Verbal Nouns 12/20 Flashcards Preview

Gaelic > Verbal Nouns 12/20 > Flashcards

Flashcards in Verbal Nouns 12/20 Deck (7)
Loading flashcards...
1

Tha Anna a'leughadh
(Lyehvug

Anna is reading

2

Tha Iain a'leughadh leabhar

John is reading a book

3

A bheil Anna a'sgriobhadh litir?

Is Anna writing a letter?

4

Litir
(Leecheer

Letter

5

Chan eil mi a'faicinn sion.

I don't see anything

6

Sion
(Shee in

A little
Nothing

7

Tha mi a' sgriobhadh
(Sgreevug

I am writing