Robbins chapter 5 Flashcards

1
Q

Definer opfattelse.

A

En proces, hvor individer organiserer og fortolker deres sanseindtryk for at tillægge deres miljø mening.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Hvilke tre faktorer påvirker opfattelse?

A

Perceiver (individet), target (objektet) og situation (kontekst).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Hvad går attribution teorien ud på?

A

Et forsøg på at vurdere, om et individs adfærd skyldes interne eller eksterne faktorer.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Definer de interne og eksterne faktorer, som adfærd kan tilskrives.

A

Interne faktorer: de faktorer, vi tror individet selv har under kontrol.
Eksterne faktorer: Adfærd som vi tror, situationen individet befinder sig i, har ledt til den forårsagede adfærd.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Hvad tre elementer afhænger vurderingen af?

A

Distinctiveness (særpræg), consensus (enighed) og consistency (sammenhæng).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Hvad går fundamental tilskrivningsfejl (fundamental attribution error) ud på?

A

Tendensen til at undervurdere indflydelsen af eksterne faktorer og overvurdere indflydelsen af interne faktorer, når man vurderer andres adfærd.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Definer selv-tjenende bias (self-serving bias).

A

Tendensen, som individer har til at tilskrive deres egen succes til interne faktorer, fx evner og indsats og samtidig tilskrive fiasko til eksterne faktorer, fx uheld eller andres dårlige adfærd.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Definer selektiv opfattelse.

A

Tendensen til at selektere, når vi skal fortolke, hvad vi ser på.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Hvorfor opfatter vi selektivt?

A

Vi kan kun tage en vis mængde stimuli ind - derfor selekterer vi i det).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Definer halo effekten.

A

Tendensen til at generalisere omkring et individ på baggrund af et enkelt karaktertræk (halo or horns).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Definer kontrast effekten.

A

Man bedømmer en persons karakteristika ud fra sammenligning med andre mennesker, man har mødt fornylig, som enten rangerer højere eller lavere på de samme karakteristika.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Definer stereotyper.

A

Man dømmer nogen på baggrund af ens opfattelse af den gruppe, som individet tilhører.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Definer profilering.

A

Når en gruppe individer bliver udvalgt til afhøring, undersøgelser etc. (typisk på baggrund af deres race, etnicitet etc.).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Definer begrebet selvopfyldende profeti (Pygmalion effekten).

A

Et individs adfærd styres af andre menneskers forventninger.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Hvordan defineres en beslutning?

A

Beslutninger sker som en reaktion på et problem.
Der er en uoverensstemmelse mellem det nuværende tilstand i organisationen og den ønskede tilstand – der må tages en alternativ fremgangsmåde i brug.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Definer de tre måder at træffe beslutninger på.

A
  1. Rationel beslutningstagen: man har al nødvendig information, kan identificere alle relevante muligheder, er unbiased og vælger den mulighed med den højeste nytte.
  2. Begrænset rationalitet: beslutningstageren træffer en beslutning ud fra den tilgængelige information.
  3. Intuition: Beslutningstageren stoler på sin ”mavefornemmelse” – skabes ud fra tidligere oplevelser og erfaringer.
17
Q

Hvilke bias kan der indgå i beslutningstagen?

A

Overconfidence bias: folk har en tendens til at tro for meget på sig selv, tror de ved mere, end de reelt gør.

Anchoring bias: folk har en tendens til at holde fast i det første, de har fået af vide – man vender hele tiden tilbage til denne information.

Confirmation bias: vi søger information, som bekræfter vores tidligere valg og afviser information, som modsiger vores tidligere valg.

Availability bias: vi baserer vores bedømmelse på den information, som er let tilgængelig.

Escalation of commitment: at fastholde en beslutning, selvom der er en klar indikation på,
at den er forkert.

Randomness error: tendensen til, at tro, at man kan forudsige udfaldet af tilfældige begivenheder – skyldes overtro.

Winner’s curse: vinderen af en auktion vil typisk have betalt for meget for en genstand - en pris som de andre ikke var villige til at betale.

Hindsight bias: at være bagklog - man tror, man kunne have forudset et udfald af en situation - efter at det er sket.

18
Q

Individuelle forskelligheder:

Definer de personlige faktorer og hvordan køn spiller en rolle.

A

Conscienstiousness:

  • Præstationsstræbere: hader at fejle og vil derfor eskalere deres engagement i håbet om, at de kan afværge fiasko.
  • Pligtopfyldere: har større tilbøjelighed til at gøre, hvad der er bedst for organisationen.

Self-esteem: mere modtagelige overfor self-serving bias. De er stærkt motiveret til at 
bibeholde deres selvværd.

Rumination: At reflektere i lang tid/overtænke problemer, kvinder er mere tilbøjelige til dette end mænd.

19
Q

Hvordan defineres de tre etiske beslutningskriterier?

A

Utilitarisme kriteriet: størst mulig nytte for flest mulige mennesker - kan ramme minoriteter.

Rettighedskriteriet: respekterer og beskytter grundlæggende rettigheder (menneskerettigheder), fx whisteblowers.

Retfærdighedskriteriet: være retfærdig og håndhæve regler. Være upartisk således at ressourcer fordeles lige mellem de ansatte.
Beskytter minoriteter, men gør virksomheden mindre fleksibel.

20
Q

Hvorfor er kreativitet vigtig og hvilke tre komponenter består det af?

A

Er vigtig for beslutningstagen: evnen til at producere nye og brugbare ideer.
Består af ekspertise (viden), kreative skills (se ting fra en ny vinkel) og opgave motivation (interessant, spændende og udfordrende).