Level4 Biz 3 Flashcards Preview

Tereza > Level4 Biz 3 > Flashcards

Flashcards in Level4 Biz 3 Deck (112)
Loading flashcards...
91

shromažďovat

rack up

92

dobrý vztah s někým

rapport

93

projevit, vyjádřit

register

94

udržet si

retain

95

držet se něčeho, neměnit něco

stand by

96

předplacená služba

subscription service

97

smířit se s něčím, "spolknout", "překousnout", akceptovat něco

swallow

98

zabývat se, věnovat se

take trouble

99

cílový zákazník

target customer

100

okamžitě

there and then

101

čestný, slušný

up-front

102

skupina uživatelů výrobků určité firmy (od nichž firma získává informace týkající se spokojenosti s výrobky atd.)

user group

103

veškeré stížnosti, reklamace, požadavky (doslova "cokoli na vás házejí")

whatever they throw at you

104

rozvažovat

deliberate

105

"ode dveří ke dveřím" - služba zahrnující vyzvednutí u odesilatele a dopravení až k příjemci

door-to-door

106

jeřáb

hoist

107

dlouholetý

long-standing

108

osobohodina (práce, kterou vykoná jedna osoba za jednu hodinu)

man hour

109

mnoho důležité práce (doslova "hodně na talíři")

plate: a lot on my plate

110

vysvětlit

point out

111

zásilka

shipment

112

věnovat něčemu pozornost

take notice of