Unit 4 Vocab - Reverse Flashcards Preview

Polish > Unit 4 Vocab - Reverse > Flashcards

Flashcards in Unit 4 Vocab - Reverse Deck (98)
Loading flashcards...
1

in the flat

w mieszkaniu (mieszkanie)

2

the telephone rings

dzwoni telefon (dzwonić)

3

lifts, raises

podnosi (podnosić > podnieść)

4

receiver

słuchawkę

5

How are you?

jak się masz? (mieć się)

6

what

co

7

today

dzisiaj, dziś

8

I'm visiting, having a look at

zwiedzam (zwiedzać > zwiedzić)

9

I'm going, planning to go

wybieram się (wybierać się > wybrać się)

10

to, onto, for (a period)

na (+ acc.)

11

the Old Town

Stare Miasto

12

the Royal Palace

Zamek Królewski

13

the Market Square

Rynek

14

I will eat/have

zjem (jeść > zjeść)

15

and then

a potem

16

I'll have a walk

przejdę się (przejść się)

17

look out, look (like/as if)

wyglądać

18

it looks as if

wygląda na to, że

19

you will

będziesz (być)

20

busy, engaged, occupied

zajęta (zajęty, zająć)

21

whole

cały

22

whole day

cały dzień

23

to Łazienki Park

do Łazienek

24

along New World (street in Warsaw)

Nowym Światem

25

along Krakow Suburb (street in Warsaw)

Krakowskim Przedmieściem

26

along Ujazdowski Avenue

Alejami Ujazdowskimi

27

you are doing / are you doing

robisz (robić)

28

to see, catch sight of, have a look at

zobaczyć

29

they love each other

kochają się

30

he's shaving

goli się