Level4 Biz 3 Flashcards Preview

Tereza > Level4 Biz 3 > Flashcards

Flashcards in Level4 Biz 3 Deck (112)
Loading flashcards...
31

absentérství, nepřítomnost lidí v práci (v době, kdy by přítomni být měli)

absenteeism

32

redukce, snížení, omezení

cutbacks

33

uskutečnit, provést, realizovat

implement

34

obráběcí stroj

machine tool

35

špička (část dne)

peak time

36

špička (část dne)

rush hour

37

nepřítomnost v práci ze zdravotních důvodů, pracovní neschopnost

sick leave

38

snaha udržet si zaměstnance

staff retention

39

obměna zaměstnanců (počet odcházejících zaměstnanců nahrazovaných novými)

staff turnover

40

považovat za samozřejmé

take for granted

41

vměstnat do pracovních povinností

tie it into my work

42

nervózní, popuzený, nakrknutý, nešťastný

uptight

43

pracovní skupina

working party

44

způsob práce

working practice

45

doba věnovaná práci v porovnání s volným časem

work-life balance

46

efektivní (vzhledem k vynaloženým nákladům)

cost-effective

47

domácí, tuzemský

domestic

48

na úkor

expense: at the expense of

49

intranet; firemní počítačová síť, nepřístupná uživatelům z vnějšku

intranet

50

ospravedlnit, opodstatnit

justify

51

ocitnout se v nepříjemné/složité/prekérní situaci

leave high and dry

52

vyhýbavý, nezávazný

non-committal

53

využívat jiných firem k tomu, aby vykonávaly část práce určité organizace; řešit dodavatelsky, využívat "outsourcingu"

outsource

54

fenomén, jev, úkaz

phenomenon (pl phenomena)

55

pro a proti, klady a zápory

pros and cons

56

nejlepší způsob (jak něco dělat), nejlepší metoda

best practice

57

pouto, vztah, vazba

bond

58

podnikatelské/obchodní odůvodnění

business case

59

firemní kultura

business culture

60

lístek/kartička, kam zákazníci píší svoje připomínky a podněty

comment card