Unit 4 Vocab - Reverse Flashcards Preview

Polish > Unit 4 Vocab - Reverse > Flashcards

Flashcards in Unit 4 Vocab - Reverse Deck (98):
1

in the flat

w mieszkaniu (mieszkanie)

2

the telephone rings

dzwoni telefon (dzwonić)

3

lifts, raises

podnosi (podnosić > podnieść)

4

receiver

słuchawkę

5

How are you?

jak się masz? (mieć się)

6

what

co

7

today

dzisiaj, dziś

8

I'm visiting, having a look at

zwiedzam (zwiedzać > zwiedzić)

9

I'm going, planning to go

wybieram się (wybierać się > wybrać się)

10

to, onto, for (a period)

na (+ acc.)

11

the Old Town

Stare Miasto

12

the Royal Palace

Zamek Królewski

13

the Market Square

Rynek

14

I will eat/have

zjem (jeść > zjeść)

15

and then

a potem

16

I'll have a walk

przejdę się (przejść się)

17

look out, look (like/as if)

wyglądać

18

it looks as if

wygląda na to, że

19

you will

będziesz (być)

20

busy, engaged, occupied

zajęta (zajęty, zająć)

21

whole

cały

22

whole day

cały dzień

23

to Łazienki Park

do Łazienek

24

along New World (street in Warsaw)

Nowym Światem

25

along Krakow Suburb (street in Warsaw)

Krakowskim Przedmieściem

26

along Ujazdowski Avenue

Alejami Ujazdowskimi

27

you are doing / are you doing

robisz (robić)

28

to see, catch sight of, have a look at

zobaczyć

29

they love each other

kochają się

30

he's shaving

goli się

31

i'm interested in

interesuję się

32

to get in touch with (each other)

skontaktować się

33

i want

chcę się

34

again

znowu

35

he smokes

pali

36

how long (have you come) for?

na jak długo

37

to go, be on the way (on foot)

iść

38

to go for a walk (imperfect)

przechadzać się

39

to visit a person (imperfect)

odwiedzać

40

to visit a place (imperfect)

zwiedzać

41

to apologize

przepraszać > przeprosić

42

camera

aparat

43

gas station

stacja benzynowa

44

station

dworzec

45

newspaper

gazety

46

there, look

o tam

47

sea

morze

48

desk

biurko

49

into/in

do/w

50

onto/on

na

51

post office

poctza

52

straight

prosto (prosty)

53

crossroads

skrzyżowania (skrzyżowanie)

54

to turn

skręcać > skręcić

55

to, as far as

do (+ genitive)

56

to get (somewhere)

dostawać > dostać się

57

right up to, as far as

aż do (+ genitive)

58

to the end of the road

do końca ulicy

59

the end

koniec

60

to the left

w lewo

61

to the right

w prawo

62

further

dalej

63

far

daleko

64

on the right

po prawej

65

on the left

po lewej

66

on the side

po stronie

67

side, direction, page

strona

68

cloakroom attendant

szatniarz / szatniarka

69

smoking (to smoke)

palenie (palić)

70

strictly

surowo (surowy)

71

forbidden

zabronione (zabraniać > zabronić)

72

in Polish

po polsku

73

man

mężcyzna

74

forbidden

wzbronione (wzbraniać > wzbronić)

75

she address, speaks to

zwarca się do (zwracać > zwrócić się)

76

immediately

natychmiast

77

to put out, extinguish

gasić > zgasić

78

in English

po angielsku

79

it applies, is in force

obowiązuje (obowiązywać)

80

ban on

zakaz (+genitive)

81

ashtray

popielniczka

82

to go up

podchodzić > podejść

83

oh, oh dear!

oj

84

take photographs

robić zdjęcia (zdjęcie)

85

to have to, must

musieć

86

it's alright (nothing has happened)

nic się nie stało

87

modern

nowoczesny

88

in the cloakroom

w szatni (szatnia)

89

to park (parking)

parkować (parkowanie)

90

to leave

zostawiać > zostawić

91

entry (in a vehicle)

wjazd

92

taking photographs

fotografowanie

93

to happen

stać się

94

but

ale

95

entry, admittance (on foot)

wstęp

96

shoes

buty

97

spoon

łyżka

98

to harm, damage

szkodzić