Reibun51-60 (書き練習) Flashcards Preview

WaGo > Reibun51-60 (書き練習) > Flashcards

Flashcards in Reibun51-60 (書き練習) Deck (439):
1

ごじゅうおん

五十音 az ötven szótag (a japán ábécé)

1

たいおん

体温 testhőmérséklet

1

ちょうかん

朝刊 reggeli újság

1

きしょうかんそく

気象観測 időjárás megfigyelés

1

じょうけんをていじする

条件を提示する feltételek bemutatása

2

こんざつ

混雑 zsúfolódás, torlódás

3

あんしん

安心 megnyugvás, megkönnyebbülés

3

かんしん

感心 csodálat, (meg)csodálás

3

めいしん

迷信 babona

3

しんわ

神話 mítosz

3

のびる

延びる eltolódik, késik, meghosszabbodik

3

ざつおん

雑音 zaj, (mellék)zörej

3

おんだん

温暖 enyhe, mérsékelten meleg

3

しゅっきん

出勤 munkába indulás

3

むじょうけん

無条件 feltétlen, feltétel nélküli

3

きげん

期限 időköz, időszak, határidő

3

さんか

参加 részvétel

3

せいさん

生産 termelés

4

けっしん

決心 elhatározás, határozottság

4

よる

因る függ, vmin nyugszik, vmin múlik, oka van

4

ねんかん

年間 év (mint időtartam)

4

はっけん

発見 felfedezés

4

ほけん

保健 egészségmegörzés

4

けわしい

険しい göröngyös

4

げんさんち

原産地 származási hely

4

かざん

火山 vulkán

4

さんせい

賛成 beleegyezés, egyetértés

6

ぜんしんteljes test

全身

6

うんてんしゅ sofőr, gépkocsivezető

運転手

6

かんでんち szárazelem

乾電池

6

けんちょうmegyei hivatal

県庁

6

げんいんeredet, ok

原因

6

じつげんmegvalósítás

実現

6

こんばんma este

今晩

6

かいさん

解散 feloszlás

7

じしんönmaga

自身

7

こうえん előadás, beszéd

講演

7

かんき szellőzés/-tetés

換気

7

じしんかんそくföldrengés megfigyelés

地震観測

7

きんだいてきmodern

近代的

7

げんかいhatár

限界

7

げんりょうalapanyag, nyersanyag

原料

8

とこのま hagyományos japán szoba fülkéje

床の間

8

ふきんkörnyék

付近

9

みぶんszociális helyzet, pozíció

身分

9

ながびく elhúzódik

長引く

9

おんがく zene

音楽

9

たつépül

建つ

9

こんらんösszekavarodás

混乱

10

しんじるhisz (vallás), elhisz

信じる

11

つうしんひpostaköltség

通信費

11

くらい sötét; borongós (hangulat)

暗い

11

すいどうりょうきんvízdíj

水道料金

11

まじるkeveredik

混じる

12

かんしん érdeklődés

関心

12

げんきんkészpénz

現金

13

だいがくいん posztgraduális képzést nyújtó egyetem

大学院

13

えん kör; jen

13

げんしりんőserdő

原始林

14

くん-kun

~君

15

つうしんぎじゅつinformációs technológia

通信技術

15

きかん gép; szervezet, intézmény

機関

17

しるし jel(zés)

17

かん érzés, érzelem

17

けんがくtanulmányi látogatás

見学

18

かいすうけんgyűjtőjegy

回数券

19

じんじゃsintó szentély

神社

19

しょくえん konyhasó

食塩

19

きょうさんとうkommunista párt

共産党

20

ようがんláva

溶岩

21

げんしじだいőskor, őskorszak

原始時代

21

やまのぼりhegymászás

山登り

22

じしんönmaga

自身

22

かんどう meghatódás, megindultság

感動

22

けんぶつvárosnézés

見物

24

かんりょう befejezés

完了

25

ろくおん hangfelvétel, hangrögzítés

録音

25

みごとなkiváló, bámulatos, látványos

見事な

25

とぐfen, fényesít, csiszol, élesít

研ぐ

25

ひとりごとmagában beszél

独り言

26

えんそく kirándulás

遠足

27

ちるhull, szóródik, szétszóródik

散る

28

じいん (buddhista) templom

寺院

28

つとめるalkalmazásban van

勤める

29

みなれるismerőssé vált

見慣れる

29

としょけんkönyvutalvány

図書券

31

ちゅうしんközpont, középpont

中心

31

きんようびpéntek

金曜日

32

ちらかるszanaszét hever, szétszóródik

散らかる

33

しんごうközlekedési lámpa

信号

34

かいいん (bizottsági) tag

会員

35

ていきけんbérlet (közlekedési)

