pp_all_PL Flashcards Preview

participe passe > pp_all_PL > Flashcards

Flashcards in pp_all_PL Deck (332):
1

ściąć, powalić

abattre (abattu)

2

rozgrzeszyć, uwolnić od winy

absoudre (absous)

3

powstrzymać się od

s'abstenir de (abstenu)

4

abstrahować

abstraire (abstrait)

5

przybiegać

accourir (accouru)

6

(w zwrocie « faire accroire qqch à qqn ») wmawiać coś komuś

accroire (accru)

7

wzrastać, powiększać

accroître (accru)

8

przyjmować

accueillir (accueilli)

9

nabyć, kupić

acquérir (acquis)

10

przyłączyć, przydzielić

adjoindre (adjoint)

11

dopuścić, uznać, przyjąć, założyć

admettre (admis)

12

zdarzyć się

advenir (advenu)

13

zauważyć, spostrzec

apercevoir (aperçu)

14

ukazywać się, pojawiać się

apparaître (apparu)

15

należeć do

appartenir (appartenu)

16

uczyć się, dowiedzieć się

apprendre (appris)

17

zaatakować, napadać

assaillir (assailli)

18

sadzać, posadzić, założyć

asseoir (assis)

19

ujarzmić, podbić

asservir (asservi)

20

zmuszać

astreindre (astreint)

21

osiągnąć, dosięgnąć

atteindre (atteint)

22

czekać, oczekiwać

attendre (attendu)

23

mieć

avoir (eu)

24

bić, pokonać

battre (battu)

25

pić

boire (bu)

26

wrzeć, gotować się, irytować się

bouillir (bouilli)

27

de participe krzyczeć, wydzierać się

braire (pas)

28

otoczyć, opasać

ceindre (ceint)

29

upadać, opadać

choir (chu)

30

obrzezać

circoncire (circoncis)

31

ograniczać, rozgraniczać

circonscrire (circonscrit)

32

wywieść w pole, podejść kogoś

circonvenir (circonvenu)

33

zamknąć, zakończyć

clore (clos)

34

zwalczać, walczyć

combattre (combattu)

35

popełnić ; mianować, wyznaczać (kogoś do czegoś)

commettre (commis)

36

stawić się przed sądem

comparaître (comparu)

37

starać się przypodobać komuś

complaire à qqn (complu)

38

zawierać, składać się z, rozumieć

comprendre (compris)

39

skompromitować, narazić

compromettre (compromis)

40

stworzyć, zaprojektować ; wyobrazić sobie

concevoir (conçu)

41

zawierać (umowę), zakończyć ; wywnioskować

conclure (conclu)

42

przyczyniać się do, starać się o, zbiegać się

concourir (concouru)

43

ulegać czemuś, zezwalać na

condescendre à (condescendu)

44

(trzymać potrawy w substancji, którą nasiąkają i która je konserwuje)

confire (confit)

45

pomieszać, pomylić; speszyć, zawstydzić

confondre (confondu)

46

znać

connaître (connu)

47

podbić, zdobyć

conquérir (conquis)

48

zgodzić się na

consentir à (consenti)

49

budować

construire (construit)

50

zawierać ; hamować, powściągnąć

contenir (contenu)

51

zmuszać

contraindre (contraint)

52

sprzeciwiać się

contredire (contredit)

53

naśladować, podrabiać, fałszować

contrefaire (contrefait)

54

działać/występować przeciw, przekraczać

contrevenir à (contrevenu)

55

przekonywać

convaincre (convaincu)

56

odpowiadać, pasować ; porozumieć się

convenir (convenu)

57

być zgodnym z

correspondre à (correspondu)

58

popsuć, działać niszcząco, zdeprawować, przekupić

corrompre (corrompu)

59

przyszyć, naszyć, uszyć

coudre (cousu)

60

biegać

courir (couru)

61

nakrywać, pokrywać

couvrir (couvert)

62

obawiać się

craindre (craint)

63

wierzyć, myśleć, sądzić

croire (cru)

64

rosnąć, zwiększać się, wzmagać się

croître (crû)

65

zbierać, zrywać (kwiaty, owoce)

cueillir (cueilli)

66

gotować, piec

cuire (cuit)

67

przedyskutować, debatować

débattre (débattu)

68

rozczarować, zawieść

décevoir (déçu)

