reibun51 Flashcards Preview

WaGo > reibun51 > Flashcards

Flashcards in reibun51 Deck (47):
1

安全な

あんぜんなbiztonságos

2

不安

ふあんnyugtalanság, gond, félelem; nyugtalan

3

安心

あんしん nyugalom, megnyugvás

4

安易な

あんいな könnyű, kényelmes

5

安定

あんてい stabilitás

6

安い

やすい olcsó

7

案内

あんない kísérés, vezetés, útmutatás

8

あん terv, javaslat

9

案外

あんがい váratlanul, várakozás ellenére

10

暗い

くらい sötét; borongós (hangulat)

11

暗記

あんき kívülről megtanulás, memorizálás

12

薄暗い

うすぐらい félhomályos, sötét

13

真っ暗な

まっくらな koromsötét

14

引く

ひく húz, von

15

引き出す

ひきだす elővesz/-húz; pénzt felvesz

16

引き出し

ひきだしfiók

17

引退

いんたい nyugalmazás

18

引用

いんよう idézet

19

引力

いんりょく vonz(ó)erő; nehézségi erő

20

強引な

ごういんな erőszakos/-kal

21

引き受ける

ひきうける átvesz, elvállal; garantál, kezeskedik

22

引っ越す

ひっこす költözik

23

引き分け

ひきわけ döntetlen

24

長引く

ながびく elhúzódik

25

引き返す

ひきかえす visszafordul/-tér/-megy

26

引き止める

ひきとめる marasztal; feltart

27

引き算

ひきざん (matematikai) kivonás

28

印刷

いんさつ nyomtatás

29

印象

いんしょうbenyomás

30

しるし jel(zés)

31

因る

よる függ, vmin nyugszik, vmin múlik, oka van

32

原因

げんいん ok

33

店員

てんいん eladó

34

教員

きょういん tanár, tanító, oktató

35

公務員

こうむいん közalkalmazott

36

工員

こういん gyári munkás

37

全員

ぜんいん a teljes tagság/személyzet/létszám, mindenki

38

定員

ていいん megengedett létszám

39

満員

まんいん telt ház, teljes létszámú; zsúfoltság

40

会員

かいいん (bizottsági) tag

41

議員

ぎいん parlamenti tag

42

委員

いいん bizottsági tag

43

入院

にゅういん befekszik a kórházba

44

退院

たいいん elhagyja a kórházat

45

病院

びょういん kórház

46

大学院

だいがくいん posztgraduális képzést nyújtó egyetem

47

寺院

じいん (buddhista) templom