定期券

36

あんき kívülről megtanulás, memorizálás

暗記

36

けむり füst

37

やかん éjszaka(i), éjjel(i)

夜間

37

まにあう időben odaér, elér vmit (nem késik el)

間に合う

39

ぎいん

議員 képviselő

40

ひきわけ döntetlen

引き分け

40

げんじつvalóság, realitás

現実

42

うすぐらい félhomályos, sötét

薄暗い

44

あたたまる melegszik, hevül (megérinthető tárgyra használható)

温まる

45

のうさんぶつagrártermék

農産物

46

わりざんosztás

割り算

47

しゅうかん szokás

習慣

49

かんびょう betegápolás

看病

50

しけんvizsga

試験

50

げんしょうjelenség

現象

51

でんわりょうきんtelefondíj

電話料金

53

ふあんnyugtalanság, gond, félelem; nyugtalan

不安

53

きんえんdohányzási tilalom

禁煙

54

かんきゃくnéző, publikum

観客

55

たしざんösszeadás

足し算

56

せいぞんけんélethez való jog

生存権

57

うんてん (autót) vezetés

運転

58

かんこうvárosnézés, turisztika, turizmus

観光

58

こんごezután, mostantól

今後

59

きょうma

今日

60

あいだ miközben, (A és B) között

60

きしpart

61

へるcsökken, fogy

減る

62

ひきだしfiók

引き出し

64

えんき elodázás/-halasztás

延期

66

えんとつ kémény, kürtő

煙突

67

うんどう torna; mozgalom

運動

68

にゅういん befekszik a kórházba

入院

69

ひょうげんする(vmit) kifejez

表現する

70

いうmond, beszél

言う

70

ことばkifejezés, szó

言葉

72

けんさellenőrzés, vizsgálat

検査

73

けいさんkalkuláció, számítás

計算

74

けんせつépítkezés

建設

75

かんわ kínai-japán

漢和

76

あんない kísérés, vezetés, útmutatás

案内

76

まいるmegy, jön, meglátogat (sírt, szentélyt) (szerény alak)

参る

78

かんしんérdeklődés

関心

80

こんどmostani alkalommal, legközelebb

今度

81

けんこうなegészséges

健康な

81

ざんhegymászás

登山 と

82

りょかんryokan, fogadó

旅館

83

こまるbajba kerül, gondban van

困る

83

みつhárom

三つ

84

としょかんkönyvtár

図書館

86

あん terv, javaslat

87

たてるépít, felépít

建てる

88

きょうさんしゅぎkommunizmus

共産主義

90

かんちょう kormány-/államhivatal

官庁

91

みえるlátható, látszik, látzódik

見える

93

えんげき színművészet; színházi előadás

演劇

94

きんじょkörnyék

近所

95

かんきょうkörnyezet

環境

97

いいん bizottsági tag

委員

97

かんれん kapcsolat, összefüggés, vonatkozás

関連

98

じんけんemberi jogok

人権

100

げんごnyelv

言語

101

ふうん balszerencse

不運

102

けっこんするmegházasodik

結婚する

104

けんきゅうkutatás

研究

105

かわかす szárít

乾かす

105

いま nappali (szoba)

居間

106

しゃっきんadósság, tartozás

借金

107

うんが csatorna

運河

108

みせるmutat, megmutat

見せる

108

へらすcsökkent, fogyaszt

減らす

110

かんとう Tokió és környéke

関東

112

さんりんhegyi erdő

山林

114

さんちgyártó terület

産地

116

きょういん tanár, tanító, oktató

教員

118

おんたい mérsékelt égöv

温帯

120

きおん hőmérséklet (levegőé)

気温

121

げんざいjelen, jelenkor

現在

122

ひきだす elővesz/-húz; pénzt felvesz

引き出す

124

しゅうかん hét (időtartam)

