PRZEŁYK i ŻOŁĄDEK Flashcards Preview

PATOMORFA > PRZEŁYK i ŻOŁĄDEK > Flashcards

Flashcards in PRZEŁYK i ŻOŁĄDEK Deck (93)
Loading flashcards...
1

Achalazja:

- związana z rakiem płaskonabłonkowym (zwiększa ryzyko nawet 100x)

- pierwotna - zaburzenia unerwienia
- wtórna - w chorobach (np. choroba Chagasa, która niszczy sploty śródścienne)
- brak perystaltyki, zbyt duże napięcie LES i brak rozluźnienia LES

2

Przełyk Barretta moze prowadzić do:

gruczolakoraka (metaplazja)

Metaplazja do bardziej odpornego nabłonka żołądkowego/jelitowego - jelitowa gorsza

3

zespół Mallory-Weissa może powodować:

krwawienia z przełyku

(najczęściej alkoholicy - pęknięcie przełīku przez niepowściągliwe wymioty; jeżeli głębokie pęknięcie może nawet prowadzić do perforacji i zapalenia śródpiersia)

4

Podłużne pęknięcia dolnego przełyku:

- zespół Mallory'ego-Weissa
- 5-10 krwawień z górnego od PP
- następstwo ruchów antyperystaltycznych
- najczęściej u alkoholików

5

rak płaskonabłonkowy przełyku:

Najczęściej związany z achalazją

6

Rak przełyku:

choroba ludzi starszych (6-7) dekada
najczęściej płaskonabłonkowy (90%), późno daje objawy

7

Czynniki ryzyka raka przełyku:

- alkohol, papierosy
- niedobory witaminy A, C, B1, B2, B6
- niedobory pierwiastków śladowych (alkoholicy)
- aflatoksyny, nitrozaminy

8

Zwężenie przełyku:

Najczęściej wtórny do innych chorób (scleroderma, amyloidoza)

9

Uchyłki srodkowej części przełyku najczęściej są wynikiem:

Pociągania z zewnątrz ściany przełyku

(części górnej - zaburzenia pracy mięśnia pierścienno-gardłowego,
części dolnej - przy achalazji lub innych chorobach)

10

Najczęstsze nowotwory nienabłonkowe przewodu pokarmowego:

GISTY (guzy stromalne)
- najczęściej w żołądku
- ekspresja CD117
- najczęściej po 60 r.ż.
- stanowią ok. 5% mięsaków u ludzi
- objawy najczęściej zależne od obecności owrzodzenia

11

CREST

scleroderma

12

do raka płaskonabłonkowego przełīu usposabia:

zespół Plummer- Vinson ( protruzje górnej części przełyku + anemia + glossitis + cheilosis)
achalazja

13

Co nie jest prawdą o achalazji?

przerost mięśniowy LES

14

Przełyk Barretta:

trzeba robić kontrolne biopsje i szukać dysplazji

Jeżeli dysplazja dużego stopnia + obecność receptora EGF + mutacja p53 ==> bezpośrednie zagrożenie rakiem

15

Nie powoduje krwawienia z przełyku:

achalazja, przepuklina okołoprzełykowa

AD. MAC
Przepuklina okołoprzełykowa powoduje krwawienia z przełyku

16

Aspiracja do płuc, co nie jest przyczyną?

zakażenie wirusowe

Aspiracja treści do płuc może być powikłaniem np. achalazji, zapalenia przełyku

17

Zwężenie przełyku, co jest nieprawdą?

Księga mówi że wada wrodzona - ale może być wadą wrodzoną chociaż bardzo rzadko (najczęściej jest wtórne)

Zwłóknienie i pogrubienie dotyczy najczęściej błony podśluzowej, błona mięśniowa moze nawet być zcieńczała.
Skutek: oparzeń, uszkodzeń chemicznych, sclerodermii, , choroby refluksowej (późne powikłanie)

18

Nie istnieje z przełykiem Barretta:

wtręty wewnątrzjądrowe

19

Refluks żołądkowo-przełykowy, co nie występuje?

eozynofile wewnątrznabłonkowe

Ad. MAC
" W bardziej zaawansowanej chorobie w błonie śluzowej widoczne są eozynofile, a następnie neutrofile, charakterystyczne dla ciężkich uszkodzeń"

20

Żylaki przełyku, co jest nieprawdą?

Że są przyczyną bólu w nadbrzuszu u alkoholików:

21

Przełyk Barretta

Metaplazja gruczołowa

22

Uchyłki przełyku:

Na każdej wysokości przełyku. z wypychania (np. uchyłek Zenkera) lub z pociągania (większosć uchyłków w środkowej części rzełyku)

23

Rozwój raka przełyku:

przełyk Barretta --> rak gruczołowy
zapalenie przełyku, palenie, picie, niedożywienie, niedobory witaminowe, zespół Plummer-Vinson
achalazja --> rak plaskonabłonkowy

24

Jakie choroby wrodzone zwiększają ryzyko raka przełyku?

- celiakia
- tylosis
- dysplazja ektodermalna
- epidermolysis bullosa

25

Rak płaskonabłonkowy przełyku:

najczęściej środkowa cz. przełyku (50%)
najczęściej postać polipowata (60%)
- płaskonabłonkowy rzekomosarkomatyczny - dwufazowa postać
- płaskonabłonkowy bazaloidny - b. złośliwy, źle rokuje .

26

strefa regeneracyjna w żołądku (której zachowanie umożliwia szybką naprawę bony śluzowej w przypadku ostrego zapalenia)?

Szyjka gruczołów żołądkowych

27

CO usposabia do zakażeń bakteryjnych żołądka:

Wszystko co podnosi pH wewnątrz:
- kikut poresekcyjny
- wagotomia
- H2 blokery
- zapalenie zanikowe
- antacidy

28

Guzki z komórek neuroendokrynnych:

W zanikowym zapaleniu żołądka typu A, w anemii megaloblastycznej, nieagresywne ale niepewne rokowanie

29

Typ jelitowy raka żołądka (wg Laurena)

NIE występują komórki sygnetowate (są w rolanym)

Typ jelitowy częsciej u mężczyzn, zwykle ok. 55 rż, na tle metaplazji jelitowej

Ty rozlany jednakowo często u obu plci, ok. 10 lat wcześniej niż typ jelitowy, częstość rośnie. Zwykle nisko zróżnicowane

30

Gdzie występuje metaplazja jelitowa?

Żołądek, jelito grube, cienkie