination
52
Q
přistěhovalectví, imigrace; imigrační kontrola
A
immigration
53
Q
důležitost, význam
A
importance
54
Q
v případě že
A
in case
55
Q
pověřený
A
in charge
56
Q
navzdory čemu, nehledě na co
A
in spite of (prep)
57
Q
ve spojení, spojit se
A
in touch
58
Q
příjem, výdělek; renta; důchod
A
income
59
Q
přírůstek, nárůst (čeho)
A
increase
60
Q
zvýšit se, narůst; rozšířit (znalosti); pozvednout životní úroveň)
A
increase
61
Q
neuvěřitelně, úžasně
A
incredibly
62
Q
skutečně, opravdu, věru; vskutku; vlastně, dokonce
A
indeed
63
Q
nezávislý; samostatný
A
independent
64
Q
nezávisle, samostatně
A
independently
65
Q
nepřímý
A
indirect
66
Q
vevnitř, uvnitř
A
indoors
67
Q
infikovat, nakazit; kontaminovat
A
infect
68
Q
infikovaný, nakažený
A
infected
69
Q
nákaza, infekce; infekční choroba; kontaminace
A
infection
70
Q
neformální, neoficiální; nenucený; hovorový (jazyk)
A
informal
71
Q
necitlivý (k bolesti); lhostejný, apatický; necitlivý
A
insensitive
72
Q
nespavost
A
insomnia
73
Q
instinktivní, pudový
A
instinctive
74
Q
inteligence, chápavost, rozum; informace; zpravodajská služba
A
intelligence
75
Q
záměr, plán, úmysl
A
intention
76
Q
přerušit
A
interrupt
77
Q
intuice, tušení
A
intuition
78
Q
otázka, záležitost, problém; hlavní bod; číslo (časopisu); vydání (knihy)
A
issue
79
Q
sklenice, baňka; hliněná nádobka; zavařovací sklenice
A
jar
80
Q
džíp
A
jeep
81
Q
šperky, klenotnické zboží
A
jewellery
82
Q
(zkratka) ml., mladší
A
Jr. (=US abbreviation for Junior)
83
Q
džungle
A
jungle
84
Q
krámy, veteš, harampádí; levné zboží
A
junk
85
Q
nadšený pro; poblázněný do
A
keen on
86
Q
nevpustit dovnitř, nedovolit vstup
A
keep out
87
Q
kečup
A
ketchup
88
Q
konvice (na vaření vody)
A
kettle
89
Q
klávesnice; klaviatura
A
keyboard
90
Q
kopnout; nakopnout (míč)
A
kick
91
Q
unést (člověka)
A
kidnap
92
Q
laskavost, dobrota, vlídnost
A
kindness
93
Q
umělé dýchání, dýchání z úst do úst
A
kiss of life
94
Q
obeznámený, informovaný
A
knowledgeable
95
Q
žebřík; oko na punčoše
A
ladder
96
Q
jehně, beránek; jehněčí (maso)
A
lamb
97
Q
laptop, notebook
A
laptop
98
Q
trvat; vydržet; vystačit (o penězích)
A
last
99
Q
poslední dobou, nedávno
A
lately
100
Q
smích
A
laughter
101
Q
levandule
A
lavender
102
Q
právní firma
A
law firm
103
Q
lenost
A
laziness
104
Q
hlavní herečka (primadona)
A
lead actress
105
Q
list; stránka
A
leaf
106
Q
přednáška; kárání
A
lecture
107
Q
přednášející, lektor; odborný asistent, vysokoškolský učitel
A
lecturer
108
Q
zákonný, legální, právoplatný; právní; soudní
A
legal
109
Q
limonáda, citronáda
A
lemonade
110
Q
úroveň; hladina; podlaží
A
level
111
Q
lhář
A
liar
112
Q
ležet; lhát
A
lie
113
Q
ležet; lhát
A
lie
114
Q
pospat si
A
lie-in
115
Q
plavčík
A
lifeguard
116
Q
blesk
A
lightning
117
Q
lev
A
lion
118
Q
gramotný
A
literate
119
Q
živý; nabitý (el.); ostrý (nábojnice); přímý (vysílání)
A
live
120
Q
mnoho
A
loads (of)
121
Q
místo, poloha; umístění; lokalizace
A
location
122
Q
zamčený; blokovaný
A
locked
123
Q
půda
A
loft
124
Q
nalogovat se, přihlásit se do systému
A
log on
125
Q
hledat
A
look for
126
Q
těšit se na