69

stracić na czymś, poniżyć się, upokorzyć się

déchoir (déchu)

70

rozpruć, spruć

découdre (décousu)

71

odkryć, wyjawić, ukazać, wynaleźć

découvrir (découvert)

72

opisywać

décrire (décrit)

73

ubywać, zmaleć, zmniejszać się

décroître (décru)

74

zaprzeczać

dédire (dédit)

75

wypierać się, cofnąć słowo

se dédire (dédit)

76

wywnioskować ; (handl.) potrącić

déduire (déduit)

77

słabnąć, mdleć

défaillir (défailli)

78

zniszczyć ; rozpakować ; przygnębiać ; uwolnić od

défaire (défait)

79

bronić ; zakazać

défendre (défendu)

80

zaprzeczać, dementować

démentir (démenti)

81

odrzucać ; usuwać (ze stanowiska, z urzędu)

démettre (démis)

82

zrzekać się czegoś, odstępować od czegoś

démordre de qqch (démordu)

83

przydzielać, przyznawać, rozdawać

départir (départi)

84

przedstawiać, opisać

dépeindre (dépeint)

85

zależeć od

dépendre de (dépendu)

86

schodzić ; spadać, znieść (coś z góry)

descendre (descendu)

87

(o komunik.) obsługiwać ; sprzątać ze stołu

desservir (desservi)

88

odbarwiać

déteindre (déteint)

89

rozluźniać, rozprężać

détendre (détendu)

90

zatrzymać, zachować w posiadaniu

détenir (détenu)

91

odkręcać, rozkręcać

détordre (détordu)

92

zniszczyć

détruire (détruit)

93

stać się, zostać kimś

devenir (devenu)

94

rozbierać, zdjąć ubranie; ogołocić

dévêtir (dévêtu)

95

musieć; być dłużnym

devoir (dû)

96

mówić, opowiadać, wyrażać

dire (dit)

97

nie odpowiadać, nie pasować; zaprzeczać

disconvenir (disconvenu)

98

rozprawiać, gawędzić

discourir (discouru)

99

rozłączyć, rozdzielić

disjoindre (disjoint)

100

zniknąć

disparaître (disparu)

101

rozpuścić ; rozwiązać, unieważnić

dissoudre (dissous)

102

naciągnąć, rozciągnąć

distendre (distendu)

103

wykręcać, wykrzywiać, zniekształcać

distordre (distordu)

104

oderwać umysł, odwracać uwagę, zabawiać

distraire (distrait)

105

spać

dormir (dormi)

106

dokazywać, figlować

s'ébattre (ébattu)

107

przypadać (komuś), upłynąć, wygasnąć

échoir (échu)

108

wykluwać się (z jaja), rozkwitać (o pąkach, kwiatach)

éclore (éclos)

109

odmówić komuś załatwienia czegoś, odprawić kogoś

éconduire qqn (éconduit)

110

pisać

écrire (écrit)

111

wybierać, obrać (kogoś)

élire (élu)

112

emitować, wydzielać, wydawać (np. dźwięk) ; wyrażać

émettre (émis)

113

wzruszyć, rozczulić

émouvoir (ému)

114

ściągnąć na siebie, narazić się na

encourir (encouru)

115

uśpić ; zahamować, powstrzymać

endormir (endormi)

116

powlekać, pociągnąć czymś

enduire (enduit)

117

przekraczać, naruszać (np. prawo)

enfreindre (enfreint)

118

uciekać, zbiec

s'enfuir (enfui)

119

nakazać, przykazać

enjoindre (enjoint)

120

dowiadywać się, zasięgnąć wiadomości

s'enquérir (enquis)

121

następować po, wynikać/wypływać z

s'ensuivre (ensuivi)

122

słyszeć ; pojąć, zrozumieć

entendre (entendu)

123

pośredniczyć ; wdać się w coś

s'entremettre (entremis)

124

przedsięwziąć, podjąć się czegoś

entreprendre (entrepris)

125

utrzymywać w dobrym stanie ; podtrzymywać

entretenir (entretenu)

126

widzieć niewyraźnie ; przeczuwać, przewidzieć

entrevoir (entrevu)

127

uchylać, rozchylać

entrouvrir (entrouvert)

128

rozpościerać, rozprzestrzeniać, rozlewać

épandre (épandu)

129

zapałać, zakochać się w

s'éprendre de (épris)

