Pray Extra Mile Flashcards Preview

Tagalog > Pray Extra Mile > Flashcards

Flashcards in Pray Extra Mile Deck (22):
0

From

Mula

1

My

Akin

2

Thank

Salamut

3

Blessing (noun)

Biyaya

4

Book of Mormon

Aklat ni Mormon

5

Church

Simbahan

6

Day

Araw

7

Prophet

Propeta

8

Language

Wika

9

Love

Mahal

10

Meal

Kainan

11

Missionaries

Mga misyonero

12

Sacrifice

Sakripisyo

13

This

Ito

14

Thy

Inyo

15

Ask for

Hiling

16

Bless (verb)

Basbasan

17

Do

Gawa

18

Continue

Patuloy

19

Pray

Dasal

20

Study

Aral

21

Give thanks

Pasalamut