A
look forward to
127
Q
vyhledat si (informaci)
A
look something up
128
Q
poražený; smolař
A
loser
129
Q
Luisiana
A
Louisiana
130
Q
mít se rádi jako oheň a voda
A
love-hate relationship
131
Q
loajální
A
loyal
132
Q
veselý vzhled
A
lucky charm
133
Q
přepych, luxus
A
luxury
134
Q
šíleně, bláznivě
A
madly
135
Q
hlavně, především
A
mainly
136
Q
rozhodnout se; udělat si svůj názor
A
make up one's mind
137
Q
malárie
A
malaria
138
Q
vedení, řízení, management
A
management
139
Q
umělý, syntetický
A
man-made
140
Q
margarín
A
margarine
141
Q
značkovací fix, zvýrazňovač
A
marker pen
142
Q
průzkum trhu
A
market research
143
Q
citrusový džem
A
marmalade
144
Q
močál, bažina, mokřina
A
marsh
145
Q
úžasný, nádherný, báječný
A
marvellous
146
Q
Massachusetts
A
Massachusetts
147
Q
masáž
A
massage
148
Q
kamarád, přítel; kolega; spolužák; lodní důstojník
A
mate
149
Q
hmota, materiál; látka, tkanina; prameny (informace)
A
material
150
Q
matika, matematika
A
maths
151
Q
dospělý (člověk); zralý (sýr)
A
mature
152
Q
médium
A
media
153
Q
přemýšlet, uvažovat, hloubat, meditovat
A
meditate
154
Q
meditace; přemýšlení, hloubání
A
meditation
155
Q
splnit (požadavek)
A
meet up with
156
Q
paměť; vzpomínka
A
memory
157
Q
externí paměť
A
memory stick
158
Q
spravit, opravit; zašít
A
mend
159
Q
nepořádek
A
mess
160
Q
kov
A
metal
161
Q
mikrovlnná trouba
A
microwave
162
Q
(předpona) uprostřed
A
mid-
163
Q
padesátník (věk)
A
mid-fifties
164
Q
uprostřed týdne
A
midweek
165
Q
migréna
A
migraine
166
Q
zrcadlo; zpětné zrcátko (v autě)
A
mirror
167
Q
smutný, sklíčený, velmi nešťastný; ubohý, bídný (podmínky, nabídka, dar)
A
miserable
168
Q
bída; trápení; smutek, sklíčenost
A
misery
169
Q
směs
A
mixture
170
Q
modem
A
modem
171
Q
skromnost, nenáročnost
A
modesty
172
Q
obrazovka, monitor
A
monitor
173
Q
náladový; rozladěný, mrzutý
A
moody
174
Q
mešita
A
mosque
175
Q
odpuzovače komárů
A
mosquito coils
176
Q
prostředek odpuzující komáry
A
mosquito repellent
177
Q
myš
A
mouse
178
Q
ústa; tlama (zvířecí); ústí (řeky); hrdlo (láhve)
A
mouth
179
Q
MP3 přehrávač
A
MP3 player
180
Q
Mumbai
A
Mumbai
181
Q
sval
A
muscle
182
Q
šlofík, odpočinek
A
nap
183
Q
nepříjemný, ošklivý, odporný (počasí, nálada, chuť, pach); protivný, neslušný (člověk); vážný (zranění)
A
nasty
184
Q
národ
A
nation
185
Q
přírodní; přirozený, normální (chování); vrozený (talent)
A
natural
186
Q
přirozeně, normálně; pochopitelně, ovšem
A
naturally
187
Q
příroda; přirozená vlastnost; povaha, charakter (člověka)
A
nature
188
Q
jehla; pletací jehlice
A
needle
189
Q
úzkost
A
nerves
190
Q
síť (silniční); řetězec (obchodní); rozhlasová společnost
A
network
191
Q
státní zdravotní péče
A
NHS (=National Health Service [UK])
192
Q
noční můra, zlý sen
A
nightmare
193
Q
žádný, nic, nikdo
A
none (quantifier)
194
Q
poznámkový blok
A
notepad
195
Q
zdravotní sestra; chůva
A
nurse
196
Q
závazek, povinnost
A
obligation
197
Q
dostat, obdržet, získat
A
obtain
198
Q
patrný, zřejmý, zřetelný
A
obvious
199
Q
oceán, moře
A
ocean
200
Q
urážlivý (poznámka); hrubý (chování); odporný (zápach); útočný (zbraň)
A
offensive