Robbins chapter 1 Flashcards

1
Q

What is the definition of a manager?

A

Individuals who achieve goals through other people

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

What is the definition of an organization?

A

A consciously coordinated social unit, composed of two or more people, that functions on a relatively continuous basis to achieve a common goal or set of goals

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Hvem definerede en managers funktioner?

A

Henri Fayol

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Hvad er en managers funktioner?

A

At planlægge, organisere, lede og kontrollere

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Hvem definerede en managers roller?

A

Henry Mintzberg

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Hvad er en managers overordnede roller?

A

Interpersonelle, informative og beslutningstagende

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Hvilke områder dækker Mintzbergs interpersonelle manager?

A

Figurhoved: Sørger for rutinearbejdet.
Leder: Ansvarlig for de ansattes motivation og retning.
Kontaktperson: Vedligeholder et netværk udadtil, som skaffer tjenester og information.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Hvilke områder dækker Mintzbergs informative manager?

A

Tilsynsførende: Fungerer som et “datacenter” af udefra- og indefra kommende information om organisationen.
Udbreder: Formidler information fra udestående eller andre ansatte til medlemmer af organisationen.
Talsperson: Formidler information om organisationens planer, politiker, handlinger og resultater til udestående. Optræder som en ekspert omkring organisationen.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Hvilke områder dækker Mintzbergs beslutningstagende manager?

A

Entreprenør: Søger muligheder i organisationen og dens miljø og tager initiativ til store projekter, der skaber ændringer.
Urohåndterer: Ansvarlig for korrigerende handlinger, når organisationen møder store, uventede problemstillinger.
Ressourcefordeler: Laver/godkender store organisatoriske beslutninger.
Forhandler: Ansvarlig for at repræsentere organisationen ved store forhandlinger.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Hvem har defineret management skills? (En anden måde at kigge på, hvad managere laver)

A

Robert Katz.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Hvilke 3 essentielle manager evner, har Katz identificeret?

A

Tekniske, menneskelige og konceptuelle evner.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Definer de 3 essentielle manager evner.

A

Tekniske evner: At bruge specialiseret viden og ekspertise inden for deres område.
Menneskelige evner: At kunne arbejde med, forstå og motivere andre mennesker både på det individuelle plan og i grupper.
Konceptuelle evner: At kunne analysere og diagnosticere komplekse situationer for at kunne finde alternative løsninger på problemer og vælge den bedste løsning.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Hvem undersøgte forskellen på effektive vs. succesfulde managere?

A

Fred Luthans.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Hvor mange managere undersøgte Luthans?

A

Mere end 450 managere.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Hvilke 4 aktiviteter udfører managere?

A

Traditionelt lederskab, kommunikation, lederskab inden for HR (menneskelige ressourcer) og netværk.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Definer de 4 aktiviteter (Luthans).

A

Traditionelt lederskab: At træffe beslutninger, planlægge og kontrollere.
Kommunikation: At udveksle information og behandle papirarbejde.
Lederskab inden for HR: At motivere, disciplinere, løse konflikter, finde nyt personale og optræne dem.
Netværk: Socialisere, politisere og interagere med udefrakommende.

17
Q

Hvad fandt undersøgelsen, at den store forskel ml. effektive og succesfulde ledere var?

A

Effektive ledere fokuserede mere på kommunikation i virksomheden, hvor succesfulde ledere fokuserede mere på at netværke.

18
Q

Hvilke 4 discipliner bygger OB på?

A

Psykologi, socialpsykologi, sociologi og antropologi

19
Q

Definer kort hvad de fire discipliner omhandler.

A

Psykologi: fokus på det enkelte individs adfærd.
Socialpsykologi: fokus på menneskers indflydelse på hinanden.
Sociologi: fokus på mennesker i relation til til deres sociale miljø og kultur.
Antropologi: fokus på samfund for at lære om mennesker og deres aktiviteter.

20
Q

Hvad er forskellen på bevisbaseret ledelse og intuition?

A

Bevisbaseret ledelse betyder, at beslutninger træffes på baggrund af den bedst tilgængelige videnskab.
Intuition er en mavefornemmelse, der ikke nødvendigvis understøttes af undersøgelser. En beslutning truffet med kun halvdelen af den tilgængelige data til rådighed.

21
Q

Definer forholdsbetingelser (contingency conditions).

A

Variabler, der ændrer forholdet ml. to eller flere variabler. “x leder til y under de betingelser, der er specificeret i z.”

22
Q

Forklar hvad antikapitalistiske modreaktioner går ud på? (set ift. globale udfordringer)

A

Ikke alle værdier såsom effektivitet, produktivitet og profit tildeles en lige høj placering i alle samfund, kulturer og lande.

23
Q

Definer positiv organisatorisk stipendium (positive organizational scholarship).

A

Et område i OB der i højere grad fokuserer på, hvad virksomheder gør godt fremfor dårligt.
Hvordan virksomheder kan fremme styrke, handlekraft, modstandsdygtighed og potentiale i ansatte.

24
Q

Hvad er en OB model og hvilke elementer indeholder den?

A

Et simpelt billede af et virkeligt fænomen.

Indeholder afhængige og uafhængige variable.

25
Q

Definer hvad afhængige variable er og kom med nogen eksempler.

A

Afhængige variable er en reaktion, der bliver påvirket af en uafhængig variabel.
Fx produktivitet, fravær, opsigelse, afvigende adfærd på jobbet, organisations engagement og jobtilfredshed.

26
Q

Definer hvad uafhængige variable er og kom med nogen eksempler.

A

Uafhængige variable er årsagen til en ændring i afhængige variable.
Fx det individuelle niveau, gruppeniveau eller organisatorisk styrelsesniveau.