Unit 9 Vocab Flashcards Preview

Polish > Unit 9 Vocab > Flashcards

Flashcards in Unit 9 Vocab Deck (160)
Loading flashcards...
1

zaczniemy (zaczynać > zacząć)

we'll begin

2

naszą (nasz)

our

3

podróż

trip

4

jutro

tomorrow

5

rano

morning

6

najpierw

first (of all)

7

pojedziemy (jechać > pojechać)

we will go (on wheels)

8

pociągiem (pociąg)

by train

9

z... do...

from... to...

10

przesiądziemy się (przesiadać > przesiąść się)

we'll change

11

która (który)

which, that

12

dowiezie (dowozić > dowieźć)

will take (on wheels)

13

do schroniska (schronisko)

(youth) hostel

14

potem

and then, after that, then, later, afterwords

15

będziemy chodzić (chodzić)

we'll walk (around)

16

piechotą / na piechotę / pieszo

on foot

17

podróżowanie (podróżować)

travel(ing)

18

po Polsce (Polska)

around Poland

19

po (+ loc)

after; around

20

pociągi (pociąg)

trains

21

ekspresowe (ekspresowy)

express

22

tak zwany

so called

23

hotelowe (hotelowy)

hotel (adj)

24

szybkie (szybki)

fast, quick

25

dość (dosyć)

fairly, quite, ...enough

26

wygodne (wygodny)

comfortable, convenient

27

zgodnie (zgodny)

agreeable, in agreement

28

zgodnie z (+ instr.)

according to

29

rozkładem jazdy (rokład, jazda)

timetable ('layout of travel')

30

w południe

at midday