Unit 9 Vocab Flashcards Preview

Polish > Unit 9 Vocab > Flashcards

Flashcards in Unit 9 Vocab Deck (160):
1

zaczniemy (zaczynać > zacząć)

we'll begin

2

naszą (nasz)

our

3

podróż

trip

4

jutro

tomorrow

5

rano

morning

6

najpierw

first (of all)

7

pojedziemy (jechać > pojechać)

we will go (on wheels)

8

pociągiem (pociąg)

by train

9

z... do...

from... to...

10

przesiądziemy się (przesiadać > przesiąść się)

we'll change

11

która (który)

which, that

12

dowiezie (dowozić > dowieźć)

will take (on wheels)

13

do schroniska (schronisko)

(youth) hostel

14

potem

and then, after that, then, later, afterwords

15

będziemy chodzić (chodzić)

we'll walk (around)

16

piechotą / na piechotę / pieszo

on foot

17

podróżowanie (podróżować)

travel(ing)

18

po Polsce (Polska)

around Poland

19

po (+ loc)

after; around

20

pociągi (pociąg)

trains

21

ekspresowe (ekspresowy)

express

22

tak zwany

so called

23

hotelowe (hotelowy)

hotel (adj)

24

szybkie (szybki)

fast, quick

25

dość (dosyć)

fairly, quite, ...enough

26

wygodne (wygodny)

comfortable, convenient

27

zgodnie (zgodny)

agreeable, in agreement

28

zgodnie z (+ instr.)

according to

29

rozkładem jazdy (rokład, jazda)

timetable ('layout of travel')

30

w południe

at midday

31

będziemy mieli (mieć)

we will have

32

trochę czasu (trochę, czas)

a bit of time

33

czas na zwiedzanie (zwiedzać > zwiedzić)

time to look around

34

w drodze (droga)

on the way

35

do Zakopanego

to Zakopane

36

w Zakopanem

in Zakopane

37

zorganizujemy (organizować > zorganizować)

we'll arrange, organize

38

osobny wyjazd

a separate trip

39

dwudniowy

two-day

40

do... okolic (okolica)

to the surrounding districts, area

41

między innymi (inny)

among other things/places

42

wycieczka

outing, excursion

43

zapowiada się (zapowiadać > zapowiedzieć się)

promises to be

44

ciekawie (ciekawy)

interesting

45

na dworcu

at the station

46

z miejscówką (miejscówka)

with reservation

47

czternastego lipca (lipiec)

on July 14th

48

bilet w jedną stronę (jeden, strona)

one-way ticket, single

49

bilet powrotny

return ticket

50

powrót

return

51

dwudziestego pierwszego (dwudziesty pierwszy)

on the 21st of July

52

w której klasie (który, klasa)

(in) which class

53

w pierwszej

(in the) first class

54

w informacji

at the information desk

55

umawiają się

they make plans together

56

spotkamy (spotykać się > spotkać się)

we'll meet / we can meet

57

może

perhaps, maybe

58

w Ogrodzie Saskim

in the Saxon Garden

59

przy fontannie

by the fountain

60

tuż za grobem (grób)

just behind the grave, tomb

61

Nieznanego Żołnierza (nieznany żołnierz)

of the Unknown Soldier

62

w kierunku (kierunek)

in the direction

63

zobaczysz (widzieć > zobaczyć)

you'll see, catch sight of

64

ją (ona)

it (fem), her

65

z daleka

from a long way off

66

pewna (pewny / pewien)

sure

67

sprawdzić (sprawdzać > sprawdzić)

to check (up)

68

w takim razie (taki, raz)

in that case

69

na planie (plan)

on the map

70

(to) zależy (zależeć)

it depends

71

skończysz (kończyć > skończyć)

you (will) finish

72

pracę (praca)

work

73

niech będzie (być)

let it be

74

niech będzie czwarta

let it be four o'clock (lets do four)

75

dostosuję się do (dostosowywać się > dostosować się)

I'll fit in with

76

do jutro (jutro)

see you tomorrow

77

pa, hej

bye

78

środki lokomocji

methods/means of transportation

79

czym można podróżować

how can you travel

80

jakim/którym środkiem lokomocji

by what/which means of transport

81

prom

ferry

82

autokar

coach (non-city bus)

83

takie podrózowanie jest...

that kind of travel is...

84

bezpieczny

safe

85

ciekawy

interesting

86

fascynujący

fascinating

87

interesujący

interesting

88

męczący

tiring

89

niebezpieczny

dangerous

90

nudny

boring

91

popularny

popular

92

powszechny

universal

93

międzynarodowe

international

94

podmiejskie

suburban

95

peron

platform

96

tor

track

97

przesiadać > przesiąść

to change (types of transport)

98

przesiadka

a change

99

szczęśliwej podróży

(have a) good trip

100

szerokiej drogi

(have a) good drive

101

smoking

tuxedo

102

parkowanie

parking

103

fragment

excerpt, extract, detail

104

szczątek

fragment

105

magazyn

store, warehouse

106

czasopismo

magazine

107

relaks

relaxation

108

sympatyczny

likeable

109

market

small supermarket

110

życzliwy

sympathetic

111

ewentualnie

in the event

112

ostatecznie

eventually

113

współczujący

sympathetic

114

aktualnie

currently

115

własciwie

actually

116

kemping

camping

117

łączność

(post and tele) communications

118

transport

consignment, haulage

119

komunikacja miejska

public transport

120

kwadrans

quarter of an hour

121

pół godziny (półgodzina)

half-hour

122

za (+ acc)

in... 's time

123

po (+ loc)

after / past

124

dni tygodnia

days of the week

125

niedziela

sunday

126

poniedziałek

monday

127

wtorek

tuesday

128

środa

wednesday

129

czwartek

thursday

130

piątek

friday

131

sobota

saturday

132

działać

to act

133

środek

middle, inside

134

średni

average

135

w tym tygodniu

(in) this week

136

w przyszłym tygodniu

in the coming week

137

w zeszłym tygodniu

in the past week

138

w ubiegłym tygodniu

in the past week

139

pojutrze

the day after tomorrow

140

za dwa tygodnie

in two weeks

141

za trzy miesiące

in three months

142

jutro

tomorrow

143

wczoraj

yesterday

144

dziś (dzisiaj)

today

145

przedwczoraj

the day before yesterday

146

dwa tygodnie temu

two weeks ago

147

codziennie

every day

148

co tydzień

every week

149

styczeń

january

150

luty

february

151

marzec

march

152

kwiecień

april

153

maj

may

154

czerwiec

june

155

lipiec

july

156

sierpień

august

157

wrzesień

september

158

październik

october

159

listopad

november

160

grudzień

december