週間

125

でんきりょうきんvillanydíj

電気料金

126

あたたかい meleg (megérinthető tárgyra használható)

温かい

127

ちらすszétszór, szór

散らす

128

むげんvégtelen, határtalan

無限

129

ちかづくközelít, közel kerül

近づく

130

かんじょう érzés, érzelem

感情

131

さんこうしょkézikönyv, segédkönyv

参考書

132

しょっけんétkezési jegy

食券

133

さいさんismétlődően, több alkalommal

再三

134

じゅけんvizsgázás

受験

136

お参り

おまいりtemplomlátogatás

137

びょういん kórház

病院

138

きけんなveszélyes

危険な

138

せいさんせいげんtermelés korlátozás

生産制限

140

きかんしゃ mozdony

機関車

142

かみさまIsten

神様

144

ぜいかん vámhivatal

税関

146

こういん gyári munkás

工員

147

こうえん park

公園

149

えんしゅう gyakorlat, szeminárium

演習

150

かんじ érzés

感じ

151

ちょさくけんszerzői jog

著作権

153

あんしん nyugalom, megnyugvás

安心

154

いんしょうbenyomás

印象

154

きみte

155

ていいん megengedett létszám

定員

155

げんば、げんじょうhelyszín

現場

156

どうぶつえん állatkert

動物園

158

さんぽséta

散歩

159

ゆしゅつせいげんexport korlátozás

輸出制限

161

かんばん hirdető-/cégtábla

看板

161

おみまいbeteglátogatás

お見舞い

162

こころszív

162

かんたい hideg égöv

寒帯

164

きんがくnagy mennyiségű pénz

金額

165

ひきとめる marasztal; feltart

引き止める

166

ちかよるközeledik, közelít, megközelit

近寄る

167

みるlát, néz, tekint

見る

168

まく göngyölít, csévél, tekercsel

巻く

170

すこやかéleterős, egészséges, lendületes

健やか

171

てんたいかんそくasztronómia

天体観測

172

のこすhátrahagy, meghagy, otthagy, hagyományoz

残す

173

みtest (emberi)

175

ちょきんmegtakarítás

貯金

177

きかん időtartam/-szak

期間

178

かんり ellenőrzés, irányítás

管理

180

おと / おんhang, zaj, nesz

182

かんせつ közvetett

間接

183

かんさい Kiotó és Ószaka környéke

関西

184

ゆうえんち vidámpark

遊園地

185

げんいん ok

原因

185

のきeresz, db (épületszámláló)

186

かん(tér-)/(idő)köz

188

てんいん eladó

店員

190

じっけんkísérlet

実験

192

そうりだいじんminiszterelnök

総理大臣

193

かんかく érzés, érzet

感覚

195

ぞうげんemelkedés és csökkenés, ingadozás

増減

196

かんたんなegyszerű

簡単な

198

こううん szerencse

幸運

199

ひっこす költözik

引っ越す

200

はらmező, rét

202

いんさつ nyomtatás

印刷

203

あらわれるkifejeződik, megjelenik

現れる

205

たいしかんnagykövetség

大使館

206

かんじる érez

感じる

207

いまにもbármelyik pillanatban, hamarosan

今にも

209

けんちくépítészet

建築

210

きゃくま vendégszoba

客間

210

はなみvirágnézés

花見

211

かんそくészrevétel, megfigyelés

観測

213

かわく szárad

乾く

214

どくしんegyedülálló

独身

216

いまmost

217

もとeredet

219

こんかいez alkalommal, ezúttal

今回

220

びじゅつかんszépművészeti galéria, művészeti galéria

美術館

222

さしみsashimi

刺身

223

はつおん kiejtés

発音

224

ゆうかん esti újság/kiadás

夕刊

225

おんしつ melegház, üvegház

温室

226

じょうしゃけんmenetjegy

乗車券

227

かぎるkorlátoz

限る

228

やすい olcsó

安い

230

げんきんkészpénz

現金

231

さむい hideg (levegő, hőmérséklet)

