reibun53 Flashcards Preview

WaGo > reibun53 > Flashcards

Flashcards in reibun53 Deck (41):
1

音楽

おんがく zene

2

雑音

ざつおん zaj, (mellék)zörej

3

録音

ろくおん hangfelvétel, hangrögzítés

4

おと / おんhang, zaj, nesz

5

五十音

ごじゅうおん az ötven szótag (a japán ábécé)

6

発音

はつおん kiejtés

7

物音

ものおと zaj, nesz

8

温泉

おんせん spa, fürdő

9

温室

おんしつ melegház, üvegház

10

温度

おんど hőmérséklet

11

温帯

おんたい mérsékelt égöv

12

温暖

おんだん enyhe, mérsékelten meleg

13

体温

たいおん testhőmérséklet

14

気温

きおん hőmérséklet (levegőé)

15

温かい

あたたかい meleg (megérinthető tárgyra használható)

16

温める

あたためる melegít, hevít (megérinthető tárgyra használható)

17

温まる

あたたまる melegszik, hevül (megérinthető tárgyra használható)

18

朝刊

ちょうかん reggeli újság

19

夕刊

ゆうかん esti újság/kiadás

20

かん kiadás, kiadvány

21

完成

かんせい befejezés, elkészítés

22

完了

かんりょう befejezés

23

完全な

かんぜんな teljes, egész

24

警官

けいかん rendőr

25

官庁

かんちょう kormány-/államhivatal

26

かんkötet; tekercs

27

巻く

まく göngyölít, csévél, tekercsel

28

寝巻き

ねまき hálóruha

29

看病

かんびょう betegápolás

30

看板

かんばん hirdető-/cégtábla

31

乾燥

かんそう ki-/megszáradás; szárazság

32

乾杯

かんぱい pohárköszöntő. Egészségére!

33

乾電池

かんでんち szárazelem

34

乾く

かわく szárad

35

乾かす

かわかす szárít

36

寒い

さむい hideg (levegő, hőmérséklet)

37

寒帯

かんたい hideg égöv

38

乗り換える

のりかえる átszáll

39

交換

こうかん csere; kicserélés

40

換える

かえる pénzt vált (átvált, felvált); cserél

41

換気

かんき szellőzés/-tetés