Verbal Nouns 12/16 & 12/17 Flashcards Preview

Gaelic > Verbal Nouns 12/16 & 12/17 > Flashcards

Flashcards in Verbal Nouns 12/16 & 12/17 Deck (6)
Loading flashcards...
1

Dol
(Dohl

Going

2

Tighinn
(Chee-in

Coming

3

Abair
(Ahbehr

Say
Tell

4

Radh
(Rah

Saying

5

Tha mi ag eisteachd
(Eyshjak

I am listening

6

Rach

Go