saySK004 Flashcards Preview

Angličtina SAY SK > saySK004 > Flashcards

Flashcards in saySK004 Deck (23)
Loading flashcards...
1

starať sa o, postarať sa o

take care of

2

ponuka, ponúkať

offer

3

smola

hard luck

4

batoh

backpack

5

byť zapojený do ..

be involved to …

6

vyrásť

grew up

7

dosahovať úroveň

be up to a standard

8

nóbl

posh (poš)

9

mať pokušenie

be tempted

10

pýtať sa

inquire (inkvaj*)

11

taký – takú prácu

such (sač) – such a job

12

naozaj, v skutočnosti, vážne, vlastne

actually (*kšuali)

13

s príchodom

with the arrival

14

stručne

briefly

15

opísať

describe

16

sústavný

consistent

17

vhodné, primerané, výstižné

appropriate (apópriet)

18

celoštátny

nationwide (neišn waid)

19

Zameral som sa na..., spáchať

I am committed (k*mitíd) to..., commit

20

zamestnanci

staff (len j.č.)

21

cieľ

goal

22

poskytovať

provide (pr*vajd)

23

skladať sa (z)

consist (k*nsist)