pp_D Flashcards Preview

participe passe > pp_D > Flashcards

Flashcards in pp_D Deck (78)
Loading flashcards...
31

démordre de qqch

démordu (zrzekać się czegoś, odstępować od czegoś)

32

zrzekać się czegoś, odstępować od czegoś

démordre de qqch (démordu)

33

départir

départi (przydzielać, przyznawać, rozdawać)

34

przydzielać, przyznawać, rozdawać

départir (départi)

35

dépeindre

dépeint (przedstawiać, opisać)

36

przedstawiać, opisać

dépeindre (dépeint)

37

dépendre de

dépendu (zależeć od)

38

zależeć od

dépendre de (dépendu)

39

descendre

descendu (schodzić ; spadać, znieść (coś z góry))

40

schodzić ; spadać, znieść (coś z góry)

descendre (descendu)

41

desservir

desservi ((o komunik.) obsługiwać ; sprzątać ze stołu)

42

(o komunik.) obsługiwać ; sprzątać ze stołu

desservir (desservi)

43

déteindre

déteint (odbarwiać)

44

odbarwiać

déteindre (déteint)

45

détendre

détendu (rozluźniać, rozprężać)

46

rozluźniać, rozprężać

détendre (détendu)

47

détenir

détenu (zatrzymać, zachować w posiadaniu)

48

zatrzymać, zachować w posiadaniu

détenir (détenu)

49

détordre

détordu (odkręcać, rozkręcać)

50

odkręcać, rozkręcać

détordre (détordu)

51

détruire

détruit (zniszczyć)

52

zniszczyć

détruire (détruit)

53

devenir

devenu (stać się, zostać kimś)

54

stać się, zostać kimś

devenir (devenu)

55

dévêtir

dévêtu (rozbierać, zdjąć ubranie; ogołocić)

56

rozbierać, zdjąć ubranie; ogołocić

dévêtir (dévêtu)

57

devoir

dû (musieć; być dłużnym)

58

musieć; być dłużnym

devoir (dû)

59

dire

dit (mówić, opowiadać, wyrażać)

60

mówić, opowiadać, wyrażać

dire (dit)