pp_E Flashcards Preview

participe passe > pp_E > Flashcards

Flashcards in pp_E Deck (62):
1

s'ébattre

ébattu (dokazywać, figlować)

2

dokazywać, figlować

s'ébattre (ébattu)

3

échoir

échu (przypadać (komuś), upłynąć, wygasnąć)

4

przypadać (komuś), upłynąć, wygasnąć

échoir (échu)

5

éclore

éclos (wykluwać się (z jaja), rozkwitać (o pąkach, kwiatach))

6

wykluwać się (z jaja), rozkwitać (o pąkach, kwiatach)

éclore (éclos)

7

éconduire qqn

éconduit (odmówić komuś załatwienia czegoś, odprawić kogoś)

8

odmówić komuś załatwienia czegoś, odprawić kogoś

éconduire qqn (éconduit)

9

écrire

écrit (pisać)

10

pisać

écrire (écrit)

11

élire

élu (wybierać, obrać (kogoś))

12

wybierać, obrać (kogoś)

élire (élu)

13

émettre

émis (emitować, wydzielać, wydawać (np. dźwięk) ; wyrażać)

14

emitować, wydzielać, wydawać (np. dźwięk) ; wyrażać

émettre (émis)

15

émouvoir

ému (wzruszyć, rozczulić)

16

wzruszyć, rozczulić

émouvoir (ému)

17

encourir

encouru (ściągnąć na siebie, narazić się na)

18

ściągnąć na siebie, narazić się na

encourir (encouru)

19

endormir

endormi (uśpić ; zahamować, powstrzymać)

20

uśpić ; zahamować, powstrzymać

endormir (endormi)

21

enduire

enduit (powlekać, pociągnąć czymś)

22

powlekać, pociągnąć czymś

enduire (enduit)

23

enfreindre

enfreint (przekraczać, naruszać (np. prawo))

24

przekraczać, naruszać (np. prawo)

enfreindre (enfreint)

25

s'enfuir

enfui (uciekać, zbiec)

26

uciekać, zbiec

s'enfuir (enfui)

27

enjoindre

enjoint (nakazać, przykazać)

28

nakazać, przykazać

enjoindre (enjoint)

29

s'enquérir

enquis (dowiadywać się, zasięgnąć wiadomości)

30

dowiadywać się, zasięgnąć wiadomości

s'enquérir (enquis)

31

s'ensuivre

ensuivi (następować po, wynikać/wypływać z)

32

następować po, wynikać/wypływać z

s'ensuivre (ensuivi)

33

entendre

entendu (słyszeć ; pojąć, zrozumieć)

34

słyszeć ; pojąć, zrozumieć

entendre (entendu)

35

s'entremettre

entremis (pośredniczyć ; wdać się w coś)

36

pośredniczyć ; wdać się w coś

s'entremettre (entremis)

37

entreprendre

entrepris (przedsięwziąć, podjąć się czegoś)

38

przedsięwziąć, podjąć się czegoś

entreprendre (entrepris)

39

entretenir

entretenu (utrzymywać w dobrym stanie ; podtrzymywać)

40

utrzymywać w dobrym stanie ; podtrzymywać

entretenir (entretenu)

41

entrevoir

entrevu (widzieć niewyraźnie ; przeczuwać, przewidzieć)

42

widzieć niewyraźnie ; przeczuwać, przewidzieć

entrevoir (entrevu)

43

entrouvrir

entrouvert (uchylać, rozchylać)

44

uchylać, rozchylać

entrouvrir (entrouvert)

45

épandre

épandu (rozpościerać, rozprzestrzeniać, rozlewać)

46

rozpościerać, rozprzestrzeniać, rozlewać

épandre (épandu)

47

s'éprendre de

épris (zapałać, zakochać się w)

48

zapałać, zakochać się w

s'éprendre de (épris)

49

équivaloir à

équivalu (równać się czemuś, być równoznacznym z)

50

równać się czemuś, być równoznacznym z

équivaloir à (équivalu)

51

éteindre

éteint (zgasić, wygasić)

52

zgasić, wygasić

éteindre (éteint)

53

étendre

étendu (rozwinąć, rozpościerać, rozłożyć)

54

rozwinąć, rozpościerać, rozłożyć

étendre (étendu)

55

être

été (być, istnieć)

56

być, istnieć

être (été)

57

étreindre

étreint (ściskać, obejmować, przyciskać)

58

ściskać, obejmować, przyciskać

étreindre (étreint)

59

exclure

exclu (wykluczać)

60

wykluczać

exclure (exclu)

61

extraire

extrait (wydobywać, zaczerpnąć, wyciągnąć)

62

wydobywać, zaczerpnąć, wyciągnąć

extraire (extrait)