PRZYTARCZYCE Flashcards Preview

Patofizjo > PRZYTARCZYCE > Flashcards

Flashcards in PRZYTARCZYCE Deck (12)
Loading flashcards...
1

Tężyczka jest spowodowana:

hipokalcemią (wzrost przepuszczalności błon komórek pobudliwych)

alkaloza też może ją powodować, bo wzrasta wiązanie wapnia z albuminami --> maleje ilość wapnia zjonizowanego --> hipokalcemia (tylko zjonizowana postać wapnia jest czynna!)

2

Hipokalcemia, hiperfosfatemia, obniżony poziom lub brak PTH:

niedoczynność przytarczyc

występuje też obniżenie poziomu wit. D3 we krwi ( bo jej synteza nerkowa jest pobudza przez PTH którego nie ma i przez hipofosfatemię - a mamy hiper)

3

Wiązanie wapni z białkami:

Wzrasta w alkalozie, maleje w kwasicy

4

Najczęstsza przyczyna hiperkalcemii:

Nowotwory (hiperkalcemia to najczęstszy zespół paraneoplastyczny)

5

Działanie PTH:

- zwiększanie poziomu wapnia we krwi (hiperkalcemia!) - mobilizacja wapnia z przedziałów związanych z płynem pozakomórkowym oraz z macierzy kości
- zwiększanie wydalania fosforanów (hipofosfatemia!) i powstawanie kwasicy hiperchloremiczne (gdy za dużo PTH)
- zwiększa powstawanie aktywnej formy witaminy D
- działa przez białko Gs (wzrost cAMP) a także przez PLC (wzrost IP3 i mobilizacja wapnia śródkomórkowego)

6

Działanie witaminy D:

- działa przez receptor wewnątrzkomórkowy
- zwiększa wchłanianie Ca2+ z przewodu pokarmowego
- zwiększa wchłanianie fosforanów z przewodu pokarmowego
- głównie działa na jelita i kości (pobudza osteoblasty)

7

Hiperkalcemia może być przyczyną:

- nawracającej kamicy nerkowej, która może być powikłana uropatią zaporową
- odkładania złogów wapniowych w tkankach miękkich
- zmian przewodnictwa nerwowego
- zmian czynności CSN

8

Przełom hiperkalcemiczny:

- 4,0-4,85 mmol/L wapnia
- zaburzenia świadomości, obrzęk płuc, objawy hipowolemii
- często poprzedzone wzmożonym pragnieniem, nudnościami, wymiotami i bólami brzucha

9

Potencjalne przyczyny hipokalcemii (która jest przyczyną wtórnej nadczynności przytarczyc):

- spadek uwalniania PTH lub oporność tkanek
- hipomagnezemia
- obniżona produkcja aktywnej postaci wit. D
- hipoalbuminemia
- niedostateczna podaż lub wchłanianie wapnia
- nadmierne odkładanie wapnia w kościach

10

Tężyczka utajona:

dodatni objaw Chvostka i Trousseau

11

Równoważniki tężyczki:

-skurcz powiek
- światłowstręt
- diplopia
- astma oskrzelowa
- bóle wieńcowe
- bóle brzucha

12

Hipokalcemia może być spowodowana:

- niedoborem PTH
- opornością tkanek na PTH
- hipomagnezemią
- hipoalbuminemią
- niedoborem wit. D3
- niedostateczne wchłanianie wapnia z przewodu/niedostateczna podaż