Politieke Besluitvorming Hoofdstuk 3 Flashcards Preview

Maatschappijwetenschappen > Politieke Besluitvorming Hoofdstuk 3 > Flashcards

Flashcards in Politieke Besluitvorming Hoofdstuk 3 Deck (12):
1

Evenredige vertegenwoordiging

- het hele land is 1 kiesdistrict
- partijen moeten kandidaat lijsten opstellen
- alle uitgebrachte stemmen worden verdeeld over het beschikbare aantal zetels.

2

Kenmerken van evenredige vertegenwoordiging

- aantal zetels dat een partij krijgt is evenredig met op die partij uitgebrachte stemmen
- Coalitievorming is nodig
- Kleine partijen maken kans op zetels
- soms is er een kiesdrempel
- meerpartijenstelsel

3

Kenmerken van districtenstelsel

- partij moet in district meerderheid halen voor zetel
- er zijn evenveel districten als zetels ieder district levert 1 vertegenwoordiger
- weinig kans voor kleine partijen
- meeste stemmen geeft een zetel
- neiging tot tweepartijenstelsel

4

Voordelen van evenredige vertegenwoordiging

- Opkomst is relatief hoger dan voor districtenstelsel
- goede kans voor kleinere partijen

5

Nadelen van evenredige vertegenwoordiging

- zwakke binding kiezer-gekozene
- onduidelijkheid door veel partijen
- altijd een coalitie nodig

6

Voordelen van districten stelsel

- sterkere binding kiezer-gekozene
- Duidelijkheid voor kiezer
- geen coalitie nodig

7

Nadelen van districten stelsel

- Relatief lagere opkomst dat bij evenredige vertegenwoordiging
- weinig kans voor kleinere partijen
- bedreiging fractiediscipline

8

Representatie

een groep wordt vertegenwoordigd door 1 of enkele betrokkenen die namens die groep spreken

9

Representativiteit

de mate waarin de standpunten van de vertegenwoordigers overeenkomen met de wensen van de kiezers

10

Weinig representativiteit doordat:

- partijen vertegenwoordigen niet altijd alle standpunten van hun kiezers
- vertegenwoordigers weten niet altijd wat de kiezers willen
- politieke participatie is ongelijk verdeeld.
- sommige burgers voelen zich niet vertegenwoordigd

11

Samenwerking in coalitie is nodig omdat

- er een evenredig kiesstelsel is en het kabinet heeft het vertrouwen van de meerderheid nodig

12

`Regeerakkoord

akkoord tussen de fracties van bepaalde politieke partijen in de tweede kamer waarin ze zich bereid verklaren met elkaar een regering te vormen en waarin de hoofdlijnen van het kabinetsbeleid voor de komende jaren worden vastgelegd