寒い

233

さつじんじけんgyilkosság

殺人事件

234

あんがい váratlanul, várakozás ellenére

案外

235

さんかくháromszög

三角

236

ねまき hálóruha

寝巻き

237

しんけいideg

神経

238

りくぐんszárazföldi haderő

陸軍

239

ぎんezüst

240

お土産

おみやげszuvenír, ajándék

241

とっきゅうけんexpressz jegy

特急券

243

お見舞い

おみまいbeteglátogatás

243

がんじつÚjév

元日

244

ほうげんdialektus, nyelvjárás, tájszólás

方言

245

お金持ち

おかねもちgazdag

246

へいきんátlag

平均

248

あんてい stabilitás

安定

249

あんぜんなbiztonságos

安全な

250

じょうけんfeltétel

条件

251

まるい kerek

円い

253

おかねもちgazdag

お金持ち

254

いんよう idézet

引用

256

けんりjog, jogosultság

権利

257

けんかいmeglátás, vélemény, nézet

見解

257

さんすうszámtan

算数

259

はこぶ szállít

運ぶ

261

かいぐんhaditengerészet

海軍

263

くだ cső

264

けんとうsejtés (elképzelés)

見当

266

げんしてきなkezdetleges

原始的な

267

えいがかんmozi

映画館

268

のこるmarad, megmarad, hagyományozódik

残る

269

かんそくえいせいműholdas megfigyelés

観測衛星

270

しょゆうけんtulajdonjog

所有権

271

みだしcímsor, főcím

見出し

273

くうぐんlégierő

空軍

275

ひきざん (matematikai) kivonás

引き算

276

まざるössze van keverve

混ざる

277

はいけんするmegtekint, megnéz

拝見する

279

だいきんdíj, ár

代金

280

えんげい kertészet

園芸

281

ざいさんvagyon

財産

282

えんちょう hosszabbítás, folytatás

延長

283

もともとeredetileg

元々

285

くんよみjapán olvasat

訓読み

287

きんぎょaranyhal

金魚

288

えんぜつ beszéd, szónoklat

演説

289

さんこうutalás, referencia

参考

291

なかみtartalom (belső)

中身

292

こうかん csere; kicserélés

交換

293

げんどhatár, kötelék

限度

295

こんやma éjszaka, ma éjjel

今夜

296

げんじょうjelenlegi helyzet, status quo

現状

297

げんさんちszármazási hely

原産地

298

かいがんtengerpart

海岸

299

ひく húz, von

引く

301

つうしんえいせいtávközlési műhold

通信衛星

302

えいえん örökkévalóság, maradandóság

永遠

303

ひろしまけんHirosima prefektúra

広島県

305

うん sors, szerencse; szállítás

306

すいさんぎょうhalászati iparág

水産業

307

けいけんtapasztalat, élmény

経験

308

しんしんtest és lélek

心身

309

じっかん valódi érzés

実感

311

かんそう gondolat, benyomás

感想

313

おんせん spa, fürdő

温泉

314

ちかいközeli

近い

316

しおからい sós (ízű)

塩辛い

317

せいげんkorlátozás

制限

319

ちかぢか、きんきんhamarosan, közeljövőben

近々

320

ねんれいせいげんéletkor korlátozás

年齢制限

321

はさんtönkremenés, becsődölés (fizetésképtelen)

破産す

322

みかたlátásmód

見方

323

ぐんhadsereg

324

かんkötet; tekercs

326

とおい messzi vmitől, távoli

遠い

328

なかま társ, barát, kolléga

仲間

329

かえる pénzt vált (átvált, felvált); cserél

換える

330

おまいりtemplomlátogatás

お参り

331

かんぜんな teljes, egész

完全な

332

えんぎ eljátszás (színpadi szerepé)

演技

333

ゆにゅうせいげんimport korlátozás

輸入制限

335

からだ、しんたいtest (emberi)

身体

336

いわkő

337

しんようbizalom

信用

339

きゅうこんする(vkit) megkér feleségül

求婚する

340

てま idő(ráfordítás), fáradság

手間

341

なれる (meg-/hozzá)szokik

慣れる

343

つうしんもうhírközlési hálózat

通信網

344

ざいさんけんvagyonjog

財産権

345

としんvárosközpont

都心

347

しんぱいaggódás

心配

348

こんやくeljegyzés

婚約

349

きんし(する)tiltás/ valamit megtilt

禁止(する)

