Possessive Pronouns Flashcards Preview

Gaelic > Possessive Pronouns > Flashcards

Flashcards in Possessive Pronouns Deck (25)
Loading flashcards...
1

M'athair

My father

2

M'fhalt

My hair

3

Do bhrathair

Your brother

4

D'aodann
(Dooduhn)

Your face

5

A phiuthar
(Uh few-ehr)

His sister

6

A cas

Her foot

7

A athair

His father

8

A h-athair

Our father

9

A fhalt

His hair

10

A falt

Her hair

11

Ar mac

Our son

12

Ar n-athair

Our father

13

Ar falt

Our hair

14

Ur nighean
(Oor neeahn)

Your daughter

15

Ur n-athair

Your father

16

Ur falt

Your hair

17

An lamhan

Their hands

18

Am falt

Their hair

19

Mo mhathair

My mother

20

An cu agad

Your dog

21

An leabhar aige
(Uhn liohehr ehgeh)

His book

22

An t-airgead aice
(Aychkey)

Her money

23

A'bho againn
(Ageen)

Our cow

24

An obair agaibh
(Ohbehr aguv)

Your work

25

An deoch aca
(Achkey)

Their drink