Numbers Flashcards Preview

Polish > Numbers > Flashcards

Flashcards in Numbers Deck (56):
1

jeden

one

2

dwa

two

3

trzy

three

4

cztery

four

5

pięć

five

6

sześć

six

7

siedem

seven

8

osiem

eight

9

dziewięć

nine

10

dziesięć

ten

11

jedenaście

eleven

12

dwanaście

twelve

13

trzynaście

thirteen

14

czternaście

fourteen

15

piętnaście

fifteen

16

szesnaście

sixteen

17

siedemnaście

seventeen

18

osiemnaście

eighteen

19

dziewiętnaście

nineteen

20

dwadzieścia

twenty

21

trzydzieści

thirty

22

czterdzieści

forty

23

pięćdziesiąt

fifty

24

sześćdziesiat

sixty

25

siedemdziesiąt

seventy

26

osiemdziesiąt

eighty

27

dziewięćdziesiąt

ninety

28

sto

hundred

29

one

jeden

30

two

dwa

31

three

trzy

32

four

cztery

33

five

pięć

34

six

sześć

35

seven

siedem

36

eight

osiem

37

nine

dziewięć

38

ten

dziesięć

39

eleven

jedenaście

40

twelve

dwanaście

41

thirteen

trzynaście

42

fourteen

czternaście

43

fifteen

piętnaście

44

sixteen

szesnaście

45

seventeen

siedemnaście

46

eighteen

osiemnaście

47

nineteen

dziewiętnaście

48

twenty

dwadzieścia

49

thirty

trzydzieści

50

forty

czterdzieści

51

fifty

pięćdziesiąt

52

sixty

sześćdziesiat

53

seventy

siedemdziesiąt

54

eighty

osiemdziesiąt

55

ninety

dziewięćdziesiąt

56

hundred

sto