130

równać się czemuś, być równoznacznym z

équivaloir à (équivalu)

131

zgasić, wygasić

éteindre (éteint)

132

rozwinąć, rozpościerać, rozłożyć

étendre (étendu)

133

być, istnieć

être (été)

134

ściskać, obejmować, przyciskać

étreindre (étreint)

135

wykluczać

exclure (exclu)

136

wydobywać, zaczerpnąć, wyciągnąć

extraire (extrait)

137

chybić, zaniedbać coś ; zabraknąć, zawieść

faillir (failli)

138

robić

faire (fait)

139

brakować ; być koniecznym ; należy, trzeba

falloir (fallu)

140

udawać, symulować

feindre (feint)

141

rozłupać, popruć, poryć, wyżłobić

fendre (fendu)

142

roztopić, rozpuścić

fondre (fondu)

143

wywalać ; zbić ; zwiewać ; orżnąć kogoś

foutre (foutu)

144

smażyć

frire (frit)

145

uciekać, wymykać się, wykręcać się

fuir (fui)

146

jęczeć, kwilić, stękać, biadolić

geindre (geint)

147

włączyć; zawierać, mieścić w sobie

inclure (inclus)

148

wnioskować

induire (induit)

149

wpisać, zarejestrować

inscrire (inscrit)

150

nauczyć, pouczyć, powiadomić

instruire (instruit)

151

zabronić

interdire (interdit)

152

przerwać, wstrzymać

interrompre (interrompu)

153

interweniować ; brać udział, wdać się ; odgrywać rolę

intervenir (intervenu)

154

wprowadzać

introduire (introduit)

155

połączyć, załączyć

joindre (joint)

156

czytać

lire (lu)

157

jaśnieć, błyszczeć

luire (lui)

158

utrzymywać, podtrzymywać

maintenir (maintenu)

159

przeklinać, złorzeczyć

maudire (maudit)

160

nie uznawać, nie doceniać

méconnaître (méconnu)

161

źle mówić o, obmawiać, obgadywać, oczerniać

médire de (médit)

162

kłamać

mentir (menti)

163

pomylic się co do

se méprendre sur qqch/qqn (mépris)

164

kłaść, stawiać, umieszczać

mettre (mis)

165

gryźć

mordre (mordu)

166

męczyć się wyczekiwaniem

se morfondre (morfondu)

167

mielić

moudre (moulu)

168

umrzeć

mourir (mort)

169

poruszać

mouvoir (mû)

170

rodzić się

naître (né)

171

szkodzić

nuire (nui)

172

otrzymywać

obtenir (obtenu)

173

podarować, ofiarować

offrir (offert)

174

namaścić

oindre (oint)

175

pominąć, opuścić

omettre (omis)

176

słyszeć ; wysłuchać

ouïr (ouï)

177

otwierać

ouvrir (ouvert)

178

ukazywać się, pojawiać się

paraître (paru)

179

przebiegać, przebywać

parcourir (parcouru)

180

dokończyć, robić wykończenie, uzupełnić

parfaire (parfait)

181

wyjeżdżać

partir (parti)

182

dojść, dotrzeć do

parvenir à (parvenu)

183

malować

peindre (peint)

184

zawieszać, wieszać

pendre (pendu)

185

spostrzegać ; pobierać (np. podatki)

percevoir (perçu)

186

stracić, zgubić

perdre (perdu)

187

pozwalać

permettre (permis)

188

żałować, współczuć

plaindre (plaint)

189

skarżyć się, narzekać

se plaindre (plaint)

190

podobać się

plaire (plu)

191

padać (o deszczu)

pleuvoir (plu)

192

wschodzić, wstawać ; zakiełkować

poindre (point)

193

znieść jaja ; spłodzić

pondre (pondu)

194

ostro krytykować

pourfendre (pourfendu)

195

ścigać, dążyć do ; kontynuować

poursuivre (poursuivi)

196

mianować, zaopatrywać, obsadzić (stanowisko)

pourvoir (pourvu)

197

móc

pouvoir (pu)

198

przepowiedzieć, przewidzieć

prédire (prédit)

199

wziąć, zabrać

prendre (pris)

200

nakazać, zalecić, przepisać

prescrire (prescrit)

201

przeczuwać

pressentir (pressenti)

202

rościć sobie prawo, zamierzać ; twierdzić

prétendre (prétendu)

