Robbins chapter 2 Flashcards

1
Q

Definer evne (ability).

A

Evne er en persons kapacitet til at udføre forskellige opgaver i et job.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Hvad er intellektuelle evner, og hvordan testes de?

A

Intellektuelle evner er en persons kapacitet til at udføre mentale aktiviteter, fx tænke, ræsonnere og løse problemer.
Intelleketuelle evner testes ved IQ-tests.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Hvor mange dimensioner er der inden for intellektuelle evner, og hvad går de ud på?

A

Der er 7 dimensioner:

Tal intelligens: at kunne regne hurtigt og præcist.
Sproglig intelligens: at kunne forstå det læste og forholdet mellem ord.
Opfattelsesintelligens: at identificere ligheder og forskelle hurtigt og præcist.
Logisk (induktiv) intelligens: at identificere en logisk rækkefølge i et problem og derefter løse problemet.
Deduktiv intelligens: at bruge logik og vurdere implikationer i argumenter. Teste hypoteser og teorier.
Visuel intelligens: at forestille sig hvordan et objekt ser ud, hvis dets position og omgivelser ændrer sig.
Hukommelse: at fastholde og genkalde tidligere oplevelser.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Hvad er GMA og hvad siger den om intelligens?

A

Generelle mentale evner (general mental abilities).
Siger noget om ens overordnede intelligens, og at der er en positiv korrelation mellem de 7 dimensioner i intelligens - hvis man scorer højt på én dimension, scorer man oftest også højt på de andre.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Hvad er forholdet mellem intelligens og jobtilfredshed?

A

Der er næsten ingen sammenhæng.
Selvom intelligente mennesker oftere vil få bedre jobs og klare sig bedre på arbejdet, så stiller de også højere krav til deres arbejdsplads og kan være svære at stille tilfredse. Kloge mennesker har det bedre men forventer også mere.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Hvad er fysiske evner?

A

En persons kapacitet til at udføre opgaver, som kræver udholdenhed, smidighed, styrke etc.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Hvor mange grundlæggende fysiske evner findes der, og hvad går de ud på?

A

Der er 9 grundlæggende fysiske evner:

Dynamisk styrke: at udøve muskelstyrke kontinuerligt over tid.
Kropslig styrke: at udøve muskelstyrke ved brug af kernemuskler.
Statisk styrke: at udøve styrke mod eksterne objekter.
Eksplosiv styrke: udøve max energi i en eller flere eksplosive øvelser.

Udstrækning: at strække musklerne så vidt som muligt.
Dynamisk fleksibilitet: at udføre hurtige og gentagende fleksible bevægelser.

Koordinering: at koordinere bevægelser samtidigt i forskellige dele af kroppen
Balance: at bibeholde ligevægt på trods af kræfter, der forstyrrer balancen.
Udholdenhed: at bibeholde max indsats, som kræver forlænget indsats over tid.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Hvilke biografiske karakteristika spiller ind ift. en arbejdsplads?

A

Alder, køn, race, etnicitet, ansættelsesperiode, religion etc.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Definer læring.

A

En relativ permanent ændring i adfærd, der sker som et resultat af erfaring.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Hvem erfarede teorien om klassisk betingning og hvordan?

A

Ivan Pavlov opdagede i starten af 1900-tallet, at han havde fået skabt en reaktion i de hunde, han undersøgte, som de ikke normalt udviste. Hver gang han skulle fodre dem, og hundene begyndte at savle, ringede han med en klokke. Til sidst reagerede hundene udelukkende på lyden af klokken. De begyndte at savle, hver gang de hørte den, fordi de havde lært, at den betød mad.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Definer klassisk betingning.

A

Et individs reaktion på stimulus, som ikke normalt ville producere sådan en reaktion.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Hvem udviklede teorien om operant betingning?

A

B. F. Skinner.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Definer operant betingning.

A

En læringsform, hvor ønsket frivillig adfærd fører til en belønning eller forhindrer en straf.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Hvilken overordnet retning er operant betingning en del af?

A

Behaviorismen. Den argumenterer for, at adfærd følger stimuli. Den afviser følelser, tanker, holdninger etc.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Definer social læring.

A

Folk lærer gennem observation og direkte erfaring.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Hvilke 4 processer indgår i social læring?

A

Opmærksomhedsproces: individet observerer en rollemodel.
Fastholdelsesproces: individet husker rollemodellens adfærd, når rollemodellen ikke længere er der.
Gengivelsesproces: observationen omsættes til handling - individet prøver selv at udføre de samme handlinger som rollemodellen.
Forstærkelsesproces: individet motiveres til gentagende at udvise en bestemt adfærd, hvis det belønnes.

17
Q

Definer shaping.

A

Læring finder sted ved systematisk at forstærke den adfærd, der rykker et individ tættere på den ønskede adfærd.

18
Q

Hvad er de 4 måder at udføre shaping på?

A

Positiv forstærkning: en adfærd bliver fulgt af positiv respons.
Negativ forstærkning: en adfærd bliver fulgt af ingen eller en negativ respons.
Straf: en adfærd der bliver fulgt af en straf i et forsøg på at eliminere en uønsket adfærd.
Udryddelse: at eliminere enhver form for forstærkning, der opretholder en bestemt adfærd. Når adfærd ikke bliver forstærket, ophører den gradvist.

19
Q

Hvad er noget af det vigtigste, når man former adfærd?

A

Timingen af forstærkning.

20
Q

Hvilke skemaer for forstærkning findes der?

A

Vedvarende forstærkning: forstærker en ønsket adfærd, hver gang den udvises.
Uregelmæssig forstærkning: en ønsket adfærd bliver ikke forstærket hver gang den bliver udvist. Men forstærkningen sker alligevel så ofte, at den er værd at gentage.

Inden for uregelmæssig forstærkning findes der yderligere 4 skemaer:
Fixed-interval skema: tiden der går mellem hver belønning holdes konstant.
Variabel-interval skema: tiden der går mellem hver belønning er uforudsigelig.

Fixed-rate skema: en adfærd belønnes, når den er sket efter et konstant antal gange.
Variabel-rate skema: belønningen af en bestemt adfærd varierer efter individets adfærd.

21
Q

I anvendelsen af OB mod modellen findes der 5 trin. Nævn disse.

A

Identificere den uønskede adfærd.
Saml baggrundsinformation.
Identificer adfærdens konsekvenser.
Udvikl og implementer en indgribelsesstrategi.
Evaluer hvordan performance har forbedret sig.

22
Q

Hvad bruges OB mod modellen til?

A

At forbedre de ansattes produktivitet, reducere fejl, fravær og uheld.