Lungauskultation Flashcards Preview

T3 Laborationer > Lungauskultation > Flashcards

Flashcards in Lungauskultation Deck (11):
1

Vad beror en dämpad perkussionston på?

En dämpad perkussionston betyder att det är mindre ihåligt och mindre luftfyllt på grund av:
Pleuravätska
Pneumoni

2

Vad kan vara den patofysiologiska förklaringen till en hypersonor perkussionston?

Hypersonor perkussionston kan man få av en ökad mängd luft i lungan, på grund av:

Pneumothorax
Luft i lungsäcken, lungkollaps

Emfysem

Hyperinflation

3

När fås en svagare intensitet på andningsljud?

Emfysem
Pneumothorax
Pleuravätska

4

När fås en starkare intensitet på andningsljud?

Infiltrativa processer

5

Vad kännetecknar Ronki?

Pip

Framförallt under expirationen på grund av trånga luftvägar i små och perifera bronker (bronkioli) där motsvarande väggar vibrerar

6

Vilka olika typer av ronki?

Sibilanta ljud = högfrekventa
Hörs framförallt vid astma

Sonora ljud = lågfrekventa
Hörs framförallt vid KOL

Allt beror på flödeshastigheten

7

Vad är orsaken till ronki?

KOL

Astma

8

Vad kännetecknar Rassel?

Korta och explosiva ljud från små luftvägar som öppnas vid inandning (inspiration)

9

Vad är orsaken till rassel?

Pneumoni

Hjärtsvikt

Lungfibros

10

Vad kännetecknar gnidningsljud?

Låter som att gå i kramsnö, eller som när man böjer nytt läder

Hörs under både inspirium och exspirium

Orsak: Torr pleurit

11

Vad kännetecknar stridor?

Högfrekvent pipande och väsande i inspiriet

Orsak: Beror på andningshinder
Tumör i trachea eller larynx