saySK019 Flashcards Preview

Angličtina SAY SK > saySK019 > Flashcards

Flashcards in saySK019 Deck (23)
Loading flashcards...
1

zdediť, dediť (majetok)

inherit

2

On je po otcovi.

He takes after his father.

3

Máme to v rodine.

It runs down the family.

4

sledovať hokej

follow icehockey

5

podaj ďalej (neprosím si)

pass

6

prechádzať mestom

pass by city

7

Minul som ho (2 tvary)

I past him / I passed him

8

urobiť skúšku

pass an exam

9

podajte mi soľ prosím

pass me (the salt please)

10

dať kolovať (niečo), (informáciu)

pass it on (information)

11

čas beží rýchlo

the time passes quickly

12

umrieť

pass away

13

vydávať (niečo za niečo)

pass off

14

omdlieť

pass out

15

lístok (predplatený) na autobus

bus pass

16

O čom hovoril?

What did he talk about?

17

Aké je počasie?

What is the weather like?

18

O čom hovorili?

What are they speaking about?

19

Čoho sa bojíš?

What are you afraid of?

20

Ako on vypadá?

What does he look like?

21

S kým?

who with?

22

O čom?

Who about?

23

pevná linka (telefón)

landline