Politieke Besluitvorming Hoofdstuk 4 Flashcards Preview

Maatschappijwetenschappen > Politieke Besluitvorming Hoofdstuk 4 > Flashcards

Flashcards in Politieke Besluitvorming Hoofdstuk 4 Deck (12):
1

Regering

ministers en staatshoofd

2

Kabinet

ministers en staatssecretarissen

3

Ministerraad

wekelijkse vergadering van ministers

4

Taken van ministers

- beleidsvoorbereiding
- medewetgeving
- beleidsuitvoering

5

Parlement

2e en 1ste kamer

6

Taken van de 2e kamer

- controleren van de regering
- medewetgeving
- beleidsbepaling

7

Formele middelen Tweede Kamer bij medewetgevende taak

- stemrecht
- recht van amendement
- recht van initiatief
- budgetrecht

8

Formele middelen Tweede Kamer bij controlerende taak

- vragenrecht
- recht van interpellatie
- recht van motie
- recht van enquête
- budgetrecht

9

Eerste kamer kenmerken:

- kamer van reflectie/laatste controle
- alleen aannemen en verwerpen van wetten
- recht om schriftelijke vragen te stellen
- recht van enquête

10

Informele middelen van parlement en regering:

- lobbyen
- overleg met ambtenaren of pressiegroepen of belangengroepen
- gebruiken van massamedia
- druk uitoefenen op politieke partijen waar ministers lid van zijn

11

Bestuurslagen Provincie

- Provinciale staten
- Gedeputeerde staten en commissaris van de Koning

12

Bestuurslagen Gemeente

- Gemeenteraad
- College van Burgemeesters en Wethouders en de burgemeester