CYCEK (NEO) Flashcards Preview

PATOMORFA > CYCEK (NEO) > Flashcards

Flashcards in CYCEK (NEO) Deck (64)
Loading flashcards...
1

RAK SUTKA

Najczęstszy nowotwór złośliwy u kobiet

Ad.
Czynniki ryzyka: BRCA1, BRCA2, TP53, CHEK2, ATM, PTEN, LKBI
hormonalne (nadmiar estrogenów)
Środowiskowe

2

Najczęstszy typ histopatologiczny raka inwazyjnego sutka:

Rak przewodowy

Ad.
- twardy, bolesny guz
-nieprzesuwalny względem podłoża
-

3

Gdzie biopsja cienkoigłowa BAC?

Rak piersi (wtedy gdy zmiana jest dobrze wyczuwalna palpacyjnie)
Np. w fibroadenoma - BAC

Ad. przy niewyczuwalnych widocznych tylko w mammografii zmianach biopsja gruboigłowa

4

U kobiet przerzuty do mózgu najczęściej daje:

Rak sutka

Ad. przerzutuje też do płuc i kości (przewodowy)
Do mózgu przerzutuje rak ZRAZIKOWY (ten gorszy) - przerzutuje też do otrzewnej, opon mózgowy, jajników i macicy

5

Typowa cecha raków zrazikowych:

Utrata ekspresji E-kadheryny

Ad. jest to związane z wysokim stopniem złośliwości i zwiększa inwazyjność raka sutka

6

K, po mastektomii, obrzęk jak cellulitis w ręce, niebolesny:

Poszerzenie naczyń limfatycznych (może się z tego rozwinąć zespół Stewart-Travesa = angiosarcoma)

7

Rak sutka o dobrym rokowaniu

- cewkowy
- brodawkowaty (rzadko przerzuty do węzłów)
- rdzeniasty (dobrze odgraniczony, miękki, duża atypia jąder, mylony z fibroadenoma)
- śluzotwórczy (typowo u starszych, dobrze odgraniczony, jeziorka śluzu)

Gorszy jest przewodowy, a jeszcze gorszy zrazikowy.

8

Jednostronny guz piersi prawej, urósł w ciągu 7 miesięcy, ma 12 cm, duży rozrost podścieliska, komórki nabłonkowe:

Guz liściasty

- twardy palpacyjnie wyczuwalny guz
- nawrotowe bardziej złośliwe
- odgraniczone ale nie mają torebki
- ok. 15 lat później niż fibroadenoma (klinicznie trudno odróżnić te dwa typy)

9

Angiosarcoma

- częściej w sutku niż w innych narządach
- im młodsza kobieta tym bardziej złośliwy
- zespół Stewarta-Travesa : angiosarcoma na podłożu obrzęku limfatycznego kończyny (powikłanie po radykalnej mastektomii)

10

Preferowane badania w raku inwazyjnym:

- USG
- mammografia
- pobranie wycinka
- biopsja cienkoigłowa BAC
- RTG
( z tych biopsja chyba najważniejsza)

11

Receptory HER2 (ulegają amplifikacji u 15-30% chorych z rakiem sutka), ER

wartość PREDYKCYJNA w raku sutka (czyli pozwala ocenić wrażliwość na zastosowane leczenie)

12

Rak Pageta sutka i sromu:

Raki przedinwazyjne

(komórki Pageta naciekają naskórek brodawki sutka, czasem też jej otoczki)

13

Bloom-Richardson (skala oceny histopatologicznego stopnia złośliwości) nie bierze pod uwagę:

MARTWICY

(uwzględnia mitozy, tworzenie cewek gruczołowych i pleomorfizm)

14

Najczęstszy guz u kobiet po menopauzie:

guz sutka

15

Średnica raka sutka 2 cm - wtedy w skali TNM:

T1

Ad.
T1 < 2cm
T2 - 2-5 cm
T3 > 5 cm
T4 - nacieka ściany klp

16

Nadmierną ekspresję genu HDR2 powoduje:

