Maths Flashcards Preview

Te Ataarangi > Maths > Flashcards

Flashcards in Maths Deck (21)
Loading flashcards...
1

katoa

all, entire, every

2

maha, tokomaha

many (s.)

3

tatau(-ria), kaute(-hia)

to count sth (vt.)

4

tokohia, tokowhia

how many (people) (n.)

5

iwa

nine

6

kore

none, nil, zero

whakakore(-hia): to deny, undo, delete, erase sth

7

mano

thousand

8

miriona, manomano

million

9

ono

six

10

piriona

billion

11

rau

hundred

12

rima

five

13

tahi, kotahi, ngahure

one

"ngātahi: together, simultaneously, in unison
kotahitanga: unity
whakakotahi(-tia): to unify, combine, integrate sth"

14

rua

two

pūrua(-tia): to repeat, duplicate sth

15

tekau mā tahi

eleven

16

tekau, ngahuru, ngawiri

ten

17

toru

three

18

waru

eight

19

whā

four

20

taki-

grouping prefix

takitahi: individually; takirua: in pairs; takitini: in large groups"

21

tua-

ordinal prefix (1st, 2nd, 3rd)