350

きんえん Tilos a dohányzás!; tartózkodik a dohányzástól

禁煙

351

せっきんközeledés

接近

352

じさんするmagánál tart

持参する

353

のばす meghosszabbít, elodáz, elnapol

延ばす

355

しお só

356

さいきんmostanában

最近

357

ぜいきんadó

税金

358

まんいん telt ház, teljes létszámú; zsúfoltság

満員

359

しょうがいじけんincidens következtében sérülés

傷害事件

360

みなおすújragondol, átértékel

見直す

361

みなれる hozzászokik vmi/vki látványához

見慣れる

362

あんいな könnyű, kényelmes

安易な

363

じょうけんをみたすfeltételnek megfelelni

条件を満たす

364

にんげんemberi lény

人間

365

かねpénz

366

かんせい befejezés, elkészítés

完成

367

しゅっしんeredet (hovatartozás)

出身

368

しんぞうszív

心臓

369

ひるま napközben

昼間

370

みんかん magán, egyéni (nem nyilvános)

民間

371

ことbeszéd

372

くんれんgyakorlat, képzés

訓練

373

まちがえる eltéveszt/-hibáz

間違える

374

つうきんingázás munkába

通勤

375

かいかんközösségi ház

会館

376

みっかharmadika

三日

377

つうしんきょういくlevelező oktatás

通信教育

378

おんど hőmérséklet

温度

379

ま helyiség, szoba; közbeeső tér/idő

380

だいじんminiszter

大臣

381

いけんvélemény

意見

382

かんさつmegfigyelés

観察

383

かんしん csodálat, (meg)csodálás

感心

384

かん kiadás, kiadvány

385

ぜんいん a teljes tagság/személyzet/létszám, mindenki

全員

386

こんなんnehézség

困難

387

ちゅうかん a közép; középső, közvetett

中間

388

しんらいmegbízhatóság

信頼

389

かみisten

390

たてものépület

建物

391

けいかん rendőr

警官

392

かんけい kapcsolat

関係

393

ざんねんsajnálat, megbánás, csalódás

残念

394

あたためる melegít, hevít (megérinthető tárgyra használható)

温める

395

せいしんてきlobbanékony,érzelmes

精神的

396

こんげつe hónap, ebben a hónapban

今月

397

ことしidén, ez az év

今年

398

ひきかえす visszafordul/-tér/-megy

引き返す

399

かけざんszorzás

掛け算

400

ひきざんkivonás

引き算

401

かんそう ki-/megszáradás; szárazság

乾燥

402

あらわすábrázol,kifejez

現す

403

げんだいjelenkor

現代

404

げんきegészség, életerő

元気

405

かんぱい pohárköszöntő. Egészségére!

乾杯

406

ものおと zaj, nesz

物音

407

まっくらな koromsötét

真っ暗な

408

しんりがくpszichológia

心理学

409

ふじさんFuji hegy

富士山

410

えんしゅう kerület, körmérték

円周

411

ねっしんにlelkesen

熱心に

412

けんしゅうszakmai gyakorlat, képzés

研修

413

よさんbüdzsé, költségvetés, keret

予算

414

きょうさんkommunista

共産

415

げんりelmélet

原理

416

まちがい tévedés, hiba

間違い

417

いんりょく vonz(ó)erő; nehézségi erő

引力

418

しんけいしつなideges

神経質な

419

まぜるösszekever/kavar

混ぜる

420

ぎんこうbank

銀行

421

ひきうける átvesz, elvállal; garantál, kezeskedik

引き受ける

422

せけん világ, köz, emberek

世間

423

かんじ kanji (a kínai nyelvből átvett fogalomírás/írásjegy)

漢字

424

きんこszéf, páncélszekrény

金庫

425

やまhegy

426

こんしゅうez a hét, ezen a héten

今週

427

さんぎょうipar

産業

428

かんする vonatkozik, kapcsolatos

関する

429

のりかえる átszáll

乗り換える

430

いんたい nyugalmazás

引退

431

たいいん elhagyja a kórházat

退院

432

こうむいん közalkalmazott

公務員

433

つとまるalkalmaz

勤まる

434

ちらかすszétszór, széthány

散らかす

435

ごういんな erőszakos/-kal

強引な

436

おみやげszuvenír, ajándék

お土産

437

じかん óra, idő (időtartam); -óra (hossza)

時間

438

みほんminta (példa)

見本

439

つうしんこうがくkommunikációs mérnök

通信工学