saySK009 Flashcards Preview

Angličtina SAY SK > saySK009 > Flashcards

Flashcards in saySK009 Deck (30)
Loading flashcards...
1

gramotný (počítačovo)

literate (computer literate) (lit*r*et)

2

výkon, prevedenie

performance

3

Neprešiel som pohovorom.

I didn´t get an interview.

4

Idem na pohovor

I am got on interview.

5

uistiť sa

make shure

6

ochotný

willing

7

predošlý, bývalý, minulý

former

8

predošlý zamestnávateľ

former employer

9

prípadný

prospective

10

prípadný/potencionálny zamestnávateľ

prospective employer

11

krátke zhrnutie/prehľad

short overview

12

práca na plný úväzok

full time job

13

práca na skrátený úväzok

part time job

14

dočasný-á práca

temporary (t*mp*r*ri) position

15

vytýčená kariéra

pursue career

16

mať sklon, tendenciu (Mám vo zvyku piť …)

tend (I tend to dink ….)

17

osobný rast

personal gowth

18

zmieniť (sa)

mention

19

spomenúť (zmieniť sa) o našom rodinnom zázemí

mention our family background

20

byť prijatý

to be accepted

21

Veriť v niečo / dôverovať niekomu

Believe / trust

22

potom (časovo) / než (porovnávanie)

Then / than

23

Ak nerozumieš, tak sa opýtaj.

If you don´t understand, then ask.

24

Uvidíme sa potom.

See you then.

25

Bol som vtedy v škole.

I was at school then.

26

vyštudovaný (učiteľ)

trained (teacher)

27

zahraničie, v zahraničí, do zahraničia

abroad

28

prenajatý (na prácu)

hire

29

zbaviť sa, (zbaviť sa niečoho)

rid (get rid of)

30

otravovať, otravný – nepríjemný

annoy, annoying