203

dominować, być górą, przemóc

prévaloir (prévalu)

204

uprzedzić ; zapobiec czemuś

prévenir (prévenu)

205

przewidzieć

prévoir (prévu)

206

wytwarzać

produire (produit)

207

obiecywać

promettre (promis)

208

promować, awansować ; zachęcać, pobudzać

promouvoir (promu)

209

wykluczyć, usunąć, zakazać

proscrire (proscrit)

210

pochodzić

provenir (provenu)

211

infinitif szukać

quérir (seulement)

212

obniżać, zmniejszać

rabattre (rabattu)

213

ponownie posadzić, położyć

rasseoir (rassis)

214

dopuszczać, przyjmować

réadmettre (réadmis)

215

ponownie się ukazywać

réapparaître (réapparu)

216

ponownie się nauczyć

réapprendre (réappris)

217

ponownie uderzać

rebattre (rebattu)

218

przyjmować

recevoir (reçu)

219

ponownie stawić się przed sądem

recomparaître (recomparu)

220

odprowadzać

reconduire (reconduit)

221

rozpoznawać ; stwierdzać

reconnaître (reconnu)

222

zdobywać ponownie

reconquérir (reconquis)

223

odbudować

reconstruire (reconstruit)

224

zszyć, przyszyć

recoudre (recousu)

225

uciekać się do, zastosować (jakiś środek)

recourir à qqch (recouru)

226

pokrywać (ponownie) ; obejmować

recouvrir (recouvert)

227

napisać ponownie ; przeredagować

récrire (récrit)

228

zbierać, gromadzić

recueillir (recueilli)

229

ponownie gotować ; wyżarzyć

recuire (recuit)

230

spruć ponownie, rozłożyć ponownie na części

redéfaire (redéfait)

231

ponownie zejść/znieść

redescendre (redescendu)

232

ponownie stać się

redevenir (redevenu)

233

powtórzyć ; krytykować, robić zarzuty

redire (redit)

234

ponownie położyć się spać/zasnąć

redormir (redormi)

235

zmniejszyć

réduire (réduit)

236

ponownie wybrać

réélire (réélu)

237

zrobić ponownie ; wzmocnić

refaire (refait)

238

przeciąć, przepiłować

refendre (refendu)

239

przetopić (metal) ; zmienić gruntownie

refondre (refondu)

240

ponownie zapisać/wpisać

réinscrire (réinscrit)

241

ponownie wprowadzić

réintroduire (réintroduit)

242

dołączyć, połączyć się z

rejoindre (rejoint)

243

ponownie przeczytać

relire (relu)

244

zabłysnąć, zalśnić

reluire (relui)

245

położyć, odstawić, przywracać, dostarczyć, przekazać

remettre (remis)

246

ugryźć ; na nowo zabrać się do czegoś

remordre (remordu)

247

ponownie zemleć

remoudre (remoulu)

248

de participe odradzać się

renaître (pas)

249

na nowo usypiać

rendormir (rendormi)

250

zwrócic, oddać ; wyrazić, przedstawić ; wymierzyć

rendre (rendu)

251

ponownie uchylić/rozchylić

rentrouvrir (rentrouvert)

252

nasycić, napaść

repaître (repu)

253

rozlać, rozsiewać, wydzielać, rozpowszechniać

répandre (répandu)

254

ponownie się ukazywać

reparaître (reparu)

255

odjeżdżać ponownie ; zaczynać na nowo

repartir (reparti)

256

odmalować, odnowić

repeindre (repeint)

257

zawiesić/powiesić ponownie

rependre (rependu)

258

okazywać skruchę, mieć wyrzuty sumienia

se repentir (repenti)

259

ponownie zgubić/stracić/przegrać

reperdre (reperdu)

260

ponownie padać (o deszczu)

repleuvoir (replu)

261

odpowiedzieć ; pasować do

répondre (répondu)

262

ponownie wziąć, odzyskać, odebrać ; wznowić

reprendre (repris)

263

odtwarzać, powielać

reproduire (reproduit)

264

domagać się, wymagać

requérir (requis)

265

rozstrzygnąć, rozwiązać

résoudre (résolu)

266

odczuwać, doznawać

ressentir (ressenti)

267

ponownie podać (do stołu), przydać się jeszcze

resservir (resservi)

