Revision Activities Flashcards Preview

Afrikaans > Revision Activities > Flashcards

Flashcards in Revision Activities Deck (124)
Loading flashcards...
1

Watter tipe sinne is die volgende sin?
Waar is Spot?

Vraagsin.

2

Watter tipe sinne is die volgende sin?
My Katte is die beste!

Uitroepsin.

3

Watter tipe sinne is die volgende sin?
Snoekie is 'n baie mooi kat.

Stelsin.

4

Watter tipe sinne is die volgende sin?
Gee vir Ozzy kos!

Bewelsin.

5

Watter tipe sinne is die volgende sin?
Katte is die beste deur in die wereld!

Uitroepsin.

6

(Wie/Wat) is die kat se naam? (Spot)

Wat is die kat se naam? (Spot)

7

(Wie/Wat) is die ma van die kaaitjies? (Ozzy)

Wie is die ma van die kaaitjies? (Ozzy)

8

(Hoeveel/Hoekom) katte het sy?

(Drie) Hoeveel katte het sy? (Drie)

9

(Hoeveel/ (Waneer/Waar is Snoekie die kat? (Op die bed)

Waar is Snoekie die kat? (Op die bed)

10

Voornaamwoorde:
Spot is op die bed, want _____ (Spot) is moeg.

Spot is op die bed, want SY is moeg.

11

Voornaamwoorde:
Ozzy en Snoekie het in die tuin gespeel. _________ (Ozzy en Snoekie) het die boom geklim.

Ozzy en Snoekie het in die tuin gespeel. HULLE het die boom geklim.

12

Voornaamwoorde:
Ozzy het haar kos gemorse. _____ (Ozzy) is baie stout.

OzzY het haar kos gemorse. SY is baie stout.

13

Voornaamwoorde:
Snoekie en Spot het 'n kat gesien. _______ (Snoekie en Spot) het die kat gejaag.

Snoekie en Spot het 'n kat gesien. HULLE het die kat gejaag.

14

Voornaamwoorde:
Spot is 'n mooi kat en ______(Spot) is baie oulik.

Spot is 'n mooi kat en SY is baie oulik.

15

Infinitief:
Ozzy hou daarvan (lang slapies he) (om...te)

Ozzy hou daarvan om lang slaapies te he.

16

Infinitief:
Dit is goed (gereeld jou kat liefte gee) (om...te)

Dit is goed om gereeld jou kat liefte te gee.

17

Beantwoord in Ontkenning:
Het jy al ooit Spot gesien?

Nee, ek het nog nooit Spot gesien nie.

18

Beantwoord in Ontkenning:
Ken jy iemand wat 'n kat het?

Nee, ek ken niemand wat 'n kat het nie.

19

Beantwoord in Ontkenning:
Is Ozzy en Snoekie erens?

Nee, Ozzy en Snoekie is nerens nie.

20

Ontkenning:
Ozzy het haar speletjie verloor.

Ozzy het nie haar speletjie verloor nie.

21

Ontkenning:
Snoekie het in die huis geloop.

Snoekie het nie die huis geloop nie.

22

Ontkenning:
Spot was die laste geboore kaaitjie.

Spot was nie die laste geboore kaaitjie nie.

23

Antonieme:
verloor

kry/vind

24

Antonieme:
einde

begin

25

Antonieme:
klein

groot

26

Antonieme:
slegter

beter

27

Antonieme:
jonk

oud

28

Antonieme:
slordig

netjies

29

Antonieme:
duur

goedkoop

30

Antonieme:
aand

oggend