saySK005 Flashcards Preview

Angličtina SAY SK > saySK005 > Flashcards

Flashcards in saySK005 Deck (24)
Loading flashcards...
1

hlboké, podrobné

In-depth

2

zahŕňať – moja práca zahŕňa …

involve – my job involves …

3

osobne

in person

4

dlhodobý cieľ

longterm goal

5

stručný

concise (K*nsais)

6

dostupnosť

availability (evejl*bility)

7

pracovná náplň, zodpovednosť

responsibility (ríspons*bility)

8

odporúčania

references (refr*nsis)

9

zriedka

seldom

10

získať, nabrať (vedomosti, zručnosti)

gain

11

vážiť si, oceňovať, oceniť

appreciate (epréšiejt)

12

posúdenie, úsudok

consideration (k*nsiderejšn)

13

je sprevádzané

is accompanied (*kamp*níd)

14

dojem

impression (impr*ešn)

15

stručný prehľad

brief summary

16

a preto

therefore

17

mať, vlastniť

possess (p*zes)

18

dochvíľny, presný

punctual (pankš*al)

19

veľmi vysoko – hovoriť veľmi pekne o...

very highly – speak very highly of...

20

schopný

resourceful (rísósful)

21

utečenec

refugee (refjúdží)

22

uvedomiť si

realize (ri*laiz)

23

uspokojujúci

rewarding (rívóding)

24

plat

salary (s*l*ri)