HER2

17

LCIS (lobular carcinoma in situ)

- Operacja nie przynosi skutku, bo zmiana jest wieloogniskowa,
- określamy typ histologiczny tak samo jak w naciekającym,
- zmiana obustronna

(natomiast DCIS to zmiana jednostronna i dobrze reaguje na operację nawet ograniczoną)
Ad. Robbins - nie ma nic o tym, że to jest zmiana obustronna natomiast po wykryciu LCIS RYZYKO ROZWOJU RAKA JEST ZWIĘKSZONE W OBU PIERSIACH, rzadko znajdowane są tu zwapnienia

18

Przerzuty do sutka

- zwykle jednostronne
- nie ma zwapnień tak jak w pierwotnym ( w pierwotnych poza LCIS są zwapnienia - dlatego LCIS jest niemy mmamograficznie)
- odróżniamy je patrząc na ER
- wymagają innego leczenia
- dobrze odgraniczone guzki

19

Palenie papierosów:

Nie zwiększa ryzyka rozwoju raka sutka (ale alkohol i DSA TAK)

Ad. Robbins "Nie wykazano, aby środki te (Doustne środki antykoncepcyjne) wpływały na ryzyko raka piersi, nawet u kobiet, które przyjmowały je przez długi okres, ani u kobiet z rakiem piersi w wywiadzie.

20

Czynniki rokownicze raka sutka:

wielkość
typ histologiczny
węzły
ER
PP
( najważniejszym pojedynczym czynnikiem rokowniczym jest obraz węzłów chłonnych pachowych)

Ad. też ploidia (nie za dużo nie za mało DNA), wiek chorej (im mlodsza tym gorzej), ekspresja E-kadheryny oraz katepsyny D

21

Raki sutka (cewkowy, rdzeniasty, galaretowaty, brodawkowaty) mają lepsze rokowania od:

Raka przewodowego

(Tylko ZRAZIKOWY rak sutka ma rokowanie gorsze od przewodowego)

22

Klasyfikacja Blooma-Richardsona dotyczy:

grading przewodowego raka sutka NOS (zróżnicowanie nowotworu - klasyfikacja złośliwości histologicznej)

23

Guz liściasty złośliwy:

gruczolakowłókniak

Ad. wcale nie - jest mięsakorakiem (cystosarcoma!)

24

Mikrozwapnienia w mammografii:

może być:
- rak,
- zapalenie plazmatycznokomórkowe,
- martwica tłuszczowa,
- gruczolistość włókniejąca
(przerzuty do sutka nie wapnieją)

25

Mały guz sutka, krwisty wyciek z brodawki:

Brodawczak śródprzewodzący

(mogą być brodawczaki mnogie lub pojedyncze, częściej w środowej części sutka, najczęściej w dużych przewodach, z ich nabłonka)

26

Fibroadenoma (włókniakogruczolak)

najczęstszy łagodny neo piersi
zmiana ostro odgraniczona w badaniu palpacyjnym
u młodych kobiet
proliferacja nabłonka i podścieliska
powiększa się podczas miesiączki i w ciąży (aktywny hormonalnie)
diagnostyczna jest BAC (bez tego łatwo pomylić go z torbielą)

27

Najlepsze rokowanie dla rozpoznania cellulae carcinomatosae (świadczy o występowaniu neo złośliwego)

Obecność wyłącznie raka wewnątrzprzewodowego (DCIS), bo on nie daje przerzutów.

28

Najważniejszy czynnik prognostyczny raka sutka bez przerzutów odległych:

Stan okolicznych węzłów chłonnych

29

Łagodne zmiany z ryzykiem raka:

Rozrost przewodowy atypowy (hyperplasia atypica),
Liczne brodawczaki wewnątrzprzewodowe
Rozrost zrazikowy atypowy (K: 4-5 razy większe ryzyko)
Adenosis sclerosans (gruczolistość włókniejąca)

30

Choroba Pageta w sutku:

Taka sama prognoza jak naciekający rak przewodowy, nie trzeba mammografii