268

ponownie wyjść, zarysować się ; wyniknąć ; odnosić się do

ressortir (ressorti)

269

przypominać sobie

se ressouvenir de (ressouvenu)

270

ograniczyć, zmniejszać

restreindre (restreint)

271

ufarbować na nowo

reteindre (reteint)

272

napiąć ponownie

retendre (retendu)

273

zatrzymać, zachować, zarezerwować, zapamiętać

retenir (retenu)

274

skręcać, wykręcać

retordre (retordu)

275

ponownie przetłumaczyć

retraduire (retraduit)

276

przepisać na nowo

retranscrire (retranscrit)

277

przekazywać dalej, retransmitować

retransmettre (retransmis)

278

odwdzięczyć się, odwzajemnić się

revaloir qqch à qqn (revalu)

279

odsprzedać

revendre (revendu)

280

przyjść ponownie, wrócić ; przypaść komuś w udziale

revenir (revenu)

281

ubrać się, pokryć, powlec, przyozdobić

revêtir (revêtu)

282

odżyć, odrodzić się ; przeżywać na nowo

revivre (revécu)

283

ponownie zobaczyć

revoir (revu)

284

śmiać się

rire (ri)

285

złamać, zerwać

rompre (rompu)

286

ponownie otwierać/rozpoczynać

rouvrir (rouvert)

287

sterczeć, wystawać

saillir (sailli)

288

usatysfakcjonować, zaspokoić

satisfaire (satisfait)

289

wiedzieć

savoir (su)

290

pomagać, przyjść z pomocą ; ochraniać

secourir (secouru)

291

uwieść, zjednać sobie, urzekać

séduire (séduit)

292

czuć, odczuwać

sentir (senti)

293

pasować, nadawać się ; wypadać (coś zrobić)

seoir (sis)

294

służyć, serwować

servir (servi)

295

wychodzić, wyjmować, wyciągać

sortir (sorti)

296

cierpieć, znosić, wytrzymywać

souffrir (souffert)

297

podporządkować ; przedłożyć, przedstawić

soumettre (soumis)

298

uśmiechnąć się

sourire (souri)

299

podpisywać ; zaprenumerować

souscrire (souscrit)

300

domyślać się

sous-entendre (sous-entendu)

301

stanowić bazę/podwalinę czegoś

sous-tendre (sous-tendu)

302

zabrać, skraść ; uchronić, ustrzec

soustraire (soustrait)

303

podpierać, wspierać, bronić ; twierdzić

soutenir (soutenu)

304

pamiętać o, przypominać sobie

se souvenir de (souvenu)

305

dopomagać, przyjść z pomocą, pokryć (zapotrzebowanie)

subvenir à (subvenu)

306

wystarczać

suffire (suffi)

307

iść za, śledzić, następować po, uczęszczać do

suivre (suivi)

308

zaskakiwać, zdumiewać

surprendre (surpris)

309

odroczyć, zawiesić

surseoir à (sursis)

310

nadejść, zjawić się (nagle, niespodziewanie)

survenir (survenu)

311

przeżyć, przecierpieć, przetrwać

survivre (survécu)

312

przerwać, wstrzymać

suspendre (suspendu)

313

milczeć, zamilknąć

se taire (tu)

314

ufarbować, zabarwić

teindre (teint)

315

napiąć, naciągnąć; wytapetować

tendre (tendu)

316

trzymać; prowadzić

tenir (tenu)

317

strzyc, przycinać

tondre (tondu)

318

skręcać, zwijać; wypaczyć

tordre (tordu)

319

tłumaczyć, wyrazić

traduire (traduit)

320

wydoić (np. krowę)

traire (trait)

321

przepisać, sporządzić kopię

transcrire (transcrit)

322

przekazać, przesłać; transmitować

transmettre (transmis)

323

ukazywać się poprzez coś, przebijać, przeświecać

transparaître (transparu)

324

zadrżeć, wzdrygnąć się

tressaillir (tressailli)

325

pokonać, zwyciężyć

vaincre (vaincu)

326

kosztować, mieć znaczenie; zasługiwać na coś

valoir (valu)

327

sprzedawać

vendre (vendu)

328

przychodzić, przyjeżdżać

venir (venu)

329

ubierać

vêtir (vêtu)

330

żyć

vivre (vécu)

331

widzieć

voir (vu)

332

chcieć

vouloir (voulu)