pp_D Flashcards Preview

participe passe > pp_D > Flashcards

Flashcards in pp_D Deck (78)
Loading flashcards...
61

disconvenir

disconvenu (nie odpowiadać, nie pasować; zaprzeczać)

62

nie odpowiadać, nie pasować; zaprzeczać

disconvenir (disconvenu)

63

discourir

discouru (rozprawiać, gawędzić)

64

rozprawiać, gawędzić

discourir (discouru)

65

disjoindre

disjoint (rozłączyć, rozdzielić)

66

rozłączyć, rozdzielić

disjoindre (disjoint)

67

disparaître

disparu (zniknąć)

68

zniknąć

disparaître (disparu)

69

dissoudre

dissous (rozpuścić ; rozwiązać, unieważnić)

70

rozpuścić ; rozwiązać, unieważnić

dissoudre (dissous)

71

distendre

distendu (naciągnąć, rozciągnąć)

72

naciągnąć, rozciągnąć

distendre (distendu)

73

distordre

distordu (wykręcać, wykrzywiać, zniekształcać)

74

wykręcać, wykrzywiać, zniekształcać

distordre (distordu)

75

distraire

distrait (oderwać umysł, odwracać uwagę, zabawiać)

76

oderwać umysł, odwracać uwagę, zabawiać

distraire (distrait)

77

dormir

dormi (spać)

78

spać

dormir (dormi)