Level4 Biz 3 Flashcards Preview

Tereza > Level4 Biz 3 > Flashcards

Flashcards in Level4 Biz 3 Deck (112)
Loading flashcards...
61

konkurenční výhoda, výhoda oproti konkurenci

competitive advantage

62

rozdíly/odlišnost oproti konkurenci

competitive differentiation

63

mít v někoho důvěru, věřit někomu

confidence: have confidence in someone

64

obchodní zastoupení (určité firmy, např. automobilky)

dealership

65

značným úsilím dosáhnout

drive

66

zplnomocnění, postupování rozhodovacích pravomocí

empowerment

67

zaujatý, zapojeným, zainteresovaný, mající na něčem zájem

engaged

68

vybraný/zvolený poskytovatel (určité služby)

provider of choice

69

opětovně/opakovaně/i nadále kupovat

repurchase

70

zisk/ výtěžek z investice/investic

return on investment

71

výnos, příjem

revenue

72

zkušební nákup

sample shop

73

znovu a znovu, opakovaně

time and time again

74

vyměnit

trade in

75

vozík

trolley

76

prodejce

vendor

77

poprodejní služby

after-sales service

78

pokyny

brief

79

bulletin, informační věstník

bulletin

80

oddanost

commitment

81

péče o zákazníky

customer care

82

vedoucí oddělení péče o zákazníky

customer services manager

83

snížit cenu

discount the job

84

centrum nebo telefonní linka pro pomoc zákazníkům, "help desk"

help desk

85

telefonní linka pro pomoc zákazníkům, "helpline"

helpline

86

zásilková služba, katalogový/zásilkový prodej

mail order

87

celostátní školní osnovy (platí pro Anglii a Wales a dobu povinné školní docházky)

National Curriculum

88

místo prodeje, prodejní místo

point of purchase

89

prospěšný, užitečný

profitable

90

cenová nabídka

quote