reibun54 Flashcards Preview

WaGo > reibun54 > Flashcards

Flashcards in reibun54 Deck (47):
1

時間

じかん óra, idő (időtartam); -óra (hossza)

2

週間

しゅうかん hét (időtartam)

3

期間

きかん időtartam/-szak

4

夜間

やかん éjszaka(i), éjjel(i)

5

昼間

ひるま napközben

6

民間

みんかん magán, egyéni (nem nyilvános)

7

かん(tér-)/(idő)köz

8

年間

ねんかん év (mint időtartam)

9

間接

かんせつ közvetett

10

あいだ miközben, (A és B) között

11

世間

せけん világ, köz, emberek

12

人間

にんげんemberi lény

13

間違える

まちがえる eltéveszt/-hibáz

14

間に合う

まにあう időben odaér, elér vmit (nem késik el)

15

ま helyiség, szoba; közbeeső tér/idő

16

間違い

まちがい tévedés, hiba

17

手間

てま idő(ráfordítás), fáradság

18

仲間

なかま társ, barát, kolléga

19

中間

ちゅうかん a közép; középső, közvetett

20

居間

いま nappali (szoba)

21

客間

きゃくま vendégszoba

22

床の間

とこのま hagyományos japán szoba fülkéje

23

感じる

かんじる érez

24

感覚

かんかく érzés, érzet

25

感情

かんじょう érzés, érzelem

26

感動

かんどう meghatódás, megindultság

27

感想

かんそう gondolat, benyomás

28

感心

かんしん csodálat, (meg)csodálás

29

実感

じっかん valódi érzés

30

かん érzés, érzelem

31

感じ

かんじ érzés

32

漢字

かんじ kanji (a kínai nyelvből átvett fogalomírás/írásjegy)

33

漢和

かんわ kínai-japán

34

習慣

しゅうかん szokás

35

慣れる

なれる (meg-/hozzá)szokik

36

見慣れる

みなれる hozzászokik vmi/vki látványához

37

管理

かんり ellenőrzés, irányítás

38

くだ cső

39

関係

かんけい kapcsolat

40

関心

かんしん érdeklődés

41

関連

かんれん kapcsolat, összefüggés, vonatkozás

42

関する

かんする vonatkozik, kapcsolatos

43

関西

かんさい Kiotó és Ószaka környéke

44

関東

かんとう Tokió és környéke

45

税関

ぜいかん vámhivatal

46

機関

きかん gép; szervezet, intézmény

47

機関車

きかんしゃ mozdony