pp_D Flashcards Preview

participe passe > pp_D > Flashcards

Flashcards in pp_D Deck (78):
1

débattre

débattu (przedyskutować, debatować)

2

przedyskutować, debatować

débattre (débattu)

3

décevoir

déçu (rozczarować, zawieść)

4

rozczarować, zawieść

décevoir (déçu)

5

déchoir

déchu (stracić na czymś, poniżyć się, upokorzyć się)

6

stracić na czymś, poniżyć się, upokorzyć się

déchoir (déchu)

7

découdre

décousu (rozpruć, spruć)

8

rozpruć, spruć

découdre (décousu)

9

découvrir

découvert (odkryć, wyjawić, ukazać, wynaleźć)

10

odkryć, wyjawić, ukazać, wynaleźć

découvrir (découvert)

11

décrire

décrit (opisywać)

12

opisywać

décrire (décrit)

13

décroître

décru (ubywać, zmaleć, zmniejszać się)

14

ubywać, zmaleć, zmniejszać się

décroître (décru)

15

dédire

dédit (zaprzeczać )

16

zaprzeczać

dédire (dédit)

17

se dédire

dédit (wypierać się, cofnąć słowo)

18

wypierać się, cofnąć słowo

se dédire (dédit)

19

déduire

déduit (wywnioskować ; (handl.) potrącić)

20

wywnioskować ; (handl.) potrącić

déduire (déduit)

21

défaillir

défailli (słabnąć, mdleć)

22

słabnąć, mdleć

défaillir (défailli)

23

défaire

défait (zniszczyć ; rozpakować ; przygnębiać ; uwolnić od)

24

zniszczyć ; rozpakować ; przygnębiać ; uwolnić od

défaire (défait)

25

défendre

défendu (bronić ; zakazać)

26

bronić ; zakazać

défendre (défendu)

27

démentir

démenti (zaprzeczać, dementować)

28

zaprzeczać, dementować

démentir (démenti)

29

démettre

démis (odrzucać ; usuwać (ze stanowiska, z urzędu))

30

odrzucać ; usuwać (ze stanowiska, z urzędu)

démettre (démis)

31

démordre de qqch

démordu (zrzekać się czegoś, odstępować od czegoś)

32

zrzekać się czegoś, odstępować od czegoś

démordre de qqch (démordu)

33

départir

départi (przydzielać, przyznawać, rozdawać)

34

przydzielać, przyznawać, rozdawać

départir (départi)

35

dépeindre

dépeint (przedstawiać, opisać)

36

przedstawiać, opisać

dépeindre (dépeint)

37

dépendre de

dépendu (zależeć od)

38

zależeć od

dépendre de (dépendu)

39

descendre

descendu (schodzić ; spadać, znieść (coś z góry))

40

schodzić ; spadać, znieść (coś z góry)

descendre (descendu)

41

desservir

desservi ((o komunik.) obsługiwać ; sprzątać ze stołu)

42

(o komunik.) obsługiwać ; sprzątać ze stołu

desservir (desservi)

43

déteindre

déteint (odbarwiać)

44

odbarwiać

déteindre (déteint)

45

détendre

détendu (rozluźniać, rozprężać)

46

rozluźniać, rozprężać

détendre (détendu)

47

détenir

détenu (zatrzymać, zachować w posiadaniu)

48

zatrzymać, zachować w posiadaniu

détenir (détenu)

49

détordre

détordu (odkręcać, rozkręcać)

50

odkręcać, rozkręcać

détordre (détordu)

51

détruire

détruit (zniszczyć)

52

zniszczyć

détruire (détruit)

53

devenir

devenu (stać się, zostać kimś)

54

stać się, zostać kimś

devenir (devenu)

55

dévêtir

dévêtu (rozbierać, zdjąć ubranie; ogołocić)

56

rozbierać, zdjąć ubranie; ogołocić

dévêtir (dévêtu)

57

devoir

dû (musieć; być dłużnym)

58

musieć; być dłużnym

devoir (dû)

59

dire

dit (mówić, opowiadać, wyrażać)

60

mówić, opowiadać, wyrażać

dire (dit)

61

disconvenir

disconvenu (nie odpowiadać, nie pasować; zaprzeczać)

62

nie odpowiadać, nie pasować; zaprzeczać

disconvenir (disconvenu)

63

discourir

discouru (rozprawiać, gawędzić)

64

rozprawiać, gawędzić

discourir (discouru)

65

disjoindre

disjoint (rozłączyć, rozdzielić)

66

rozłączyć, rozdzielić

disjoindre (disjoint)

67

disparaître

disparu (zniknąć)

68

zniknąć

disparaître (disparu)

69

dissoudre

dissous (rozpuścić ; rozwiązać, unieważnić)

70

rozpuścić ; rozwiązać, unieważnić

dissoudre (dissous)

71

distendre

distendu (naciągnąć, rozciągnąć)

72

naciągnąć, rozciągnąć

distendre (distendu)

73

distordre

distordu (wykręcać, wykrzywiać, zniekształcać)

74

wykręcać, wykrzywiać, zniekształcać

distordre (distordu)

75

distraire

distrait (oderwać umysł, odwracać uwagę, zabawiać)

76

oderwać umysł, odwracać uwagę, zabawiać

distraire (distrait)

77

dormir

dormi (spać)

78

spać

dormir (dormi)