Voegwoord Practice Flashcards Preview

Afrikaans > Voegwoord Practice > Flashcards

Flashcards in Voegwoord Practice Deck (10)
Loading flashcards...
1

Die vrou hou van Spot. Spot is oulik. (omdat)

Die vrou hou van Spot omdat is oulik is.

2

Ozzy is lis vir kos. Sy skep (dishes) vir haarself vis. (dus)

Ozzy is lis vir kos dus skep sy vir haarself vis.

3

Snoekie dink die tuna is hare. Sy eet dit. (daarom)

Snoekie dink die tuna is hare daarom eet sy dit.

4

Spot is kwaad. Ozzy is rustig. (maar)

Spot is kwaad maar Ozzy is rustig.

5

Snoekie het ‘n stert. Sy het ore. (en)

Snoekie het ‘n stert en sy het ore.

6

Ozzy eet salmon. Snoekims eet tuna. (en)

Ozzy eet salmon en Snoekims eet tuna.

7

Spot eet vis. Sy is honger. (omdat)

Spot eet kos omdat sy honger is.

8

Ozzy is dors. Sy drink baie water. (dus)

Ozzy is dors dus drink sy baie water.

9

Snoekims eet min kos. Sy is baie maar. (dus)

Snoekims eet min kos dus is sy baie maar.

10

Grace kry die bal in die net. Sy skop die bal. (nadat)

Grace kry die bal in die net nadat sy die bal skop.